Monday, May 20, 2024

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈၵျွၵ်ႉမႄး ပုင်ႈၶိုၼ်ႈထိုင် 50 ပၢႆ

Must read

ယၢမ်းလဵဝ် တၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉ ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး လၢႆၸႄႈဝဵင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တီႈဢၼ်ၵူၼ်းပဵၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း ပုင်ႈၶိုၼ်ႈထိုင် 50 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo ကမ်းလင့်လက်များလူမှုကူညီရေး အောင်ဓမ္မာရုံ (နောင်ပိန်)-ရူတ်ႉၵႃးၾၢႆႇၸွႆႈထႅမ် မႃးတေႃႉဢဝ်ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၵႂႃႇသူင်ႇႁူင်းယႃၵျွၵ်ႈမႄး

တင်ႈဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1/2/2021  သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းတေႃႇထိုင်   လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး လၢႆၸႄႈဝဵင်း မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼမ် ၶိုၼ်ႈမႃး မီး 1000 ပၢႆ။

- Subscription -

ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၵျွၵ်ႉမႄး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “လႆႈငိၼ်းဝႃႈ တီႈၵျွၵ်ႉမႄးႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီး 54 ၵေႃႉယဝ်ႉ ။  ဢၼ်တႄႉတႄႉမၼ်းတေမီးၵႃႈႁိုဝ် ယင်းပႆႇႁူႉလႆႈ ။  ယွၼ်ႉဝႃႈပေႃးၵူတ်ႇထတ်း ႁၼ်ဝႃႈ မီးလူမ်းၼၢဝ် ဢမ်ႇယူႇလီ ၵူၼ်ႉမူၺ်ႈ ႁူဝ်ၸဵပ်း ဢမ်ႇငိၼ်းသႅဝ်ဢၢႆ ၸိူဝ်းၼႆႉၵူၺ်းၵေႃႈ သမ်ႉပေႃးမၵ်းမၼ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ယဝ်ႉ ယင်းပႆႇ လႆႈ ၵူတ်ႇထတ်းတီႈႁွင်ႈ Lab   ”-  ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၾၢႆႇမေႃယႃ ဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်း CDM ဝႆႉတင်းၼမ်။ တႃႇၵူတ်ႇထတ်းပၼ် တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇၶိုတ်းတၼ်းပေႉလႆႈ ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄးလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။   

“မိူၼ်မိူဝ်ႈပီၵၢႆၼႆႉ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း တင်း မေႃယႃၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ၵူတ်ႇထတ်း ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ပေႃးဝႃႈဢမ်ႇၸႂ်ႈ ဢမ်ႇ ပဵၼ်ၼႆၵေႃႈ ႁူႉငဝ်းလၢႆးမၼ်းၵႂႃႇ ၵမ်းလဵဝ်။ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ဢမ်ႇမီးၽႂ်လူင်းၵူတ်ႇထတ်းယဝ်ႉ မေႃယႃၶဝ်ၵေႃႈ ၵမ်ႈၼမ်သမ်ႉ ႁဵတ်း CDM ၵၼ်ဝႆႉလႄႈ တႃႇတေၵူတ်ႇထတ်းၼႆႉ မၼ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၶၼ်ၸႂ်ႁႅင်းတႄႉတႄႉၶႃႈဢေႃႈ”- ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၼႂ်း တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼၼ် ၵူၼ်းမီးၸိူဝ်ႉမႅင်းသေ ၵႂႃႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၼွၵ်ႈလိူဝ်တီႈၼွၼ်းလႄႈယႃႈယႃ ၊ ဢၼ်ပဵၼ်ၼမ်ႉၵိၼ်ၼမ်ႉၸႂ်ႉ ၶဝ်ႈၽၵ်းတၢင်းၵိၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလိူဝ်ႁႅင်း ၼႆ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ကမ်းလင့်လက်များလူမှုကူညီရေးအသင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၵွပ်ႈၼႆၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈၵျွၵ်ႉမႄး 54 ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈဢၼ်ပဵၼ်လိူဝ်ႁႅင်းတႄႉ သူင်ႇႁူင်းယႃဝႆႉသေ ၸိူဝ်းဢမ်ႇလႆႈမႆႈၸႂ်တႄႉ ႁႂ်ႈၵုမ်းတူဝ် ယူႇဝႆႉၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ၽႂ်မၼ်းဝႆႉၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

“ၵူၼ်းပဵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် ၵုမ်းတူဝ်ယူႇဝႆႉ ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ၽႂ်မၼ်း။ တီႈႁူင်းယႃၵေႃႈ မီးယူႇ ၵူၺ်းဢမ်ႇမီးၼမ်။ ၵူၼ်း ပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  မၢင်ၵေႃႉ ၵေႃႈလၵ်ႉဢွၵ်ႇတၢင်းၼွၵ်ႈႁိူၼ်းၵေႃႈမီး ။ ပဵၼ်ဢၼ်လီမႆႈၸႂ် ဝႆႉယူႇၶႃႈဢေႃႈ  ပေႃးမၼ်းဢဝ်ၸိူဝ်ႉမႅၼ်းမၼ်းၵႂႃႇၽႄႈၸူးတၢင်ႇၵေႃႉၶႃႈလူး တေႁဵတ်းႁိုဝ်”-  ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵျွၵ်ႉမႄး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ်တီႈ သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ဢၼ်ၵၢႆႇၸူးတၢင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉ ဢမ်ႇမီးလၢၼ်ႇတႃႇ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မိူၼ်မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈ ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵၼ်လွတ်ႈလႅဝ်း။ ၽႂ်ၵေႃႉလႂ်ဢဝ်မႅင်းတီႈလႂ်မႃးၽႄႈၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁူႉလႆႈ ပဵၼ်ဢၼ်လီယုပ်းၽၢၼ်ႈၵူဝ်ႁႄတႄႉတႄႉ ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး သိုပ်ႇလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

 တီႈၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႈၶူင်းၵေႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29/6/2021 ၼၼ်ႉ ထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ် ၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း 5 ၵေႃႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇပိုၼ်ႉတီႈၵဵင်းတုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း