Thursday, June 20, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တဵၵ်းၸႂ်ႉမေႃသွၼ်  CDM ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၶဝ်ႈၵၢၼ်ၶိုၼ်း

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း တဵၵ်းၸႂ်ႉႁႂ်ႈမေႃသွၼ် ၸိူဝ်းႁဵတ်း CDM ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၶဝ်ႈၵၢၼ်ၶိုၼ်း။

တႄႇဢဝ်ႁူဝ်လိူၼ် တီႊသိမ်ႊပိူဝ်ႊ 2022 မႃး  သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း တဵၵ်းၸႂ်ႉ ႁႂ်ႈမေႃသွၼ် ၸိူဝ်းႁဵတ်း CDM ၶဝ်ႈၵၢၼ်ၶိုၼ်း တေႁဵတ်းႁႂ်ႈ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ  ဢမ်ႇမီး CDM ဝႃႈၼႆ ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ  သင်ႇႁႂ်ႈၽူႈၵွၼ်းပွၵ့်  လၢတ်ႈၵူၼ်းႁဵတ်း CDM  ၶဝ်ႁႂ်ႈၶဝ်ႈၵၢၼ်ၶိုၼ်းၼႆဢေႃႈ ။ ႁႂ်ႈၶဝ် မႃးႁွင့် မႃးတဵၵ်းၸႂ်ႉထိုင်ႁိူၼ်းတႄ့ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ၵူၺ်းၼႃႇ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႁွင့်ၶိုၼ်းၼႆ့ တေၸႂ်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်ၶိုၼ်းႁႃႉ ဢမ်ႇၼၼ်တေပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၼႆ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁူႉလွၵ်းၶဝ်လႄႈ မေႃသွၼ် CDM ၵမ်ႈၽွင်ႈ လွမ်ၵူဝ်ဝႆ့ယူႇဢေႃႈ။ဢူၺ်းၵေႃႉ မေႃသွၼ်ၵေႃႉၼိုင်ႈတႄ့ သင်ဝႃႈႁဵတ်ႈၵၢၼ်ၶိုၼ်းလႄႈ ဢမ်ႇဢဝ်တၢင်းၽိတ်းသင်ၼႆတႄ့ တေယွမ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၶိုၼ်းယူႇ ၵွပ်ႈ လွင်ႈႁႃႈၵိၼ်လဵင့်တွင့်ၵေႃႈယၢပ်ႇ သမ့်ၵူဝ်ၵူၼ်းၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်းလိူတ်ႇမႆႈၸွမ်းထႅင်ႈလႄႈ ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁႂ်ႈ မေႃသွၼ် CDM ၶဝ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶိုၼ်းၼႆ့ မီးယူႇလၢႆလၢႆဝဵင်း မိူၼ်ၼင်ႇ လႃႈသဵဝ်ႈ၊ၼမ့်သၼ်ႇ၊ သႅၼ်ဝီ ၊ ၵျွၵ့်မႄး ၸိူဝ်းၼႆႉယွၼ့်ဝႃႈ ၵူၼ်းႁဵတ်း CDM ယူႇသဝ်းမီးဝႆႉတင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။

မေႃသွၼ် CDM ဝဵင်းၼမ့်သၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ- “ ၸႂ်ႈယဝ့်။ မိူဝ်ႈဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃး ၶဝ်ႁွင့်ၽူႈၵွၼ်းပွၵ့်သေ  ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၼႆဢေႃႈ။ၶဝ်တေဢၢၼ်း ႁွင့်ၵူၼ်း CDM ၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၶိုၼ်းတင်းသဵင်ႈၼႆဢေႃႈ။ႁဝ်းႁဵတ်း သီႊတီႊဢႅမႅႊ မႃးၼႆ့ ၸမ်သွင်ပီယဝ့်လူး။ ပဵၼ်ႁိုဝ်ၵေႃႈ တိုၼ်းလူဝ်ႇသိုပ်ႇႁဵတ်းယူႇယဝ့်။သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇၶဝ်ႈၵၢၼ်ဢမ်ႇလႆႈၼႆၵေႃႈ တေၶၢမ်ႇၵိုတ်းလိုဝ်ႈပုၼ်ႈၽွၼ်းဢၼ်ၼႆ့ပႅတ်ႈသေယဝ့်ဢေႃႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

မေႃသွၼ် CDM ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ- “ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ႁဵတ်း CDM သေ ယူႇဝႆ့ၼႂ်းဝဵင်းၵေႃႈ မီးဝႆ့ယူႇ။ၸိူဝ်းဢၼ် ႁၢပ်ႇၵၢၼ်သွၼ်လိၵ်ႈပၼ် ၸွမ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ် TNLA ႁွင်ႉၵႂႃႇ ၶၢၼ်းၵႂႃႇၸိူဝ်း ၼၼ့်ၵေႃႈမီး။ ပေႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် မႃးတဵၵ်းၸႂ်ႉႁႂ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၶိုၼ်းၼႆတႄ့ တေယၢပ်ႇယူႇ။ ပေႃးႁွင့်ၸိုဝ်ႈၵေႃႉလႂ်ၵေႃႉၼၼ့်သေ ၸႂ်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်ၶိုၼ်းတႄ့ ဢၼ်လူဝ်ႇဝႄႈပၢႆႈၵေႃႈ လူဝ်ႇပၢႆႈဝႆ့ယဝ့်။တီႈၼမ့်သၼ်ႇၼႆ့ မေႃသွၼ်ယိင်း၊ၸၢႆး ဢၼ်ႁဵတ်း CDM မီး150 လႄႈ Non CDM မီး 250  ” – ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းၼၼ့် ႁွင်ႈၵၢၼ်လၢႆလၢႆၸုမ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁဵတ်း CDM ႁႂ်ႈၵၢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၽွင်းငမ်းသုတ်းသဵင်ႈ။မိူၼ်ၼင်ႇ ၾၢႆႇႁွင်ႈၵၢၼ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၵေႃႈ ႁဵတ်း CDM တင်းၼမ် မၢင်ၸိူဝ်း ၺႃးတိၺွပ်းၵုမ်းၶင်ဝႆ့ ၸွမ်းလူၺ်ႈမတ့်တႃ 505 (ၵ) ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ်ပႆႇလွတ်ႈမႃး။

မိူဝ်းဝၼ်းတီႈ 4/1/2023  ဝၼ်းလွတ်ႈလႅဝ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈလူင်ၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ လွတ်ႈမႃး 48 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ့် ပႃး မေႃသွၼ် CDM ၵေႃႉၼိုင်ႈ မမီႇသေႃး။

ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁႂ်ႈမေႃသွၼ် CDM ၶဝ်ႈၵၢၼ်ၶိုၼ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 7 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2022 ပူၼ့်မႃးၼၼ့်ယဝ့်ပွၵ်ႈၼိုင်ႈ။မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵေႃႈ ႁွင့်မေႃသွၼ်ႁႂ်ႈၶဝ်ႈၵၢၼ်ၶိုၼ်း ပွတ်းႁွင်ႇၼႆ့ တေဢမ်ႇႁႂ်ႈမီး CDM ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း