Tuesday, June 18, 2024

TNLA, SSPP တင်း RCSS ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းဢိူင်ႇတေႃႉသၢင်ႇ ၵျွၵ်ႉမႄး

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 1/7/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 5:30 မူင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတေႃႉသၢင်ႇ၊ ပႃႇၶႃးလႄႈ မၢၼ်ႈမႂ်ႇ ႁူဝ်ၵူၼ်း ဢမ်ႇ ယွမ်းႁဵင် ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇမႃး သွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ဝၢၼ်ႈပိုၼ်ႉ ႁိမ်းမိူင်းငေႃႉ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ယွၼ်ႉ သိုၵ်း TNLA, SSPP တင်း RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢၼ်ႈတေႃႉသၢင်ႇ

ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၵျွၵ်ႉမႄး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ ပၢင်တိုၵ်းတႄႉ ပဵၼ်မႃးလၢႆဝၼ်းယဝ်ႉ မိူဝ်ႈဝႃးတင်းမိူဝ်ႈၼႆႉၶႂ်ႈပဵၼ်ႁႅင်းဝႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢမ်ႇႁတ်းယူႇၵၼ် ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇမႃးၶႃႈဢေႃႈၼႆႉ။ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ႁူဝ်ၵူၼ်းမီးၵႃႈႁိုဝ်တႄႉတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈ ပႆႇလႆႈၶေႃႈမုလ်းမၼ်းတႅတ်ႈတေႃးလီၶႃႈ။ ပေႃးလၢမ်းတူၺ်းတႄႉ တင်းသၢမ်ဝၢၼ်ႈၼႆ တေမီးမွၵ်ႈ ႁဵင်ပၢႆၼႆႉၶႃႈယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတေႃႉသၢင်ႇ၊ ပႃႇၶႃးလႄႈ မၢၼ်ႈမႂ်ႇ ဢၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇမႃး ယူႇတီႈဝၢၼ်ႈပိုၼ်ႉ     ။   

“ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼႆႉ တိုၵ်ႉဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈမႃးယူႇၶႃႈ ပႆႇႁွတ်ႈထိုင်မူတ်း။ ယွၼ်ႉဝႃႈၶဝ်လႆႈမႃးၸွမ်းတၢင်းထိူၼ်ႇ ပႆမႃးၵူၺ်းလႄႈ တေႁိုင်မွၵ်ႈ 5 ၸူဝ်ႈမူင်းၼႆႉ ။ လွင်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇႁတ်းယူႇ သေ ပၢႆႈမႃး  ယွၼ်ႉသိုၵ်းၼႆႉ ယူႇ တၢင်း ဝၢၼ်ႈၵျႃႇပူဝ်ႇလႄႈ ၵွင်းလွင်းဝွင်း ယိုဝ်းမၢၵ်ႇသႂ်ႇ မႃးတၢင်း ဝၢၼ်ႈတေႃႉသၢင်ႇ ပႃႇၶႃး မၢၼ်ႈမႂ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇတေႃႉသၢင်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ပီၼႆႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်း ပၢႆႈၽေးသေ တေၵႂႃႇၸွႆႈထိုင်တီႈမီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးမႃးယူႇသဝ်း မိူၼ်မိူဝ်ႈၵူႈပီ ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈယဝ်ႉ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်းဢိၵ်ႇ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လၢႆလွင်ႈလၢႆ ပိူင်လႄႈ  မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဝႆႉ တင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတေႃႉသၢင်ႇ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးမီးတီႈဝၢၼ်ႈပိုၼ်ႉ ၵျွၵ်ႉမႄး 1/7/2021

“ပီၼႆႉတႄႉ ႁူးဝႃႈၵိၼ်းၶႃႈဢေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ် ၵၢၼ်မိူင်းၵေႃႈယုင်ႈ၊ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၵေႃႈပိူင် ၼိုင်ႈသေ တႃႇတေၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး မိူၼ်မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈတႄႉ ၶႂ်ႈဝႃႈမီးဢေႇယဝ်ႉၶႃႈ။ ၽႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇပေႃးႁတ်းၵႂႃႇၸွႆႈ ယွၼ်ႉမၼ်းပဵၼ် ၼႂ်းၵႄႈမၢၵ်ႇၵွင်ႈလႄႈ ပေႃးဝႃႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ပဵၼ်တႂ်ႈပဵၼ်ၼိူဝ်မႃးၸိုင် တေၵႂႃႇၸွႆႈ ဢဝ်ဢွၵ်ႇမႃး ၼႂ်းၵႄႈမၢၵ်ႇၵွင်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ”- ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းတူင်ႇ ဝူင်း ၵူၼ်း ၵျွၵ်ႉမႄး သိုပ်ႇ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

တၢင်းပွတ်းဢိူင်ႇတေႃႉသၢင်ႇၼႆႉ သိုၵ်း TNLA, SSPP တင်း RCSS ၵႆႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃးတႃႇသေႇ  ၵူၼ်းပိုၼ်ႉ တီႈ ပွတ်းတွၼ်ႈၼၼ်ႉ လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၶႆႈဝႃႈတင်းပီ။   

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 30/6/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ တင်း TNLA ပဵၼ်တၢင်တိုၵ်း ၵၼ် တၢင်းဝၢၼ်ႈလွႆၶမ်း – ပၢင်ယႃႈၶတ်း ႁၢဝ်ႈ ႁႅင်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ TNLA ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း