Wednesday, July 24, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

CDM

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူၺ်းၵူၼ်း CDM မႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ၶိုၼ်း ၽႂ်ပွၵ်ႈမႃး ၺႃးတီႉၺွပ်ႈထဵတ်ႈထၢမ်

ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၼ်ၶုၼ် CDM ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁွင်ႉမႃးႁၢပ်ႇၵၢၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းယုမ်ႇသေ ၶဝ်ႈ ႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶိုၼ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၺႃးတီႉၺွပ်း ၵူတ်ႇထတ်းထဵတ်ႈထၢမ် ဝႃႈၼႆ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12 လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊဝႃႈ ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ် ၸိူဝ်းႁဵတ်း CDM ဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈ မႃးႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ်ၶိုၼ်းၼႆ တေမွတ်ႇပၼ်ၸိုဝ်ႈ ၼႂ်းသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ Black...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁွင်ႉၶိုၼ်းၵူၼ်းႁဵတ်း CDM

ဝၼ်းတီႈ 12 လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၸိူဝ်းႁဵတ်း CDM ၼၼ်ႉ သင်ၶႂ်ႈၶဝ်ႈမႃးႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၶိုၼ်းၸိုင် ယိၼ်းလီႁပ်ႉတွၼ်ႈသေ တေပူတ်းပၼ် ၼႂ်းသဵၼ်ႈမၢႆ Blacklist ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းၵမ်းလဵဝ် ဝႃႈၼႆ။ လွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းႁဵတ်း CDM ၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်တွပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ - ပဵၼ်ပရိယႄႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူၺ်းႁွင်ႉၵူၺ်း။ ဢမ်ႇလီယုမ်ႇယမ်တမ်းၸႂ်သေ...

မေႃယႃ ၸိူဝ်းႁဵတ်း CDM တီႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ တႄႇၶဝ်ႈႁၢပ်ႇ ၵၢၼ်ၶိုၼ်း တီႈႁူင်းယႃ

သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ မေႃယႃ CDM ၶဝ် တႄႇၶဝ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶိုၼ်း တီႈႁူင်းယႃဝဵင်းၼမ်ႉတူႈယဝ်ႉ ဝႃႈ ၼႆ။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်ၼႆႉမႃး တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၶိုၼ်းႁွင်ႉၵူၼ်း CDM မႃးႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶိုၼ်း တီႈ ႁူင်းယႃဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ တႄႇပၼ်ႇၵၢၼ်ၶိုၼ်းမိူၼ်ၵဝ်ႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ယၢမ်းလဵဝ် တီႈႁူင်းယႃဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၼႆႉ မီးမေႃယႃ CDM...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလမ်းတီႉၵူၼ်း CDM ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ငိူင်ႉပၢႆႈ သွၼ်ႈတူဝ်ဝႆႉ

ၵူၼ်းႁဵတ်း CDM ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ငိူင်ႉပၢႆႈ ၵႂႃႇမူၵ်းၸွမ်းဝၢၼ်ႈ ဢွင်ႈတီႈလွတ်ႈၽေးၽႂ်မၼ်း တင်းၼမ် ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸွမ်းသွၵ်ႈတဝ် လမ်းတီႉၺွပ်းမႃးၶိူဝ်းယႂ်း ဢမ်ႇထၢတ်ႇ ။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2023 ၼႆႉမႃး ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တႄႇသွၵ်ႈတဝ် လမ်းတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းႁဵတ်း CDM ၸိူဝ်းပဵၼ်မေႃသွၼ်၊ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလမ်းတီႉ ၵူၼ်း CDM ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း တိၺွပ်း ၵူၼ်းတူင့်ၼိုင်ၵၢၼ်မိူင်းလႄႈ ၵူၼ်းႁဵတ်း CDM ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မႃးဢမ်ႇထၢတ်ႇ။ တင်ႈဢဝ်ႁူဝ်လိူၼ် ၵျၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊၼႆ့မႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ပၵ်းတႃပႂ်ႉတူၺ်း ၵူၼ်းၸိူဝ်းတူင့်ၼိုင်ၼႂ်းၵၢၼ်မိူင်းလႄႈ ၵူၼ်းႁဵတ်း CDM ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ တီႉၺွပ်းမႃးၶိူဝ်းယႂ်း။ ၵူၼ်းဝဵင်းၵျွၵ့်မႄး ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 15 ၼၼ့် သိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးၺွပ်း ၵူၼ်းႁဵတ်း CDM...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တဵၵ်းၸႂ်ႉမေႃသွၼ်  CDM ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၶဝ်ႈၵၢၼ်ၶိုၼ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း တဵၵ်းၸႂ်ႉႁႂ်ႈမေႃသွၼ် ၸိူဝ်းႁဵတ်း CDM ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၶဝ်ႈၵၢၼ်ၶိုၼ်း။ တႄႇဢဝ်ႁူဝ်လိူၼ် တီႊသိမ်ႊပိူဝ်ႊ 2022 မႃး  သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း တဵၵ်းၸႂ်ႉ ႁႂ်ႈမေႃသွၼ် ၸိူဝ်းႁဵတ်း CDM ၶဝ်ႈၵၢၼ်ၶိုၼ်း တေႁဵတ်းႁႂ်ႈ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ  ဢမ်ႇမီး CDM ဝႃႈၼႆ ။ ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သွၵ်ႈတဝ် တီႉၺွပ်းၵူၼ်း CDM ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သွၵ်ႈတဝ် တီႉၵူၼ်းၸိူဝ်းႁဵတ်း CDM (ဢၼ်သၢၼ်ၶတ်းၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်း)ၼၼ်ႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ပိူင်လူင် တေတီႉ ၵူၼ်းၸိူဝ်းပၢႆႈ ဢွၵ်ႇဝဵင်း ၵႂႃႇယူႇတၢင်ႇတီႈသေ ပွၵ်ႈမႃးသူႇၸႂ်းႁိူၼ်းယေးၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶိုၼ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်း 1 ပီ 6 လိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉ တိုၵ်ႉဢႅဝ်ႇသွၵ်ႈတီႉ ၵူၼ်းၸိူဝ်းႁဵတ်း CDM ၸွမ်းၼႂ်းပွၵ်ႉ/...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်း မေႃသွၼ် CDM ၵဵင်းတုင်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်း မေႃသွၼ် CDM တီႈၵဵင်းတုင်  သွင်ၵေႃႉ  ဢဝ်ၵႂႃႇ ၵုမ်းၶင်ဝႆႉ တီႈ လႂ်ပႆႇႁူႉ ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉဢူၺ်းၵေႃႈဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ်။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 17/7/2022 မေႃသွၼ် သေႃႇထႅၵ်ႉ (ႁွင်ႉ) သူၺ်ႇမၢၼ်းလႄႈ ၼေႇလိၼ်း ဢၼ်ႁဵတ်းဝႆႉ CDM တီႈဝဵင်း ၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သွၵ်ႈတီႉ CDM  ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ  ဝဵင်းပၢင်းတြႃႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉႁႅင်သိုၵ်းတႃႇၵႃး 2 လမ်း ၶဝ်ႈသွၵ်ႈႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူၵ်းဝဵင်းပၢင်းတြႃႉ တီႉၺွပ်းၵူၼ်း  CDM   ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လုမ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇဢၼ်သၢၼ်ၶတ်းၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းဝႆႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 6/7/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 8 မူင်း  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ၵႃးသိုၵ်း 2 လမ်း  ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း တေႃႇမူဝ်းမူဝ်းဢေး CDM    ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ တီႈႁိူၼ်းမၼ်းၼၢင်း ဝၢၼ်ႈမိူင်းဢိၼ်း (မိုင်းအင်းကျေးရွာ) ၸႄႈဝဵင်းပၢင်းတြႃႉ...

သိုၵ်း – ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ မိူင်းတူၼ်  တီႉၵူၼ်း CDM  ၼႄးဝႃႈၸွႆႈထႅမ် PDF

သိုၵ်း - ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ မိူင်းတူၼ် ၸွမ်းသွၵ်ႈ  ၵူၼ်းၸိူဝ်းႁဵတ်း CDM  ၼႄးဝႃႈႁႃငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်တႃႇၵမ်ႉၸွႆႈ PDF ၼႆသေ  တီႉၺွပ်းၵႂႃႇတင်းမူတ်း 7 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 13/6/2022 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉ ၽူႈတႅၼ်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ။ လူၺ်ႈၸႂ်ထၢင်ႇထိူမ်သေ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းၼႂ်းႁိူၼ်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်း ၽူႈၸွႆႈထႅမ် CDM တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း တီႉၺွပ်း ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၸုမ်း CDM ( ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ်ဢၼ်သၢၼ်ၶတ်းဢႃႇၼႃႇသိုၵ်း) ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 23/1/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်း ၼၢင်းယိင်း ဢႃယုမွၵ်ႈ 26 ပီ တီႈ ပွၵ်ႉၸၢင်ႈၶမ်းႁွင်ႇ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတတ်းငိုၼ်းလိူၼ် Non CDM တႃႇႁဵတ်းငိုၼ်း ၵမ်ႉၸွႆႈလုၵ်ႈမေးၵူၼ်းသိုၵ်းလႄႈပလိၵ်ႈၸိူဝ်းတၢႆ

တင်ႈဢဝ်လိူၼ်ၵျၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊၼႆႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈသင်ႇတတ်းငိုၼ်းလိူၼ် ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ် ၸိူဝ်းဢမ်ႇႁဵတ်း CDM  ၼိုင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈႁဵင်ပျႃးတေႃႇလိူၼ် တႃႇဢဝ်မႃး ၵမ်ႉၸွႆႈလုၵ်ႈမေးၵူၼ်းသိုၵ်းလႄႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းတၢႆၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းဝႃႈၼႆ။ ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ် ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၵုမ်းၶင် ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ - တင်ႈဢဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉၶဝ်တတ်းငိုၼ်းလိူၼ်ႁဝ်းၶႃႈလိူၼ် 500 ။ တတ်းၵႂႃႇႁဵတ်းသင်ၵေႃႈဢမ်ႇမီးႁူဝ်ၶေႃႈမၼ်း။ ၵမ်းၼႆႉသမ်ႉဝႃႈတေတတ်း ၼိုင်ႈလိူၼ် 1000 ၼႆဝႃႇ ။ တႃႇႁႅၼ်းပၼ်မႃႇသႃႇပၢင်ၸႃႉ ၵူၼ်းသိုၵ်းလႄႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းတၢႆၵႂႃႇ...

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈၵျွၵ်ႉမႄး ပုင်ႈၶိုၼ်ႈထိုင် 50 ပၢႆ

ယၢမ်းလဵဝ် တၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉ ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး လၢႆၸႄႈဝဵင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တီႈဢၼ်ၵူၼ်းပဵၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း ပုင်ႈၶိုၼ်ႈထိုင် 50 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ တင်ႈဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1/2/2021  သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းတေႃႇထိုင်   လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး လၢႆၸႄႈဝဵင်း မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ...

ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇမီး 40 ပၢႆ တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉလႄႈ လႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  တင်းမူတ်း 49 ၵေႃႉ တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈပဵၼ်ၽူႈယိင်း ၵူၼ်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉသေတၢႆမိူဝ်ႈၼႆႉပဵၼ် ၼၢင်းဢေးသူၺ်ႇ ဢႃယု 41  ပီ ၵူၼ်းၼမ်ႉလၼ်ႈ။ မၼ်းၼၢင်းၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ်ဝႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းမီးၸိူဝ်ႉမႅင်းၼႆသေ သူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉသီႇပေႃႉ ။ မိူဝ်ဝႃးယင်းတိုၵ်ႉယူႇလီလၢတ်ႈၵႂၢမ်းလႆႈလီယူႇ ထိုင်မႃးၼႂ်ၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 15/6/2021...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈသင်ႇႁွင်ႉ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸိူဝ်းလူင်းၵၢၼ် ႁႂ်ႈသမ်းယႃႈယႃၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

ၽွင်းၵူၼ်းမိူင်းလုၵ်ႉႁိုၼ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်၊ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ သၢၼ်ၶတ်း ၶေႃႈၸီႉသင်ႇပႃႈၼိူဝ် CDM ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သင်ႇႁွင်ႉၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၸိူဝ်းဢမ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်(ဢမ်ႇႁဵတ်း CDM)ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈမႃးသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  ။ ဝၼ်းတီႈ 10/3/2021 မိူဝ်ႈၼႆႉၵၢင်ၼႂ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ပူင်ၵႂၢမ်းၼၵ်းႁႂ်ႈ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ (ၸိူဝ်းဢမ်ႇယွမ်းႁဵတ်း CDM )လႄႈ ၵူၼ်းထဝ်ႈၼႂ်းပွၵ်ႉယွမ်ႉ မႃးၶွၼ်ႈၵၼ်တီႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img