Wednesday, April 24, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင့်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢႆၼမ်

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင့်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢႆၼမ်။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင့်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁိမ်းဢိူင်ႇၼမ့်ၸလၢပ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14/1/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 11 မူင်း  ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢႆၼမ်။

- Subscription -
Photo Credit to Owner- သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ

ၽူႈၸမ်ၸႂ်ၸုမ်းသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင့်လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ ၶဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းၼမ့်ၸလၢပ်ႈ ဢၼ် MNDAA ၶဝ်ပၵ်းတပ့်ဝႆ့ၼၼ့်ဢေႃႈ။ၾၢႆႇမၢၼ်ႈၶဝ်လေႃႇတိုၵ်းဢွၼ်တၢင်းလႄႈ ပဵၼ်ၵႂႃႇၵူၺ်း။ပၢင်တိုၵ်းတႄ့ ႁိုင်မွၵ်ႈ 1 ၸူဝ်ႈမူင်းၶိုင်ႈၼႆ့ဢေႃႈ။ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇဢၼ် ထွႆၶိုၼ်းၵေႃႈ။ဝၢႆးၼၼ့် ၶဝ်ၵႂႃႇမႃးၸွမ်းတီႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼၼ့်ပဵၼ်လၢႆၵမ်းဢေႃႈ ၶဝ်မႃးတေႃ့ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလႄႈ ဢၼ်တၢႆဝႆ့ၸိူဝ်းၼၼ့်ၵႂႃႈ။ၾၢႆႇၶဝ်တၢႆလၢႆၵေႃႉၼႆတႄ့ ႁဝ်းၵေႃႈ ပႆႇႁူႉၸွမ်း” – ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆ့ ၾၢႆႇ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵဝ်ႈၵၢင့်(The Kokang) ဢွၵ်ႇဝႆ့ဝႃႈ ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းလႄႈ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင့်ၼႆ့ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူ့တၢႆ မၢတ်ႇၸဵပ်း 30 ပၢႆ ၼႆယဝ့်။

ၽူႈၸမ်ၸႂ်ၸုမ်းသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင့် သိုပ်ႇလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ဝၢႆးပၢင်တိုၵ်းၼၼ့်ယဝ့် ထႅင်ႈဝၼ်းၼိုင်ႈ(ဝၼ်းတီႈ 15/1/2023 )ၼၼ့် ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းမႃးထႅင်ႈ ၾၢႆႇသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင့်တႄ့ ပႆႇလူင်းပိုၼ့်တီႈသေ ၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းလွင်ႈၼႆ့” – ဝႃႈၼႆ။

ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းသေ တင်းသွင်ၾၢႆႇ တိုၵ့်ၶဵင်ၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်ဝႆ့ယူႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆ့သေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းလႆႈပၢႆႈတႄ့ ပႆႇမီး။

ၽူႈၸမ်ၸႂ်ၸုမ်းသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင့် သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ- “ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ တေၵိုတ်းတိုၵ်း ၶၢဝ်းတၢင်း ၼိုင်ႈပီ ၼႆဝႃႇ။ မိူဝ်ႈလဵဝ်သမ့် ၾၢႆႇၶဝ်ၵေႃႉ ၶဝ်ႈလေႃႇတိုၵ်းဢွၼ်တၢင်း။ဢၼ်ၶဝ်ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈၵိုတ်းတိုၵ်းၼၼ့် ပဵၼ်ဢၼ်လီၶႂ်ႈၶူဝ်ဝႆ့ယဝ့်ၼေႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ် လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼၼ့် ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵိုတ်းတိုၵ်းတႃႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၶၢဝ်းတၢင်း ၼိုင်ႈပီ ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် ပႆႇမီးလွင်ႈၵိုတ်းတိုၵ်းသင်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း