Monday, May 20, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သွၵ်ႈတီႉ CDM  ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ  ဝဵင်းပၢင်းတြႃႉ

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉႁႅင်သိုၵ်းတႃႇၵႃး 2 လမ်း ၶဝ်ႈသွၵ်ႈႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူၵ်းဝဵင်းပၢင်းတြႃႉ တီႉၺွပ်းၵူၼ်း  CDM   ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လုမ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇဢၼ်သၢၼ်ၶတ်းၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းဝႆႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။

တေႃႇမူဝ်းမူဝ်းဢေး မေႃသွၼ် CDM တီႈပၢင်းတြႃႉ

ဝၼ်းတီႈ 6/7/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 8 မူင်း  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ၵႃးသိုၵ်း 2 လမ်း  ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း တေႃႇမူဝ်းမူဝ်းဢေး CDM    ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ တီႈႁိူၼ်းမၼ်းၼၢင်း ဝၢၼ်ႈမိူင်းဢိၼ်း (မိုင်းအင်းကျေးရွာ) ၸႄႈဝဵင်းပၢင်းတြႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း  ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပၢင်းတြႃႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ မၼ်း ၺႃးတီႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6 ပူၼ်ႉ မႃးၼႆႉ  ။ လွင်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉ ပေႃႉထုပ်ႉမၼ်းၼၢင်းတႄႉ ဢမ်ႇမီးၶႃႈ။ ၶဝ်တီႉၺွပ်းၵႂႃႇ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ၶႃႈ ဢေႃႈ။ မၼ်းပဵၼ်ၵူၼ်း CDM လႄႈ ၺႃးတီႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 7 ၼႆႉသမ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိုပ်ႇသွၵ်ႈတဝ် တီႈႁိူၼ်းမေႃသွၼ်  CDM  မေႃသွၼ် ပျေႉၽဵဝ်းဝိၼ်း လႄႈ မေႃသွၼ် တေႃႇၶိၼ်ႇလေးဝႃႇ တီႈဝၢၼ်ႈမိူင်းဢိၼ်းထႅင်ႈ  ။ မေႃသွၼ် ပျေႉၽဵဝ်းဝိၼ်းတႄႉ ၺႃးတီႉၸဵမ်မိူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႇယိုတ်းဢႃႇၼႃႇပုၼ်ႉယဝ်ႉ။  ယၢမ်းလဵဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးသွၵ်ႈတဝ်ႁိူၼ်းမၼ်း ထႅင်ႈ။

“သြႃႇပျေႉၽိဝ်းဝိၼ်းတႄႉ ၶဝ်တီႉၵႂႃႇႁိုင်ယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး  ၶဝ်မႃးသွၵ်ႈတဝ် ၼႂ်းႁိူၼ်းမၼ်းၸၢႆး ယဝ်ႉၵေႃႈ မေႃသွၼ် တေႃႇၶိၼ်ႇလေးဝႃႇထႅင်ႈၶႃႈ။ ၶဝ်လႆႈသင်ၵႂႃႇလၢႆလၢႆဢမ်ႇႁူႉ။    သြႃႇမ တေႃႇ ၶိၼ်ႇလေးဝႃႇတႄႉ တၼ်းပၢႆႈလွတ်ႈၶႃႈဢေႃႈ” – ၵူၼ်းပင်းတရႃး လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇမိူင်းဢိၼ်းၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၸၢဝ်းတၼု ယူႇသဝ်း ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉမီးၸၢဝ်းတႆး ၸၢဝ်းမၢၼ်ႈ ယူႇသဝ်းၸွမ်းၵၼ်။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းဝဵင်းပၢင်းတြႃႉၼႆႉ မီးၵူၼ်းသိုၵ်း PDF ၼႆသေၵႆႉၵႆႉၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ်။ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇၵေႃႈမီး။  

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18/6/2022 ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢိၼ်းပလႅတ်ႉ (အင်းပလက် ကျေးရွာ) ၵႂႃႇ 25 ၵေႃႉ။  ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၽၵ်းၵႃႇၵူၺ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း