Friday, February 23, 2024

ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ လိူၵ်ႈ ဢူးလႃႉထေး ၽွင်းတႅၼ်းၵဝ်ႇ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း ပဵၼ်တူဝ်တႅၼ်းပႃႇတီႇတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ တႃႇဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ

Must read

ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP ဢၼ်ယိူင်းဢၢၼ်းတေၶဝ်ႈၶေႉၶဵင်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပတ်းပိုၼ်ႉၼၼ်ႉ လိူၵ်ႈဢဝ်ဢူးလႃႉထေး ၽွင်းတႅၼ်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ၵဝ်ႇ တိူင်းတႃႈၵုင်ႈၼၼ်ႉ ၶိုၼ်ႈပဵၼ် တူဝ်တႅၼ်းပႃႇတီႇ SNDP ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ။

လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ ပေႃးပဵၼ်မၼ်းၸၢႆးၼႆ လႅပ်ႈတေဢွင်ႇပေႉၼႂ်းတိူင်းတႃႈၵုင်ႈလႄႈ ၸင်ႇလႆႈလိူၵ်ႈပဵၼ်တူဝ်တႅၼ်းဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ယွၼ်ႉသင်လႄႈ လိူၵ်ႈဢဝ် ဢူးလႃႉထေး ပဵၼ်တူဝ်တႅၼ်းပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ တိူင်းတႃႈၵုင်ႈလႃႇၼႆ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ပေႃးပဵၼ်မၼ်းၼႆ တႃႇတေဢွင်ႇပေႉမၼ်းမီးၼမ်လႄႈဢိူဝ်ႈ။ ” – ဝႃႈၼႆ။


ၵူၺ်းၵႃႈ ဢူးလႃႉထေးၼႆႉ ၶွမ်ႇမတီႇ သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းမိင်ႇၵလႃႇတွင်ႇၺုၼ်ႉ ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉပဵၼ် ၵူၼ်းႁၢၵ်းလင်မူႇၸုမ်းသေ ၵႂႃႇလဵၼ်ႈၵေႃႉၽူႈၶဵၼ် ၼႆဝႆႉ။

လုမ်းပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႈ တီႈတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ


လွင်ႈၼႆႉလုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်းလၢတ်ႈၼႄထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။


ပဵၼ်ၶေႃႈၵႂၢမ်း ၵူၼ်းၶီႈၵႄႉႁႄႈတႃ လၢတ်ႈၵူၺ်းၵႂၢမ်းၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ ။ ဢူးလႃႉထေး ၼႆႉဢမ်ႇၸႂ်ႈၵူၼ်းႁၢၵ်းလင်မူႇၸုမ်း။ မၼ်းဢမ်ႇႁၢၵ်းလင်ၽႂ် ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢူးလႃႉထေးၼႆႉ မိူဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပီ 2010 ၼၼ်ႉပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်းပႃႇတီႇ ဢူးသုဝေႇ ၊ ထိုင်ပီ 2012 ပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ။ ထိုင်ပီ 2015 ၸင်ႇၶဝ်ႈၶေႉၶဵင်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ၊ ထုၵ်ႇၵူၼ်းမိူင်းမိင်ႇၵလႃႇတွင်ႇၺုၼ်ႉပၼ်သဵင်ၵၢင်ၸႂ်လိူၵ်ႈမၼ်းၸၢႆးပဵၼ်ၽွင်းတႅၼ်းသၽႃး။ ယၢမ်းလဵဝ်ၶိုၼ်းၵျွၵ်းမႃးပဵၼ်တူဝ်တႅၼ်းပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ။

ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇၼႆႉ လႅၵ်ႈၸိုဝ်ႈပဵၼ် ပႃႇတီႇတီႇမူဝ်ႇၵရႅတ်ႉတိတ်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႄႈတႆး ၼႆသေ တၢင်ႇမၢႆၾၢင်ပႃႇတီႇ ၊ ၽႅၼ်ၵၢၼ်ဝႆႉတေၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်း 6 တိူင်းလႄႈ 1 ၸႄႈမိူင်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်၊ ၼႂ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈဢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတေဢွၼ်ၼမ်းၸတ်းႁဵတ်းၼႆႉ။


သိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႉပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ဢၼ်မႃးတၢင်ႇမၢႆၾၢင်ပႃႇတီႇတႃႇၶဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမီး 19 ပႃႇတီႇယဝ်ႉဝႃႈၼႆသေတႃႉ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈတေပဵၼ်မိူဝ်ႈလႂ် ၸိူင်ႉႁိုဝ်တႄႉပႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပႃး။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း