Thursday, May 23, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သွၵ်ႈတဝ် တီႉၺွပ်းၵူၼ်း CDM ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သွၵ်ႈတဝ် တီႉၵူၼ်းၸိူဝ်းႁဵတ်း CDM (ဢၼ်သၢၼ်ၶတ်းၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်း)ၼၼ်ႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ပိူင်လူင် တေတီႉ ၵူၼ်းၸိူဝ်းပၢႆႈ ဢွၵ်ႇဝဵင်း ၵႂႃႇယူႇတၢင်ႇတီႈသေ ပွၵ်ႈမႃးသူႇၸႂ်းႁိူၼ်းယေးၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶိုၼ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။

Photo CJ/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် ၼႂ်းမိူင်းတႆး

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်း 1 ပီ 6 လိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉ တိုၵ်ႉဢႅဝ်ႇသွၵ်ႈတီႉ ၵူၼ်းၸိူဝ်းႁဵတ်း CDM ၸွမ်းၼႂ်းပွၵ်ႉ/ ယွမ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မႃးၶိူဝ်းယႂ်း ဢမ်ႇၵိုတ်းဢမ်ႇလိုဝ်ႈ ။ ႁႃတီႉ CDM ၸိူဝ်းပၢႆႈၵႂႃႇမူၵ်းတၢင်ႇဝဵင်း၊ တၢင်ႇတီႈလႄႈ ၸိူဝ်းပၢႆႈၶဝ်ႈထိူၼ်ႇ ႁဵတ်း PDF သေ ပွၵ်ႈမႃးသူႇၸႂ်းႁိူၼ်းယေးၵၼ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။

- Subscription -

ၽူႈသၢၼ်ၶတ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ် ဢၼ်သိုၵ်း မၢၼ်ႈ ဢႅဝ်ႇတီႉ CDM ၼႆႉ တေပဵၼ်ၵူၼ်းႁဵတ်း CDM  ၸိူဝ်းပၢႆႈၵႂႃႇတၢင်ႇဝဵင်း၊ တၢင်ႇတီႈ ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇလႄႈ ပၢႆႈၶဝ်ႈထိူၼ်ႇႁဵတ်း PDF ၸိူဝ်းၼႆႉ။ မၢင်ၵေႃႉ ၸႂ်ထိုင်ႁိူၼ်း ပွၵ်ႈမႃးသူႇၸႂ်းႁိူၼ်းၵဝ်ႇ။ ပွၵ်ႈမႃးယူႇ ယဵၼ်ယဵၼ် ။  သင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူႉၼႆ ၶဝ်ၸွမ်းတီႉၺွပ်းၵမ်းလဵဝ်။ ၶၢဝ်းတၢင်း 7- 8 လိူၼ်ၼႆႉ ၶဝ်တီႉၵႂႃႇ CDM ဢမ်ႇယွမ်း 10 ယဝ်ႉ။ ၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈႁူႉ။ ဢၼ်ပႆႇႁူႉတႄႉ တေမီးထႅင်ႈတင်းၼမ်”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းၸိူဝ်းႁဵတ်း CDM ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၾၢင်ႉသတိ ယူႇၵိၼ်ၵၼ် တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ ၼႆယဝ်ႉ။ ပေႃးယူႇယဵၼ်ယဵၼ် ဢမ်ႇလႃႇဢမ်ႇပွင်ႉၼိူဝ်သူဝ်ႇသျႄႇမီႊတီႊယႃႊတႄႉ လွတ်ႈၽေးယူႇ ဝႃႈၼႆ။

“ၶႃႈယူႇတီႈႁိူၼ်းၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈတမ်းၸႂ်သင်တႄႉတႄႉ လႆႈၾၢင်ႉသတိယူႇတႃႇသေႇ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ၶဝ်မေႃႁဵတ်းၼႃႇ မိူဝ်ႈၶဝ် မႃးတီႉၼၼ်ႉ ၶဝ်တိုၼ်းဢမ်ႇပၼ်ၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃး ဢမ်ႇဢွၵ်ႇႁိူၼ်းတႄႉဢမ်ႇမီးပၼ်ႁႃ။  သင်ဝႃႈ တႅမ်ႈလိၵ်ႈလႃႇပွင်ႉၼိူဝ်  Social  ၼိူဝ် Facebook ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ ၶဝ်ၸွမ်းတီႉဢေႃႈ။   ဢၼ်ၶဝ်ၵူဝ်တႄႉ CDM ဢၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇတၢင်ႇတီႈ ၶဝ်ၵူဝ်ၵႂႃႇႁူမ်ႈ PDF သေ မႃးယိုဝ်းၶဝ်ၶိုၼ်း ၼၼ်ႉၵူၺ်း”- ၽူႈသၢၼ်ၶတ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈပတ်းပိုၼ်ႉ မီးသိုၵ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႆႉ ယူႇၵူႈဝဵင်းသေတႃႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆးတႄႉ ၼွၵ်ႈလိူဝ်တီႈလႅၼ်လိၼ်တႆး-ယၢင်းလႅင် ဢမ်ႇယိၼ်းဝႃႈမီးသိုၵ်း PDF တႆး ။  

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ မိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ် မိူင်းႁဝ်းၼႆႉ ငဝ်းလၢႆး ဢမ်ႇသုၵ်းဢမ်ႇလိပ်း။  ၸိူဝ်း CDM တႄႉ လူဝ်ႇမေႃယူႇမေႃၵိၼ် ။ ပေႃးတေၵႂႃႇႁဵတ်း PDF သမ်ႉ   တေလႆႈ ယူႇတႂ်ႈ သိုၵ်းၶၢင်၊ သိုၵ်းပလွင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵူၺ်း။ ယွၼ်ႉဝႃႈသိုၵ်းတႆး သွင်ၸုမ်းသမ်ႉ ၶဝ်ဢမ်ႇပၼ်ႁႅင်း PDF ။ ပေႃးၵႂႃႇယွၼ်းၶဝ်ႈသိုၵ်း  ၵမ်ႉမႃးဢမ်ႇဢဝ်ႁဝ်းၵႂႃႇယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ ၶိုၼ်းဢဝ်ႁဝ်းမႃး ယိုဝ်းၵၼ်ၶိုၼ်းၵူၺ်းဢေႃႈ။   ”- ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်ႉႁၢႆႉ မိူၵ်ႈမႂ်ႈသေ  ၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းတၢႆ မီး 2,201 ၵေႃႉ၊ တီႉၺွပ်းယဵတ်ႈၶွၵ်ႈ 12,030 ၵေႃႉလႄႈ ပိုတ်ႇလိူင်ႇၸွႆးတြႃးဝႆႉ 3,075 ၵေႃႉ ယူႇတီႈ AAPP ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 16/8/2022 ၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း