Saturday, July 20, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိၵ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်း ၵေးသီး – မိူင်းၼွင် 2 ဝၼ်းယဝ်ႉယင်းပႆႇပိုတ်ႇ

Must read

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ပိၵ်ႉဢိုတ်းသဵၼ်ႈတၢင်းပႅတ်ႈ ၵေးသီး – မိူင်းၼွင် မႃးမီးၶၢဝ်း တၢင်း 2 ဝၼ်းယဝ်ႉ ပႆႇပိုတ်ႇပၼ် ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး။

Photo CJ- သဵၼ်ႈတၢင်းမိူင်းၼွင်ၵေးသီး

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 30/6/2021 – 1/7/2021 မီးၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းယဝ်ႉ ၶွင်ႇသီႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ တပ်ႉၶလယ 9 ဢၼ် ပၵ်းဝႆႉတီႈမိူင်းၼွင်ၼၼ်ႉ ပိၵ်ႉဢိုတ်း  သဵၼ်ႈတႃႇသၢႆတၢင်းပႅတ်ႈ ဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလတ်းၶၢမ်ႈၵႂႃႇမႃး ၵေးသီး – မိူင်း ၼွင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈၵေးသီး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မီးၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းမႃးၼႆႉယဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး။ တႄႇဢဝ် မိူင်းၼၢင်း – ဝၢၼ်ႈၽိူင်း – ၼွင်သွမ်း – မိူင်းၵၢဝ် – ၵေးသီး ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ ၵႂႃႇ မႃးလႆႈယူႇ။ သင်ဝႃႈ လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းၼွင်မႃးၵေးသီးတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈ”- ဝႃႈၼႆ။

 ၸဝ်ႈၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇ တၢင်ႇၵူၼ်း ၸိူဝ်းတႆႇတၢင်းသဵၼ်ႈၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ထူပ်းတၢင်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်ဝႆႉၼႆယဝ်ႉ။

“မိူဝ်ႈဝႃး ၾၢႆႇ SSPP ၶဝ်ၶၢမ်ႈတၢင်းမႃး လုၵ်ႉၾၢႆႇႁွင်ႇတၢင်းသေ ၶၢမ်ႈမႃး ၾၢႆႇၸၢၼ်းတၢင်းၼၼ်ႉ ႁိုဝ်ဢမ်ႇႁူႉ။ သိုၵ်း မၢၼ်ႈၸင်ႇလႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းတၢင်းၸိူင်ႉၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ၶူဝ်းၶဵဝ် – ၶူဝ်းလၢႆးၵေႃႈ ယိုဝ်းၵၼ် တၢင်းဝၢၼ်ႈဢိတ်း၊ ႁိမ်းၼွင်ဝူဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယွၼ်ႉ SSPP ၶိုၼ်ႈၵႂႃႇတၢင်းၾၢႆႇၸၢၼ်းတၢင်းၼၼ်ႉလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈတၢင်းပႅတ်ႈ ၵူၺ်း ယူဝ်ႉ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေးသီး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

သိုၵ်း RCSS တင်း SSPP ၼႆႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီးမႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်း ၼိုင်ႈလိူၼ်ယဝ်ႉ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1/6/2021 မႃး တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 1/7/2021 ၼႆႉ။ တၢင်းၾၢႆႇလႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇယွမ်းထွၼ်ၶၢႆႉဢွၵ်ႇၼင်ႇလႄႈ ယင်း တိုၵ်ႉထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၽိုတ်ႉၸူးၶဝ်ႈႁႃၵၼ်ထႅင်ႈယူႇ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း