Sunday, July 21, 2024

ၵူၼ်းမိူင်း သီႇပေႃႉ လႆႈၶိုၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃး 2 ဝၢၼ်ႈ

Must read

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ  2 ဝၢၼ်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ထူပ်းၽေးသိုၵ်းပၢင်တိုၵ်း RCSS လႄႈ SSPP ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ။

Image: Sai Naw/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈၼမ်ႉဢုမ် သီႇပေႃႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈႁိူၼ်း မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်ပူၼ်ႉမႃး

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 4/4/2021 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶျွင်းသူင်ႇလႄႈ ဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇလႅၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးသွၼ်ႈယူႇ ၸွမ်းႁိူၼ်းပီႈ ႁိူၼ်းၼွင်ႉ  ၵမ်ႈၽွင်ႈၶၢတ်ႈႁိူၼ်းၶၢတ်ႈႁွင်ႈယူႇသဝ်း တၢင်းဝၢၼ်ႈၶျွင်းၼမ်ႉပေႃႈ ။

- Subscription -

ၼၢင်းမွၼ်းပဝ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး သီႇပေႃႉ ဢၼ်ဢွင်ႇပေႉ ၼႂ်းပီ 2020 လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ  2 ဝၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇမႃးၶိုၼ်း ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇမႃးယူႇတီႈဝတ်ႉ/ ၵျွင်း။   မၢင်ၵေႃႉ ပေႃးလႆႈ ၶၢတ်ႈ ႁိူၼ်းယေး ယူႇသဝ်း။ မၢင်ၵေႃႉ ၵႂႃႇယူႇႁိူၼ်းပီႈ ႁိူၼ်းၼွင်ႉ တၢင်းၶျွင်းၼမ်ႉပေႃႈၼၼ်ႉ။ ႁႂ်ႈမႃးယူႇတီႈဝတ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇမႃး ၵဵင်ၸႂ်ၼႆဝႃႇ” –  ဝႃႈၼႆ။

  2 ဝၢၼ်ႈဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼႆႉသမ်ႉပဵၼ် ဝၢၼ်ႈၶျွင်းသူင်ႇ လင်ႁိူၼ်း မွၵ်ႈ 20 လင်လႄႈ ဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇ လႅၼ်ႈ လင်ႁိူၼ်း 10 ပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ သီႇပေႃႉ  လၢတ်ႈဝႃႈ – “ယွၼ်ႉသိုၵ်းတႆး ၼင်ႇၵၼ် တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ် သိုၵ်းတေႃႇၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈပၢႆႈဢွၵ်ႇမႃးၶိုၼ်းၶႃႈဢေႃႈ။ ဢၼ်ပၢႆႈမႃးၶိုၼ်းၼႆႉ တေပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၶျွင်း သူင်ႇတင်း ဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇလႅၼ်ႈ ၵူၺ်းၵႃႈ ဝၢၼ်ႈသူၼ်လူင်တႄႉ ပႆႇပၢႆႈဢွၵ်ႇမႃး”-  ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/3/2021 ၼႆႉမႃး ယွၼ်ႉသိုၵ်း RCSS တင်း SSPP ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသူၼ် လူင်၊ ႁၢတ်ႇလႅၼ်ႈ၊ ၶျွင်းသူင်ႇ၊ တႃႈတေႈလႄႈ ၵုၼ်းၸၢင်ႈလဵၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉပၢႆႈမႃး ယူႇသဝ်းတီႈဝတ်ႉၼမ်ႉဢုမ် တင်း ဝတ်ႉဢွင်ႇ မင်ႇၵလႃႇၽူဝ်းတေႃႇ  သေ ငဝ်းလၢႆးယဵၼ်ၵႂႃႇၶိုၼ်းလႄႈ ၸင်ႇႁႃဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းမိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်ၵူၺ်း။  ထိုင်မႃးမိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ယွၼ်ႉသိုၵ်းတင်းသွင်ၾၢႆႇ ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်းထႅင်ႈလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၶျွင်းသူင်ႇ တင်း ဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇလႅၼ်ႈ ၶိုၼ်းလႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဢွၵ်ႇမႃး  ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း