Monday, May 20, 2024

ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇမီး 40 ပၢႆ တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ

Must read

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉလႄႈ လႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  တင်းမူတ်း 49 ၵေႃႉ တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈပဵၼ်ၽူႈယိင်း ၵူၼ်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

Photo Credit to Shar Htat Paing- ၽွင်း ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ဢဝ်တူဝ်ၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈ သီႇပေႃႉၵႂႃႇ ၽဝ် ဝၼ်းတီႈ 15/6/2021

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉသေတၢႆမိူဝ်ႈၼႆႉပဵၼ် ၼၢင်းဢေးသူၺ်ႇ ဢႃယု 41  ပီ ၵူၼ်းၼမ်ႉလၼ်ႈ။ မၼ်းၼၢင်းၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ်ဝႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းမီးၸိူဝ်ႉမႅင်းၼႆသေ သူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉသီႇပေႃႉ ။ မိူဝ်ဝႃးယင်းတိုၵ်ႉယူႇလီလၢတ်ႈၵႂၢမ်းလႆႈလီယူႇ ထိုင်မႃးၼႂ်ၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 15/6/2021 လူႉတၢႆပႅတ်ႈ ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၼမ်ႉလၼ်ဢၼ်ၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ မၼ်းၼၢင်းၸပ်းမႃးတီႈလႂ်တႄႉဢမ်ႇႁူႉ။ မၼ်းၼၢင်းဢမ်ႇလႆႈမီးပိုၼ်းတူဝ်ၵႂႃႇတႃႈၵႂႃႇတၢင်း တၢင်းလႂ်။ မိူဝ်ႈဝူင်ႈပူၼ်ႉမၼ်းယင်တိုၵ်ႉၵႂႃႇပၢင်ၶႅၵ်ႇယူႇ။  ၵူၺ်းၵႃႈလႆႈႁူႉဝႃႈမၼ်းၼၢင်းမီးတၢင်းပဵၼ် ထူၺ်ႈၸႂ်ၵပ်ႉ (ပၢၼ်းၼႃႇယိၼ်ႇၵျၢတ်ႉ) ၼႆဢေႃႈ။ မၼ်းၼၢင်းၵႆႉလႆႈၵႂႃႇႁႃမေႃယႃယူႇ ” ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၸုမ်းႁူဝ်ၸႂ် ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ် ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ မႃးဢဝ်တူဝ်တၢႆမၼ်းတၢင်းတီႈႁူင်းယႃသေ ၵႂႃႇလုမ်းလႃးသၢင်းၵဵဝ်ႇပၼ်ယဝ်ႉ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ လႆႈၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သေ သူင်ႇတူဝ်ယူတ်းယႃဝႆႉ တီႈႁူင်းယႃသီႇပေႃႉတႄႉ မီး 4 ၵေႃႉ။ ယၢမ်းလဵဝ်တၢႆ ၵႂႃႇ 1 ၵေႃႉ ၵိုတ်း 3 ၵေႃႉ။  ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း တင်းပဵၼ် ပုင်ႈၶိုၼ်ႈမီး 49 ၵေႃႉယဝ်ႉလႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

Photo Credit to Owner – ၽွင်းၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၵႂႃႇႁပ်ႉၵူၼ်းပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မႃးသူင်ႇႁူင်းယႃ သီႇပေႃႉ

ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် တေႃႉသူင်ႇၵူၼ်းတိတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၵေႃႉၼိုင်ႈၼႂ်းၸႄႊဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ  လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈ သဵဝ်ႈၼႆႉ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းပဵၼ် 45 ၵေႃႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် ဢဝ်ယူတ်းယႃဝႆႉတီႈႁူင်းယႃလႃႈသဵဝ်ႈ။ သင်ဝႃႈ ပဵၼ်ႁႅင်းၼႆ ႁဝ်းၶႃႈ ဢဝ်သူင်ႇၸူးႁူင်းယႃဝဵင်းလိူဝ်ႇ။  ဢၼ်လႆႈသူင်ႇၸူးႁူင်းယႃဝဵင်းလိူဝ်ႇတႄႉ မီး 4 ၵေႃႉယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1/2/2021 ၼၼ်ႉမႃး ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းသေ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင် ပွင်ၸိုင်ႈ ပႃးၸဵမ်ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်း CDM မူတ်း။  ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းၵူတ်ႇထတ်းယူတ်းယႃပၼ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ။ ၵွပ်ႈၼႆ ၸိူဝ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၵမ်းၼႆႉတႄႉ ယႃလႆႈၸိူင်ႉႁိုဝ် ယႃၵႂႃႇ ၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်း ၽူႈၸွႆႈထႅမ် တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း လႃႈသဵဝ်ႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

“မိူဝ်ႈတႄႇပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ထႅင်ႈပွၵ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းပဵၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ ဢဝ်ယူတ်းယႃဝႆႉတီႈႁူင်းယႃလႃႈသဵဝ်ႈ။ တႃႇတေ ၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ ပဵၼ်ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ ၶဝ်ၵူတ်ႇထတ်းပၼ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပဵၼ်မေႃယႃ ဢၼ်မီးၸွမ်းၼႂ်းပွၵ်ႉ/ ဢိူင်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း ၵူတ်ႇထတ်းပၼ်။ သင်ထုၵ်ႇၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈ ၵူတ်ႇထတ်းၵႂႃႇ ၸိူင်ႉၼၼ် ၵူၺ်း”- ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 12/6/2021 တီႈတၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တင်ႈလၢၼ်ႇ/ ၵဵၵ်ႉ ၶိုၼ်းသေ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း