Thursday, July 18, 2024

ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ လူႉသဵင်ႈ

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 13/7/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း လုင်းၸၢႆးလဵၵ်ႉ ဢႃယု 60 ပီ ႁူဝ်ပဝ်ႈတီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိၵ်ႉ ပႃႇတီႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး (ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ) ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ် ယွၼ်ႉ တၢင်းပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ တီႈႁိူၼ်းယေးမၼ်းၸၢႆး ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

Photo Credit to Hsipaw Youth- လုင်းၸၢႆးလဵၵ်ႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP

လုင်းၸၢႆးၽူဝ်းဢွင်ႇ ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ  ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈ ဢေႃႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇႁဝ်းၶႃႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ လုင်းၸၢႆးလဵၵ်ႉ လႆႈလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇၶႃႈ။ လုင်းၸၢႆးလဵၵ်ႉၼႆႉ ပဵၼ် တၢင်းပဵၼ်ဝႆႉ မီးၶၢဝ်းတၢင်း ပီပၢႆ သွင်ပီၼႆႉယဝ်ႉ တေလႆႈဝႃႈ တၢင်းပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈသေ လႆႈလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇၶႃႈယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ယၢမ်းလဵဝ် သီႇပေႃႉၼႆႉသမ်ႉ  ပဵၼ် Stay at Home ဝႆႉလႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၸႃႉ   ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇဝႆႉၶႃႈ ဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

လုင်းၸၢႆးလဵၵ်ႉၼႆႉ ၵိုတ်းဝႆႉမေးၼၢင်း ပႃႈၼၢင်းဢွင်ႇလႄႈ လုၵ်ႈၸၢႆး 2 ၵေႃႉ ယူႇပွၵ်ႉမၢၼ်ႈၸၢတ်ႈ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ။ဝၼ်းတီႈ 14/7/2021 ၼႆႉ လုၵ်ႈလၢင်းၵူၼ်းႁိူၼ်းတေဢဝ်တူဝ်လုင်းၸၢႆးလဵၵ်ႉပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ် ႁွပ်ႈႁူဝ်ၶဝ်ႈႁဵဝ်ႈ  ဝႃႈၼႆ။  

လုင်းၸၢႆးလဵၵ်ႉၼႆႉ   ၶဝ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၼႂ်းၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ  SNDP  ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉမႃး  တင်ႈတႄႇ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈပႃႇတီႇ ပီ 2010 ။  ဝၢႆးၼၼ်ႉမႃး ႁပ်ႉတၼ်းႁဵင်းၶိုၼ်ႈပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ SNDP  ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉမႃး တေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ်  ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉမၼ်းၸဝ်ႈလႆႈၶဝ်ႈၸွႆႈပဵၼ်ၶွမ်ႊမတီႊပွင်ၵၢၼ်ၼႂ်းၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ SYN ပႃး။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈ  တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိၵ်ႉပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး(ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ) SNDP ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မွင်ၸႂ်ၸွမ်းဝႃႈ – ၶႆႈၸႂ်လူၺ်ႈ ၵေႃႉဢၼ်ပဵၼ် ႁူဝ်ပဝ်ႈ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ လုင်းၸၢႆးလဵၵ်ႉ ဢႃယု 60 ပီ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ လႆႈ သဵင်ႈၵၢမ်ႇသုတ်းမုၼ်ၵႂႃႇသေ ယူႇတီႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ မီးတၢင်းၶေႃးၶူမ်မွင်ႇၸႂ်ၸွမ်းမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်းတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ။ ယွၼ်းသူးပၼ် ႁႂ်ႈလုင်းၸၢႆးလဵၵ်ႉ ၵႂႃႇႁွတ်ႈထိုင်တီႈၵတ်းယဵၼ်သေၵမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း