Sunday, July 21, 2024

ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP လႅၵ်ႈၸိုဝ်ႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇၶဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ

Must read

တီႇမူဝ်ႇၵရႅတ်ႉတိတ်ႉပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး SNDP ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ လႅၵ်ႈၸိုဝ်ႈ တၢင်ႇမၢႆၾၢင် တႃႇၶဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတေဢွၼ်ၼမ်းၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းပီ 2023 ၼႆႉဝႃႈၼႆ။

လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၸႂ်ႈယဝ်ႉႁဝ်းလႅၵ်ႈၸိုဝ်ႈပႃႇတီႇႁဝ်းသေ ႁဝ်းတၢင်ႇမၢႆၾၢင်ဝႆႉယဝ်ႉတႃႇၶဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်တေၸတ်းၼႆႉ။ လုၵ်ႉတီႈ တီႇမူဝ်ႇၵရႅတ်ႉတိတ်ႉပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး သေ လႅၵ်ႈပဵၼ် ပႃႇတီႇ တႆးလႄႈ တီႇမူဝ်ႇၵရႅတ်ႉတိတ်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်း – ၼႆဝႆႉဢိူဝ်ႈ။ ယွၼ်ႉသင်လႄႈလႅၵ်ႈလႃႇၼႆ သိူဝ်ၽိူၵ်ႇႁဝ်းၼႆႉ တေၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈ ၵမ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈမိူင်းတႆးဢၼ်လဵဝ်ၵူၺ်းယဝ်ႉ။ ပဵၼ် 6 တိူင်းလႄႈ 1 ၸႄႈမိူင်း ။ ႁူမ်ႈၵၼ်ပဵၼ် 7။ လႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယဝ်ႉၼႃ ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇၼႆႉလႅၵ်ႈၸိုဝ်ႈသေ ၶိုၼ်းတၢင်ႇမၢႆၾၢင်ဝႆႉတီႈ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဝႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27 လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉယဝ်ႉလႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၼ်ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇတေၶဝ်ႈၶေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵမ်းၼႆႉ တေပဵၼ်ၼႂ်းတိူင်း တႃႈၵုင်ႈ၊ တိူင်းဢေႇရႃႊဝတီႇ(ၼမ်ႉၵဵဝ်) ၊ တိူင်းပႃႇၵိူဝ်၊ တိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ၊ တိူင်းၼေႇပျီႇတေႃႇ ၊ တိူင်းမၵူၺ်း လႄႈတင်း ၸႄႈမိူင်းတႆး 43 ၸႄႈဝဵင်း ဝႃႈၼႆ။

လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်းလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ႁဝ်းယိူင်းဢၢၼ်းပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆးၵူၺ်း ။ ယၢမ်းၼႆႉႁဝ်းယိူင်းဢၢၼ်းပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတိူင်း ဢမ်ႇၼၼ်ပေႃးပိူၼ်ႈၵမ်ႉထႅမ်ႁဝ်းၼမ်ၵေႃႈႁဝ်းယိူင်းဢၢၼ်းပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵွၼ်ႇဢိူဝ်ႈၼႃ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈပႃႇတီႇႁဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ တႆး ဢၼ်လဵဝ်ၵူၺ်းယဝ်ႉ ။ပႃးၸၢဝ်းၶိူဝ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 135 ဢၼ်ယဝ်ႉၼႃ။ ႁဝ်းဢၢၼ်းႁဵတ်းပဵၼ် ၾႅတ်ႇတရႄႇ ယဝ်ႉ” – ဝႃႈၼႆ။

ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP ၼႆႉ ၽွင်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2010 ၼၼ်ႉတႄႉ ဢွင်ႇ ပေႉတီႈၼင်ႈ ၼမ်သုတ်းထိ 2 ၼႂ်းမိူင်းတႆး။ ထိုင်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2015 လႄႈ 2020 ၼႆႉတႄႉ လႆႈတီႈၼင်ႈသၽႃးၸႄႈမိူင်းတီႈလဵဝ်ၵူၺ်း ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လွင်ႈပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းဢၼ်မႃးတၢင်ႇမၢႆၾၢင်ဝႆႉ တႃႇၶဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႉ မီး 13 ပႃႇတီႇ

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတေဢွၼ်ၼမ်းၸတ်းႁဵတ်းၼႆႉတႄႉ တေပဵၼ်ဝၼ်းလႂ်လိူၼ်လႂ် ၶဝ်ပႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႉပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/02/2023 ၼၼ်ႉဝႃႈ ဢၼ်မႃးယိုၼ်ႈတၢင်ႇတႃႇမၢႆၾၢင်တႄႉ ယၢမ်းလဵဝ်မီးဝႆႉ 13 ပႃႇတီႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း