Saturday, March 25, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸတ်းပၢင်မွပ်ႈသူးရၢင်းဝၼ်းတီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢမ်ႇၵႂႃႇႁပ်ႉသူးတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမွပ်ႈယိုၼ်ႈဝႂ်ယွင်ႈယေႃးသူး (ဂုဏ်ထူးဆောင်ဆု) ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆး 5 ၵေႃႉ တီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈၵႂႃႇႁပ်ႉတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ။ ဝၼ်းတီႈ 13/01/2023 မိူဝ်ႈၼႆႉ ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊၵျေႃႇထုၼ်း ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းတႆး သိုပ်ႇမွပ်ႈယိုၼ်ႈသူး ဢၼ်ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မွပ်ႈပၼ်ၽူႈမီးၸိုဝ်ႈသဵင်ၼႂ်းၵၢၼ်မိူင်းလႄႈၵၢၼ်သိုၵ်း ။ ပၢင်မွပ်ႈသူးၼႆႉၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး။ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇႁပ်ႉသူးတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇႁပ်ႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ RCSS/SSA ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉသူး ဝၼ်ႇၼၵျေႃႇထိၼ်ႇ...

ၵူၼ်းမိူင်းသၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ- RCSS ဝႃႈတေၸုၵ်းမၼ်ႈႁႄႉၵင်ႈပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢွၼ်ၵၼ်လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇသၢၼ်ၶတ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်  RCSS/SSA လၢတ်ႈဝႃႈ တိုၼ်းၸုၵ်းမၼ်ႈၾၢႆႇၵူၼ်းမိူင်း ။ ၸဝ်ႈသိုၵ်းၶမ်းၸၢမ်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS/SSA လၢတ်ႈဝႃႈ ၵၢၼ်ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းၼႆႉ ဢမ်ႇမႅၼ်ႈႁွႆႈၵၼ်တၢင်းမူႇပိူင် RCSS/SSA လႄႈ ဢမ်ႇႁၼ်လီၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉ။ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းယူႇၼၼ်ႉ RCSS/SSA တိုၵ်းၸုၵ်းၾၢႆႇၵူၼ်းမိူင်း ဝႆႉတႃႇသေႇ ဝႃႈၼႆ။ “ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း...

ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း လၢတ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း မိူဝ်ႇၸၢၼ်ႈသၢင်ႇသီႈလႄႈ ၼူၵ်ႉယုင်းပေႉၵိၼ်ၶၢတ်ႇ

ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် RCSS/SSA ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း တွပ်ႇလၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆး ဝႃႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ပေႉပုၼ်ႈၵိၼ်ၶၢတ်ႇ ယွၼ်ႉၵူၼ်းမိူင်းမိူဝ်ႇၸၢၼ်ႈ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ USDP ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်း ၽွင်းငမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်း။ ယူႇတီႈသိုဝ်ႇထႆး ThaiPBS North ဢွၵ်ႇၼႂ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင် (TV) မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/11/2020 ၼၼ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ...

ၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈလၢမ်းထုၵ်ႇႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈယူႇႁႃႉ? ပေႃးႁဵတ်းၵူၼ်းမိူင်းတေလႆႈလိူၵ်ႈၽႂ်?

(ႁူပ်ႉထူပ်းတွင်ႈထၢမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA  တွၼ်ႈ – 2 ) ဝၢႆးပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ပွၵ်ႈၵမ်း 4 ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉ ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ တၢင်းပဵၼ်ၵၢပ်ႈၵႃႇလ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၵိုင်ႉၵၢင်ႉၽႄႈလၢမ်းပုင်ႈၶိုၼ်ႈ၊ ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် လုၵ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ပဵၼ်ႁူဝ်ႁဵင်၊ ၵူၼ်းၵေႃႈတၢႆၵႂႃႇပၢၵ်ႇပၢႆယဝ်ႉ။ ငဝ်းလၢႆးဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်...

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁွတ်ႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ႁပ်ႉႁူပ်ႉလၢႆမူႇလၢႆၸုမ်း

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်ႁွတ်ႈဝႆႉယူႇတီႈ ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၶၢဝ်းတၢင်း 3-4 ဝၼ်းၼႆႉ ႁပ်ႉႁူပ်ႉ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ၊ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း၊ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး၊ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်း ၵူၼ်း၊ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ ။ ဝၢႆးပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ၵမ်းထူၼ်ႈ...

ၽူႈၼမ်းတႆး 2 ၸဝ်ႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပိုတ်ႇပၢင် ပၢင်ၵုမ်လူင်ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ပၢင်လူင် ၵမ်းထူၼ်ႈ 4

ပၢင်ၵုမ်လူင် လွင်ႈငမ်းယဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (ႁိုဝ်) ပၢင်ၵုမ်လူင်ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ပၢင်လူင် ၵမ်းထူၼ်ႈ 4 တႄႇၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 19/8/2020 ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ တီႈMICC-II ၼေႇပျီႇတေႃႇ ။ ပၢင်ပိုတ်ႇပၢင်ၵုမ်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၽူႈၼမ်းတႆး 2 ၸဝ်ႈ မီးတိုဝ်ႉတၢင်းမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပိုတ်ႇပၢင်။ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်ၶွင်ႊသီႊဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း  ဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း...

ၶၢဝ်းတၢင်းၼေႇပျီႇတေႃႇ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း မီးၽႅၼ်တေႁူပ်ႉၸိၵ်းၸွမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ

ၶၢဝ်းတၢင်း ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး / တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၽႅဝ်ဝႆႉ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇၼႆႉ မီးၽႅၼ်ႁူပ်ႉလၢႆမူႇလၢႆၸုမ်းၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး မီးၽႅၼ်ႁူပ်ႉပႃး ၸွမ်သိုၵ်းလူင်မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ၸိၵ်းၸွမ်သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ။ ဢိင်ၼိူဝ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပႃႇတီႇ NLD တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်လူင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (UPC) ပွၵ်ႈၵမ်းထူၼ်ႈ 5 ၊ ဢမ်ႇၼၼ် ပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင်...

ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်းလၢတ်ႈဝႃႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လူႉၵွႆၸဵမ်မိူဝ်ႈ 1962 ယဝ်ႉ

ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်းလၢတ်ႈဝႃႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၸဵမ်မိူဝ်ႈ 1962 ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ပၢင်ၵုမ် PPST ပွၵ်ႈၵမ်း 9 (ၸုမ်းၽူႈၼမ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ) ၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ2-3/3/2020 ၼၼ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းPPST မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပိုတ်ႇပၢင်ၼင်ႇၼႆ။ “ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းဢၼ် တပ်ႉသိုၵ်းတပ်ႉမတေႃႇလၢတ်ႈဝႃႈ...

ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်းတေၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇ မီးၽႅၼ်ႁူပ်ႉပႃး ၸိၵ်းၸွမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇ

ဝၼ်းတီႈ 6/1/2020 ၼႆႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တေၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇ တေဢွၼ်ၼမ်းၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၽူႈၼမ်း PPST ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉမီးၽႅၼ် တေႁူပ်ႉပႃး ၸိၵ်းၸွမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 7/1/2020 ၽူႈၼမ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA သိပ်းၸုမ်း တေႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ်တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ၊ ပေႃးပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ...

ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်း Geneva Call တေၵႅတ်ႇၵင်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵႄႈသိုၵ်းသိူဝ်

တႃႇတေဢမ်ႇၵဵပ်းသိုၵ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 26/11/2019 ၼႆႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်း ၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်း တင်း Geneva Call ဢၼ်ပၵ်းလုမ်းတီႈ ဝဵင်းလူင် ၵျီႊၼီႊပႃႊ ၸိုင်ႈမိူင်း သဝိတ်ႉၸႃႊလႅၼ်ႊ ၵုၼ်တိူၵ်ႈယူးရူပ်ႉ။ ဝၼ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈတီႈ ပီမႂ်ႇတႆး 2114 ၼီႈ ဢၼ်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇပိုတ်ႇပၼ်တၢင်း ႁူဝ်မိူင်း – လၢင်းၶိူဝ်း တႃႇၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း တေၵႂႃႇၶဝ်ႈပၢင်ၵုမ်လူင် တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ဝၢင်းၽႅၼ်ဝႆႉ တေဢၢၼ်းၸႂ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်း တူၼ်ႈတီး - ၼေႇပျီႇတေႃႇတႃႇၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ၵုမ် လူင်လၢႆလၢႆဢၼ်  - ၾၢႆႇသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ   ဢမ်ႇပိုတ်ႇပၼ်သဵၼ်ႈတၢင်း ႁူဝ်မိူင်း - လၢင်း ၶိူဝ်း  လႄႈ  ၽႅၼ်ၵၢၼ်တင်းသဵင်ႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 25-30/10/2019 ၼႆႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ၽူႈၼမ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး...

တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၾႅတ်ႇတရႄႊၼႆႉ သဵၼ်ႈတၢင်းမိုတ်ႉမူဝ်းဝႆႉယူႇ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်းလၢတ်ႈ

လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း ပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA ႁိုင်ၼၢၼ်းမႃး 4 ပီယဝ်ႉသေတႃႉ ပေႃးတူၺ်း ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ယၢမ်းလဵဝ် တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ယင်းတိုၵ်ႉ မိုတ်ႉမူဝ်း ဝႆႉယူႇ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ၸိၸမ်ႈၼင်ႇၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 21 /8/2019 ၸိၵ်းၸွမ်ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ၊ ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈ ငမ်းယဵၼ် PPST ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး၊ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း...

ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း လၢတ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၵူႈၵေႃႉ တၵ်းတေလႆႈမေႃၵၢၼ်သိုၵ်း

ၵၢင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2018 ၼႆႉမႃး မီးၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင်၊ မွၵ်ႇမႆႇ၊ လၢင်းၶိူဝ်း၊ မိူင်းပၼ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈသိုၵ်း ၼႆၼၼ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း လၢတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇမီးၽႅၼ်ၵၢၼ် ဢထမ်မ တဵၵ်းၵဵပ်းသိုၵ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ သင်တူၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်းမႃးတႄႉ တၵ်းတေလႆႈ ႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်း 5 ပီ ဝႃႈၼႆ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းၵၢၼ်ၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇသေ...

NCA တဵမ်သၢမ်ပီ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်သင်မႃး ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်းလၢတ်ႈ

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ၽူႈၼမ်းၾၢႆႇဢွၼ်ႁူဝ်ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း PPST  လၢတ်ႈဝႃႈ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း NCA ၶွပ်ႈတဵမ် 3 ပီယဝ်ႉသေတႃႉ ဢမ်ႇႁၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်ၶိုပ်ႈၼႃႈၶိုၼ်ႈသင်ႉသင်  ဝႃႈၼႆ။ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း လၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပိုတ်ႇပၢင်ၵုမ်ၽူႈၼမ်းၸိၵ်းၸွမ် ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း 10 ၸုမ်း NCA –S EAO ၵမ်းထူၼ်ႈ 4 ၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ...

ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူမ်ႈပၢင်တၢင်ႇထီးၵွင်းမူးတီႈ တီႈပဵင်းလူင်

ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် RCSS/SSA ဢိၵ်ႇၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ထႆး ႁူမ်ႈၵၼ်တၢင်ႇထီး (ထၢတ်ႈၸွမ်သႅင်) ၵွင်းမူး၊ ၵျွင်းလႄႈ သိမ်ႇ တီႈၵျွင်းပဵင်းလူင် မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းထႆး၊တႆးဢိၵ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼပ့်ႁဵင် ။ ဝၼ်းတီႈ 24/04/2019 ၶၢဝ်းပွႆးသၢင်ႇလွင်းဝၢၼ်ႈပဵင်းလူင်ၼႆ့ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇ ဢဝ် ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ့်သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၊ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း ၸႄႈဝဵင်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img