Sunday, June 16, 2024

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၸႄႈမိူင်းၶၢင် ႁူမ်ႈၵၼ် ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ 50 တူၼ်ႈပၢႆ

Must read

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၶၢင် ႁူမ်ႈၵၼ် တူင်ႉၼိုင် ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ မႆႉၸၢမ်ၵႃးလႄႈ မႆႉသၢင်းၶမ်း တႃႇ 51 တူၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

Photo ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဝဵင်းမႂ်ႇ/ ၾၢင်ႁၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး တူင်ႉၼိုင် ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 24/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းၶိုင်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ႁူမ်ႈၵၼ် တူင်ႉၼိုင် ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ တီႈပွၵ်ႉတဵင်ႇ ၵျီးသူႉ ဝဵင်းမႂ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမျိတ်ႉၵျီးၼႃး ၸႄႈမိူင်းၶၢင် တွၼ်ႈတႃႇ လွင်ႈ တူင်ႉၼိုင် ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ ။

- Subscription -
Photo ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဝဵင်းမႂ်ႇ/ ၾၢင်ႁၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး တူင်ႉၼိုင် ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ႁဝ်း ႁူမ်ႈၵၼ်သေ မႃးၽုၵ်ႇ တူၼ်ႈမႆႉ တႃႇ 51 တူၼ်ႈ ပဵၼ်တူၼ်ႈမႆႉ ၸၢမ်ၵႃး တင်း မႆႉသၢင်းၶမ်း ပဵၼ်လွင်ႈတူင်ႉၼိုင် တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းၶႃႈ တႃႇတေမိုတ်ႈၵိုဝ်းၵၼ် ယဝ်ႉၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ ပေႃးတေၵတ်းယဵၼ်ၶႃႈ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉတိုၵ်းသူၼ်းပႃးထႅင်ႈ ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်း ၵူႈၵေႃႉ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းသူၼ် ၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်းႁဝ်းၶႃႈ ၼႆၶႃႈ”- ဝႃႈ ၼႆ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဢၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ မိူဝ်ႈၼႆႉသမ်ႉ တေမီး ဢဵၼ်ႁႅင်း မွၵ်ႈ 30 ၵေႃႉ ဢွင်ႈတီႈၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉၼႆႉ တေပဵၼ်တီႈပၢင်ႇၸဝ်ႈမိူင်းလႄႈ ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း