Sunday, June 16, 2024

မေႃယႃ ၸိူဝ်းႁဵတ်း CDM တီႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ တႄႇၶဝ်ႈႁၢပ်ႇ ၵၢၼ်ၶိုၼ်း တီႈႁူင်းယႃ

Must read

သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ မေႃယႃ CDM ၶဝ် တႄႇၶဝ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶိုၼ်း တီႈႁူင်းယႃဝဵင်းၼမ်ႉတူႈယဝ်ႉ ဝႃႈ ၼႆ။

တႄႇဢဝ် လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်ၼႆႉမႃး တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၶိုၼ်းႁွင်ႉၵူၼ်း CDM မႃးႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶိုၼ်း တီႈ ႁူင်းယႃဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ တႄႇပၼ်ႇၵၢၼ်ၶိုၼ်းမိူၼ်ၵဝ်ႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ယၢမ်းလဵဝ် တီႈႁူင်းယႃဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၼႆႉ မီးမေႃယႃ CDM ၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ တၢင်းမိူင်းမၢၼ်ႈတူင်ႈပဵင်း ၶိုၼ်ႈ မႃးႁၢပ်ႇၵၢၼ်ဝႆႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇယူတ်းယႃတူဝ်ၶိုၼ်းလီငၢမ်းယဝ်ႉ TNLA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇ ၼႆသေ ယင်းယိုၼ်ႈမိုဝ်းမွၵ်ႇႁွင်ႉဝႆႉပႃး မေႃယႃလၢႆတီႈလၢႆဝဵင်းၸိူဝ်းႁဵတ်း CDM ဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈမႃးၸွႆႈ ႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၸွမ်းၵၼ် – ဝႃႈၼႆ။

လၢႆဝၼ်းပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းသိုၵ်း TNLA လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵူတ်ႇထတ်းၸွမ်းပိုၼ်ႉတီႈ လုမ်း ၸႆး ၾၢႆႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈသေ မၵ်းမၼ်ႈၼႃႈလိၼ် ၼႃႈတီႈၽွင်းငမ်းဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၼႆႉ ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမႃး ၸိူဝ်းပဵၼ်ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၾၢႆႇပၢႆး ယူႇလီ ဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်း CDM  သၢၼ်ၶတ်းၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းမူတ်း။ ဝၢႆးလင် ၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်း ႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ပိုတ်းယိုဝ်းပေႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇ ၼႂ်းၽႅၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း 1027 ၼၼ်ႉသေ ယူႇတီႈ သိုၵ်း TNLA ၸင်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵုမ်းလႆႈ ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈယဝ်ႉၼႆ ၸိူဝ်းႁဵတ်း CDM ၸင်ႇၶဝ်ႈမႃးႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶိုၼ်း။   

ဝၢႆးသိုၵ်းတဢၢင်း ယိုတ်းလႆႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈယဝ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28/12/2023 မႃးၼၼ်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တႄႇ ပၼ်ႇၵၢၼ်ၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃမႃးယဝ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸၢဝ်းတဢၢင်းဝႃႈ – ပေႃးငဝ်းလၢႆး ယဵၼ်မႃး ၼႂ်းပီ 2025 ၼႆႉ မုင်ႈမွင်းဝႃႈ ၾၢႆႇသိုၵ်းတေပွႆႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃႇယူႇ ဝႃႈၼႆ။ 

ဢၢင်ႈဢိင် – BBC

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း