Sunday, July 21, 2024

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁွတ်ႈၽႅဝ်ထႅင်ႈ တီႈသီႇပေႃႉ 400 ပၢႆ

Must read

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈႁွတ်ႈထိုင် သီႇပေႃႉ ႁူဝ်ၵူၼ်း 400 ပၢႆ ယွၼ်ႉၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼင်ႇၵၼ် ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။

Photo CJ/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး သိုၵ်း တီႈသီႇပေႃႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 6/4/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်းပၢႆ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလီႈ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ငိူင်ႉပၢႆႈၽေး သိုၵ်း ႁွတ်ႈၽႅဝ်တီႈဝတ်ႉႁေႃၼမ်ႉ တင်း တီႈႁွင်ႈၵဵပ်းၶွင် (ၵူဝ်ႇတွင်ႇ) သႃးတူင်းတူႇ(စားသုံးသူ) တီႈႁိမ်းၼမ်ႉပေႃႈ ၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ႁူဝ်ၵူၼ်း တင်းမူတ်းပၢႆႈမႃး မီး 468 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၼၢင်းမွၼ်းပဝ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး သီႇပေႃႉ ဢၼ်ဢွင်ႇပေႉ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပီ 2020 လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ပီႈ ၼွင်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလီႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈဢွၵ်ႇမႃး ထိုင်တီႈသီႇပေႃႉ မီးႁူဝ်ၵူၼ်း 468 ၵေႃႉ မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း 115 လင်။ ၶဝ်လႆႈငိူင်ႉပၢႆႈမႃး မိူဝ်ႈၼႆႉၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း ဢွၼ်ၵၼ်ၶီႇထူဝ်ႈမႃး ႁွတ်ႈ ၽႅဝ် တီႈ သီႇပေႃႉၼႆႉ မွၵ်ႈ 12 မူင်း ၵၢင်ဝၼ်းၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝၢၼ်ႈလီႈ ဢၼ်ပၢႆႈႁွတ်ႈထိုင်မႃးတီႈသီႇပေႃႉၼႆႉ မႃးမီးတီႈ ဝတ်ႉႁေႃၼမ်ႉ ၸၢႆး 114 ၵေႃႉ ယိင်း 112 ၵေႃႉ လႄႈ တီႈႁွင်ႈၵဵပ်းၶွင် ၵူဝ်ႇတွင်ႇ သႃးတူင်းတူႇသမ်ႉ မီး ၸၢႆး 121 ၵေႃႉလႄႈ ယိင်း 121 ၵေႃႉ  ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃးတီႈသီႇပေႃႉၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ၊ ၵူၼ်း ထဝ်ႈ၊ ၼၢင်းယိင်း ။  ၽူႈၸၢႆး ပႃးၵမ်ႈၽွင်ႈ။

“တီႈၵျွင်းႁေႃၼမ်ႉၼႆႉသမ်ႉ ၸမ်ၾင်ႇၼမ်ႉလူင်/ ၼမ်ႉတူႈ ၶႃႈဢေႃႈ။ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး   ဢၼ်ပၢႆႈမႃးတီႈၼၼ်ႈသမ်ႉ တေလႆႈဢွၼ်ၵၼ်ဢၢပ်ႇၼမ်ႉလူင် ။ သမ်ႉ ၵူဝ်ပဵၼ်ၽေးတႃႇၶဝ်။  ၵျွင်းၸဝ်ႈသြႃႇႁဝ်းၶႃႈသမ်ႉ ဢမ်ႇမီး ယွင်ၼမ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။ ၼၼ်ႉယဝ်ႉၶႃႈ ဢၼ်မႆႈၸႂ် တႃႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးႁဝ်းၶႃႈတႄႉမီးၼၼ်ႉၵူၺ်း”- ၼၢင်းမွၼ်းပဝ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈ ၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တီႈမၢၼ်ႈလီႈၼႆႉ ယွၼ်ႉၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ TNLA, SSPP တင်း RCSS ပဵၼ်ပၢင် တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း  ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း