Sunday, May 26, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတတ်းငိုၼ်းလိူၼ် Non CDM တႃႇႁဵတ်းငိုၼ်း ၵမ်ႉၸွႆႈလုၵ်ႈမေးၵူၼ်းသိုၵ်းလႄႈပလိၵ်ႈၸိူဝ်းတၢႆ

Must read

တင်ႈဢဝ်လိူၼ်ၵျၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊၼႆႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈသင်ႇတတ်းငိုၼ်းလိူၼ် ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ် ၸိူဝ်းဢမ်ႇႁဵတ်း CDM  ၼိုင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈႁဵင်ပျႃးတေႃႇလိူၼ် တႃႇဢဝ်မႃး ၵမ်ႉၸွႆႈလုၵ်ႈမေးၵူၼ်းသိုၵ်းလႄႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းတၢႆၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းဝႃႈၼႆ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၶိတ်ႉတိတ်ႉမီႊတီႊယႃႊ – ပလိၵ်ႈႁႅၼ်းပၢင်မႃႇသႃႇပၢင်ၸႃႉပၼ် ပလိၵ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈဢၼ်ၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းသေတၢႆၼႂ်းလိူၼ်တီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊပူၼ်ႉမႃး တီႈဝဵင်းတၢၼ်ႉသႄႇ၊ တိူင်းၸႄႊၵႅင်း

ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ် ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၵုမ်းၶင် ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ – တင်ႈဢဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉၶဝ်တတ်းငိုၼ်းလိူၼ်ႁဝ်းၶႃႈလိူၼ် 500 ။ တတ်းၵႂႃႇႁဵတ်းသင်ၵေႃႈဢမ်ႇမီးႁူဝ်ၶေႃႈမၼ်း။ ၵမ်းၼႆႉသမ်ႉဝႃႈတေတတ်း ၼိုင်ႈလိူၼ် 1000 ၼႆဝႃႇ ။ တႃႇႁႅၼ်းပၼ်မႃႇသႃႇပၢင်ၸႃႉ ၵူၼ်းသိုၵ်းလႄႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းတၢႆၵႂႃႇ ၊ လႄႈတႃႇၵမ်ႉၸွႆႈလုၵ်ႈမေးၶဝ်ၼႆဝႃႇ – ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈၸႂ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းလႄႈ ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယူႇၵူႈဝၼ်း။ သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇတိုဝ်ႉတၢင်းပၼ်မႃးၼၼ်ႉ ၵၢင်မၢၵ်ႇ၊ ငွႆးယိုဝ်းတိုၵ်းတေႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းၶျၢင်း၊ မိူင်းယၢင်းလႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင် မိူင်းၶၢင်၊ တိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ   ၵူႈဝၼ်း  သိုၵ်းမၢၼ်ႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈလူႉတၢႆၼမ်။

ၸွမ်းၼင်ႇၶၢဝ်ႇမၢၼ်ႈၶိတ်ႉတိတ်ႉမီႊတီႊယႃႊ ဢွၵ်ႇဝႆႉတႄႉ ပေႃးဢဝ်ႁူဝ်ၽတ်ႉၽဵင်ႇဝႃႈ    တင်းမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈတၢႆ ၼိုင်ႈဝၼ်းဢမ်ႇယွမ်း 100၊ ၼိုင်ႈလိူၼ်ၼႆႉတၢႆဢမ်ႇယွမ်း 1000 ၵေႃႉဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း