Thursday, May 30, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလမ်းတီႉ ၵူၼ်း CDM ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း တိၺွပ်း ၵူၼ်းတူင့်ၼိုင်ၵၢၼ်မိူင်းလႄႈ ၵူၼ်းႁဵတ်း CDM ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မႃးဢမ်ႇထၢတ်ႇ။

ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ် ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈႁဵတ်း CDM

တင်ႈဢဝ်ႁူဝ်လိူၼ် ၵျၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊၼႆ့မႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ပၵ်းတႃပႂ်ႉတူၺ်း ၵူၼ်းၸိူဝ်းတူင့်ၼိုင်ၼႂ်းၵၢၼ်မိူင်းလႄႈ ၵူၼ်းႁဵတ်း CDM ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ တီႉၺွပ်းမႃးၶိူဝ်းယႂ်း။

- Subscription -

ၵူၼ်းဝဵင်းၵျွၵ့်မႄး ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 15 ၼၼ့် သိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးၺွပ်း ၵူၼ်းႁဵတ်း CDM ၵႂႃႇ 2 ၵေႃႉၶႃႈ။ပဵၼ်မေႃသွၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ” – ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ ဝဵင်းသီႇၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-  “ သိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးတီ့ မေႃသွၼ်ၵႂႃႇ 2 ၵေႃႉ။ၶဝ်ႁဵတ်း CDM မႃးပေႃးႁိုင်ယဝ့် ၶဝ်ၵေႃႈ ယူႇလူင်ယူႇႁဵတ်းၼၼ် ဢမ်ႇမီးၽႂ်မႃးဝႃႈသင် မိူဝ်ႈလဵဝ်သမ့် မႃးလႄႇႁႃၺွပ်းၸိူင့်ၼႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၸႂ်ႉလွၵ်းၸိူင့်ႁိုဝ်တႄ့ဢမ်ႇႁူႉ။တီႈၼမ့်လၼ်ႈၵေႃႈ မေႃသွၼ်ဢၼ် ႁဵတ်း CDM ၶဝ်ၺႃးၺွပ်းၽွင်ႈ။ၵူၼ်းၼုမ်ႇမၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈ ၺႃးၺွပ်းဢေႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈလဵဝ် မေႃသွၼ် CDM 4 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ 7 ၵေႃႉ တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၺႃးၺွပ်းၵုမ်းၶင်ဝႆ့ တီႈ ႁူင်းပလိၵ်ႈသီႇပေႃႉဝႆ့ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9 လိူၼ်ၵျၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ ပီ 2023 ၼၼ့်ၵေႃႈ မေႃသွၼ် CDM 4 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတူင့်ၼိုင်ၼႂ်းၵၢၼ်မိူင်း 2 ၵေႃႉ  ယူႇပွၵ့် 10 ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ့် ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းတိၺွပ်းဝႆ့။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆ့ ၽူႈတၢင်ၼႃႈ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ မိူဝ်ႈလဵဝ် တီႈလႃႈသဵဝ်ႈၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၵႆ့သွၵ်ႈတဝ်တိၺွပ်းၵူၼ်းၵူႈၶမ်ႈယဝ့်။ၸွမ်းၼင်ႇ လႆႈႁူႉတႄ့ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း(ထွေအုပ်)ဢၼ်ႁဵတ်းဝႆ့ CDM 2 ၵေႃႉ၊ မေႃသွၼ် 4 ၵေႃႉလႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိူဝ်းတူင့်ၼိုင် ၼႂ်းၵၢၼ်မိူင်း 2 ၵေႃႉ ၸိူဝ်းၼႆ့ ၺႃးၺွပ်းၵုမ်းၶင်ဝႆ့ ၼႆဢေႃႈ” -ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ့် တီႈဝဵင်းၵျွၵ့်မႄးၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း မႃးတိၺွပ်းၵူၼ်းႁဵတ်း CDM ၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ မေႃယႃၶဵဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ သေဢမ်ႇၵႃး သွၵ်ႈတဝ်ၼႂ်းႁိူၼ်းၼႂ်းယေးထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇ ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ယူႇတီႈတိူင်းသိုၵ်း(တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်)သေ ၸိသင်ႇႁႂ်ႈၸုမ်းဢၼ်ယူႇပႃႈတႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း  မိူၼ်ၼင်ႇ ၽူႈမီးၸၼ့်ၼႂ်းတပ့်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ လႄႈ ၾၢႆႇၸွပ်ႇၶၢဝ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆ့ ႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းၶူင်းၵၢၼ် ၵႂၢတ်ႇလၢင့်  CDM ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ (သျှမ်းမြောက်ရှိ CDM ရှင်းလင်းရေး စီမံချက်)ၼႆသေ တူင့်ၼိုင်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းဝႆ့ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း