Saturday, July 20, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈပေႃႈထုပ်ႉတီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ လႃႈသဵဝ်ႈ 3 ၵေႃႉ

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း လႄႈပလိၵ်ႈ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ  လႃႈသဵဝ်ႈ ထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်းၼႂ်းယေးၵႂႃႇ3 ၵေႃႉ ၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉတႄႉဝႃႈမီးၽူႈပၼ်ၶၢဝ်ႇလႄႈပလိၵ်ႈ/သိုၵ်းၸင်ႇၶဝ်ႈၺွပ်းထိုင်ႁိူၼ်း ။

Image: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈလုမ်းၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ 11 တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3/4/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸႂ်ႉဢဵၼ်ႁႅင်း ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇထိုင် ၼႂ်းႁိူၼ်း/ ႁွင်ႈၶၢတ်ႈ ဢၼ်မီးတီႈပွၵ်ႉ 7 ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈ တႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၵႂႃႇ 3 ၵေႃႉ  ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ   လႃႈသဵဝ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉဢၼ်ယူႇတေႃႇၼႃႈႁွင်ႈၶၢတ်ႈၶဝ်ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇတိူင်ႇလၢတ်ႈပလိၵ်ႈႁႂ်ႈမႃးတီႉၼႆဝႃႇ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ သၢမ်ၵေႃႉၼၼ်ႉ  ၶဝ်ၵႂႃႇၼႄၵၢင်ၸႂ် ၸွမ်းပိူၼ်ႈ ၶႃႈဢေႃႈ။ၵူၼ်းႁဝ်းယူႇၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းယွမ်ႇၼင်ႇၵၼ် ၵႂႃႇတိူင်ႇၵၼ်ၸိူင်ႉၼႆ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီပဵၼ်သေဢိတ်းၶႃႈ ”-  ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ 3 ၵေႃႉဢၼ်ၺႃးတီႉၺွပ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆး တင်းသၢမ်၊ မီးဢႃယု 19 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ၊ 20 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ 22 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

  မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/3/2021ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵေႃႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉ ဢဝ်ၵွင်ႈၵၢင်ႇတႄႉသေ ယိုဝ်းသႂ်ႇ ၼႂ်း ၾုင်ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ လူႉတၢႆ 5 ၵေႃႉ။  ပဵၼ်ယိင်း 2 ၵေႃႉ ၸၢႆး 3 ၵေႃႉ  ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၽူႈယိင်း 2 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ယင်းပႆႇႁၼ်တူဝ်တၢႆတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း