Monday, June 17, 2024

CRPH ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ႁႅၼ်းတမ်းဝႆႉ ထိုင်ၶၵ်ႉတွၼ်ႈလႂ်ယဝ်ႉ

Must read

တွၼ်ႈတႃႇ  ဝူင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ၶႂ်ႈဢုပ်ႇၸွမ်း လွင်ႈဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၵၢင်ၸူဝ်ႈ ဢၼ် CRPH တေၽွတ်ႈႁႅၼ်းၼၼ်ႉ ၸွင်ႇတေၶဝ်ႈပႃးၽႂ်လၢႆလၢႆ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ။

CRPH Page

ၶွင်ႇသီႇတႅၼ်းတၢင်သၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ CRPH ၼႆႉ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမႃး သွင်ၽိုၼ်ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 31 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ။ ၽိုၼ်တီႈၼိုင်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၶေႃႈယၼ်ႇၸႂ် ၾႅတ်ႊၻရႄႊတီႊမူဝ်ႊၶရႄႊသီႊ ၶျႃႊတႃႊ၊ ၶေႃႈတီႈသွင်သမ်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပူတ်းယႃႉပႅတ်ႈပိူင်ပိုင်းၸိုင်ႈမိူင်း 2008။

- Subscription -

ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ဝႃႈ ၸူဝ်ႈၵႃႈ ပႆႇၶွတ်ႇၽွတ်ႈလႆႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈၼၼ်ႉ CRPH တေဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႃႈ ၵၢၼ်ၽွင်းငမ်းၸိုင်ႈမိူင်းၵႂႃႇ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊဝူင်ႈတီႈၼိုင်ႈၼႆႉ တေၶွတ်ႇၽွတ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၢင်ၸူဝ်ႈၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ပေႃးမႃးတူၺ်းၼႂ်းၶေႃႈယၼ်ႇၸႂ် ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ ၶျႃႊတႃႊဢၼ် CRPH လႄႈ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတင်း ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းလၢႆ လၢႆၸုမ်း၊ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းလၢႆလၢႆၸုမ်း ၵႂႃႇႁူမ်ႈၵၼ် ၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ တေမီးယူႇ 2 ပွင်ႈ။ ပွင်ႈၼိုင်ႈလႄႈ ပွင်ႈသွင် (အပိုင်း ၁ – အပိုင်း ၂) တေပဵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်။

ပေႃးမႃးတူၺ်းၼႂ်းပွင်ႈ 1 ၼၼ်ႉ တေမီးတွၼ်ႈၼမ်း တွၼ်ႈလူပ်းလႄႈ ပႃးတင်းၵၼ်တွၼ်ႈ 5 တွၼ်ႈ။ ၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်း လႄႈ ၶေႃႈဢဵၼ်းဢၢၼ်း။ 2 သမ်ႉ ၸိူဝ်းမုၵ်ႉၸုမ်း ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃးယၼ်ႇၸႂ်ၸွမ်း၊ 3 ၶၵ်ႉၵၼ်တေၽေႃႇသၢင်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ၵေႃႈ ၽႅၼ်ႇတီႈၼႄႉၼမ်းၵၢၼ်မိူင်း၊ 4 ပဵၼ်ႇတႅမ်ႈပိူင်ပိုင်းၸိုင်ႈမိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၾႅတ်ႊၻရႄႊၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊ၊ 5 ပၼ်ၶေႃႈယိုၼ်မၼ်ႈ တင်းမူတ်း တေမီး 5 ၵၼ်တွၼ်ႈ။

ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပေႃးမႃးတူၺ်းတီႈ မၢႆတီႈ 4 ဢၼ်ဝႃႈၶဵၼ်ႈတႅမ်ႈပိူင်ပိုင်းၸိုင်ႈမိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၾႅတ်ႊၻရႄႊၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊ သီႊၼၼ်ႉ သမ်ႉတေမီးလၢႆးၵၢၼ်မၼ်း 3 ဢၼ်။ 1) တႃႈမုင်ႈလႄႈ လၵ်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်၊ 2) ၶေႃႈၼႄႉၼမ်းပိူင်ၵၢၼ် ၾၢႆႇၵေႃႇသၢင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၾႅတ်ႊၻရႄႊၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊ၊ 3) ပိုၼ်ႉထၢၼ်ပိူင်ၵၢၼ်ၾၢႆႇၵေႃႇသၢင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၾႅတ်ႊၻရႄႊၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊ တေမီးယူႇ 3 ၶၵ်ႉတွၼ်ႈၼႆႉ။

ၵမ်းၼႆႉ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈမႃးတူၺ်း ၶေႃႈဢဵၼ်းဢၢၼ်းလႄႈ ၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်း ၶဝ်ၼႆ 1) တေမူတ်းႁၢႆပႅတ်ႈလွၵ်းပိူင်ၸဝ်ႈဢႃႇ ၼႃႇ ပွင်ႇဝႃႈတေသိမ်းၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇ။ 2) တေပူတ်းယႃႉပႅတ်ႈပိူင်ပိုင်းၸိုင်ႈမိူင်း 2008၊ 3) တေၵေႃႇသၢင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၾႅတ်ႊၻရႄႊၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊ၊ 4) တေၵိူတ်ႇဢွၵ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ တေၵေႃႇသၢင်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ၼႆႉ တႄႉ မၼ်းမႃးမႅၼ်းၸွမ်းၶေႃႈၵၢင်ၸႂ် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းပတ်းပိုၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ ဢွၼ်တၢင်းဢၼ်ၶဝ်ဝႃႈ (စုရွေးလွတ်) ဢၼ်ၶဝ်ႁွင်ႉ မႃးၵဝ်ႇၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးယဝ်ႉ။ ၶိုၼ်းမႃးမိူၼ်ၵၼ်တင်းၶေႃႈၵၢင်ၸႂ်ၵၼ်တၢင်းၶွင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်းလႄႈ ၼႆႉၵေႃႈ လီလႆႈႁပ်ႉႁွင်းၸွမ်းယူႇ။

Photo by – SHAN/ ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ၼႂ်းဝၼ်းၶွပ်ႈတဵမ် 27 ပီ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ တီႈတူၼ်ႈတီး

ၵမ်းၼႆႉ ပေႃးတေမႃးတူၺ်း လၢႆးၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈၸွမ်းၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်းလႄႈ ၶေႃႈဢဵၼ်းၶဝ်ၼၼ်ႉၼႆ တေမီးယူႇထႅင်ႈ 4 တွၼ်ႈၶိုၼ်း။ ၸိူဝ်းၽူႈတႅၼ်းၽွင်း ဢၼ်ထုၵ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈၶဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ တေၶဝ်ႈပႃး တႃႇတေၵေႃႇသၢင်ႈၸွမ်းၼႃႈၵၢၼ် ၼၼ်ႉ။ ဢၼ်တေၶဝ်ႈမႃးၸွမ်းၼႆႉ 1) ၸိူဝ်းၽူႈတႅၼ်းၽွင်းဢၼ်ထုၵ်ႇလႆႈ လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020 ပူၼ်ႉ မႃးၼၼ်ႉ၊ 2) ၸိူဝ်းပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်းၶဝ်ၶႂ်၊ 3) ၸုမ်းၸိူဝ်းဢၼ်ႁဵတ်း CDM ၸိူဝ်းၶွမ်ႈၶတ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် တေႃႇၸုမ်းသိုၵ်း မၢၼ်ႈ၊ ၸုမ်းၼၢင်းယိင်းလႄႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတင်း ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၶဝ် လၢႆလၢႆၸုမ်း။ 4) တေမီး ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၶဝ်ၼႆ တေမီးယူႇ 4 ၸုမ်းၼႆႉ ဢၼ်တေမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း။

ပေႃးၼႆတႄႉ လႆႈဝႃႈ ၸုမ်းၸၢဝ်းဢၼ်မီးယူႇၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ လႆႈဝႃႈၸွတ်ႇၸေး ပႃးယူႇၵူႈၸုမ်းယဝ်ႉ။ ၵမ်းၼႆႉ ပေႃး ဢဝ်ၶၵ်ႉၵၢၼ်မၼ်းဝႃႈၼႆသမ်ႉ ၶၵ်ႉၵၢၼ်ဢၼ်ၶဝ်တေၽေႃႇသၢင်ႈၼႄၼမ်ႉၼႄတူဝ်ၵႂႃႇသမ်ႉ မီးယူႇ 8 ၶၵ်ႉတွၼ်ႈ။

ၼႂ်း 8 ၶၵ်ႉၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၽႅဝ်ယူႇဝႆႉတီႈၶၵ်ႉထူၼ်ႈ 3 ဢၼ်ဝႃႈ ၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈမၵ်းမၼ်ႈၶေႃႈယၼ်ႇၸႂ် ၾႅတ်ႊၻရႄႊၻီႊ မူဝ်ႊၶရေႊသီႊ (ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုပဋိဉာဉ်)။ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၶဝ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးယဝ်ႉ ပဋိဉာဉ်  ဢၼ်ပဵၼ် ၶေႃႈယၼ်ႇၸႂ်ၼၼ်ႉ ၶၵ်ႉထူၼ်ႈသၢမ်ၼႆႉ ယဝ်ႉယဝ်ႉ။

ပေႃးၼႆ ၶၵ်ႉထူၼ်ႈ 4 ၼႆႉ တေႁဵတ်းသင်ၼႆ တေလႆႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၢင်ၸူဝ်ႈ။ ပေႃးၽွတ်ႈ ဢၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉၵေႃႈ သမ်ႉတေ လႆႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈပႃးမုၵ်ႉၸုမ်းၾၢႆႇႁႅၼ်းၾိင်ႈလႄႈ ၾၢႆႇတတ်းၾိင်ႈ ႁႂ်ႈပေႃးၸၢင်ႈပၼ်ႇ ႁွၼ်ႈၵႂႃႇလႆႈ။

ပေႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၸင်ႇၶမ်ႈၸူးၶၵ်ႉထူၼ်ႈ 5 ဢၼ်ဝႃႈတၢမ်းၽႅၼ်ၵၢၼ်လူင်သေယဝ်ႉ ၵေႃႇသၢင်ႈၼႃႈၵၢၼ် ပူတ်းယႃႉပႅတ်ႈ လွၵ်းပိူင်ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇ၊ ၼႃႈၵၢၼ်ပူတ်းယႃႉပႅတ်ႈ ပိူင်ပိုင်းၸိုင်ႈမိူင်း 2008 လႄႈ ၼႃႈၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႊ ၻရႄႊလႄႈ ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊ။

ယဝ်ႉၸိူင်ႉၼၼ် ၸင်ႇၵႂႃႇ ၶၵ်ႉတွၼ်ႈ 6-7-8 ႁၢၼ်ႉတေႃႇပေႃးပဵၼ်မႃး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း မီးသုၼ်ႇ တႅပ်းတတ်းၸတ်းသၢင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈ ႁင်းၶေႃ သုၼ်ႇလႆႈ လီငၢမ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ။  

ၵမ်းၼႆႉ ပေႃးဢဝ် ပွင်ႈၼိုင်ႈၼႆႉဝႃႈၼႆၸိုင် ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၵူႈၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ ၸဵမ်ၼႂ်းထိူၼ်ႇၼႂ်းမိူင်း ၸဵမ် ၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ဢိၵ်ႇပႃးၸိူဝ်းယူႇတၢင်းၼႂ်းသေလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ တေၸၢင်ႈယွမ်းႁပ်ႉႁူမ်ႈႁွမ်းႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ် လႆႈ ယူႇ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉၼၼ် ၼႂ်းပွင်ႈၼိုင်ႈၼႆႉ။

ၸင်ႇၼၼ်လႄႈ တီႈထႅဝ်ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်း ၼႂ်းပွင်ႈၼိုင်ႈ တီႈထႅဝ်လိုၼ်းသုတ်းမၼ်းဝႃႈဝႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆ ၶေႃႈယၼ်ႇၸႂ် ဢၼ်ၼႆႉ ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇ တီႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကောင်စီ NUCC ဢုပ်ႇၵုမ်မၵ်းမၼ်ႈဝႆႉမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/3/2021 ဢၼ်ၼႆႉ ၼႄဝႆႉၸႅင်ႈလႅင်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးမႃးတူၺ်းၸွမ်း ပွင်ႈသွင် ဢၼ်ပဵၼ်ပွတ်းတွၼ်ႈ ၸတ်းပွင်ပိူင် ပိုင်းၸိုင်ႈမိူင်း ၼႂ်းၵၢင်ၸူဝ်ႈၼၼ်ႉသမ်ႉ တေပိူင်ႈႁွႆႈၵၼ်တၢင်းပွင်ႈၼိုင်ႈၼႆႉ။ လၢတ်ႈသိုဝ်ႈသိုဝ်ႈမၼ်း မၼ်းဢမ်ႇၵူမ်ၵဵဝ် ၵၼ်တင်းၼႂ်းပွင်ႈၼိုင်ႈ။

ယဝ်ႉၵေႃႈ တေပဵၼ်ၶေႃႈၵၢင်ၸႂ် ၾၢႆႇ NLD သုမ်ႇငုမ်းဝႆႉလုမ်းလုမ်း ထၢမ်ၵေႃႈ ပႆႇပူၼ်ႉလႆႈ ပၢႆးဝူၼ်ႉလႄႈ လၢႆးႁဵတ်းၶွင် 2008 ယူႇတီႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈမၢၼ်ႈ ပေႃးမႃးလူတူၺ်းၼႆ တေငမ်းငဝ်းဝႃႈ ပဵၼ်တႃႇ ၵႂႃႇသွၼ်ႈတႂ်ႈဝႃႇတ ၸိူဝ်ႉ ၶိူဝ်းယႂ်ႇၶဝ်ၵူၺ်းႁိုဝ်ၼႆ တေလႆႈဝူၼ်ႉၵၼ်မႃးယဝ်ႉ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼႆ တႃႇတေပဵၼ်မႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၾႅတ်ႊၻရႄႊၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊ လႄႈသင် တႃႇတေသိုပ်ႇၶွတ်ႇၽွတ်ႈ လႆႈတပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၾႅတ်ႊၻရႄႊဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉလႄႈသင် ၸွင်ႇမၼ်းတေၸၢင်ႈပဵၼ်မႃးႁႃႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဝႆႉ တွၼ်ႈၼိုင်ႈ။

ပိူဝ်ႈတႃႇတေ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈၼႂ်းၵၢင်ၸူဝ်ႈၼႆႉၵူၺ်း တင်းတေယၢပ်ႇ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ႁၼ်ထိုင် ၸိူင်ႉၼၼ်။ ႁဵတ်းသင်လႄႈဝႃႈၼၼ်ႉ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႄႈသင် ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတင်း ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိူဝ်းဢၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼၼ်ႉလႄႈသင် ၸိူဝ်းဢၼ်ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈပႃးၸွမ်းယူႇ ၼႂ်း NUCC သေယဝ်ႉ ၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈ ပဵၼ်မႃး ပွတ်းတွၼ်ႈၼိုင်ႈ။

ၸွမ်းၼင်ႇၵူၼ်းမိူင်းတုၵ်းယွၼ်းမႃး ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼၼ်ႉ လႆႈလူႉလႆႈသုမ်း လႆႈတၢႆ လႆႈႁၢႆယူႇ ၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်းလႄႈ ထုၵ်ႇလီလႆႈမီးၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵၢင်ၸူဝ်ႈယဝ်ႉၼႆတႄႉ ႁူႉပွင်ႇၸႅင်ႈလႅင်းၵၼ် ယူႇ။

ၵူၺ်းၵႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၵၢင်ၸူဝ်ႈၼႆႉ လၢႆးႁဵတ်းလႄႈ လၢႆးႁၼ်မၼ်း ၸွင်ႇမၼ်းသမ်ႉငၢမ်ႇမႅၼ်ႈၵၼ်တင်း ပိူင်ပိုၼ်ႉမၼ်း ဢၼ်ပႃးၼႂ်းပွတ်းတွၼ်ႈၼိုင်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ပွင်ႈၼိုင်ႈၼႆႉယူႇႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပေႃးၵူၼ်းမႃးလူတူၺ်း လဵပ်ႈႁဵၼ်း တူၺ်း လီလီ မၼ်းတိုၼ်းသၢႆႉၶႂႃၵၼ်ဝႆႉဢိူဝ်ႈ တေလႆႈႁၼ်ၸႅင်ႈလႅင်းဝႆႉ။

တီႈၵေႇသုတ်းမၼ်း မိူၼ်ၸိူင်ႉဝႃႈ ၼႂ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵၢင်ၸူဝ်ႈ ဢၼ်ယူႇတီႈ CRPH ၶဝ် တႄႇႁဵတ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ မၼ်းပႃးဝႆႉ ၸိူင်ႉႁိုဝ်။ ပႃးဝႆႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈ ပႃးထႅင်ႈ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ၸိုင်ႈမိူင်း တႂ်ႈၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ ၸင်ႇတေမီးၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈၶဝ် ၼႆ တေမီးပဵၼ်လၢႆၵေႃႉ တီႈၵေႇသုတ်းမၼ်းၵေႃႈ သွင်ၵေႃႉ။

ယဝ်ႉၵေႃႈ သမ်ႉတေမီးထႅင်ႈၸွမ်ၽွင်းယူႇၼႆၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇၵႂႃႇမႅၼ်ႈၸွမ်းၼႂ်းပိူင်ၵၢၼ်ဢၼ်ၼႂ်းပွင်ႈၼိုင်ႈ ၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈ ဝႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ တေလႆႈႁၼ်ၸႅင်ႈလႅင်းယူႇ။

ၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ႁူဝ်ႁုပ်ႈမၼ်းၶၢဝ်ႉၶၢဝ်ႉၵူၺ်းလႄႈ ၼႂ်းပွတ်းတွၼ်ႈဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ဢုပ်ႇၵၼ် ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉ တႃႇ တေလုၵ်ႉတီႈၶၵ်ႉထူၼ်ႈသၢမ် ယုၵ်ႉယၢင်ႈၸူး ၶၵ်ႉထူၼ်ႈသီႇ ဢၼ်ဝႃႈတေၶွတ်ႇၽွတ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၼႂ်းၵၢင်ၸူဝ်ႈၼၼ်ႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ် ၵူၼ်းၼႂ်း NLD တေမီးထႅင်ႈၸုမ်းလႂ် ၸၢဝ်းလႂ် ၶဝ်ႈပႃးႁူမ်ႈမိုဝ်း တူင်ႉၼိုင်ၸွမ်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ တၵ်း တေလႆႈပၵ်းႁူ ပၵ်းတႃ ပႂ်ႉတူၺ်းၵွၼ်ႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယွၼ်းတေႃႉတႆႇ ပွတ်းဢွၼ်ႇတွၼ်ႈၼိုင်ႈသေယဝ်ႉ ၶွတ်ႇယွတ်ႈ ပၢႆၵႂၢမ်းဝႆႉတီႈၼႆႈၶႃႈၼေႃႈ။

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ

ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း

3/4/2021

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း