Saturday, July 20, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇပိုတ်ႇပၼ်တၢင်း ႁူဝ်မိူင်း – လၢင်းၶိူဝ်း တႃႇၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း တေၵႂႃႇၶဝ်ႈပၢင်ၵုမ်လူင် တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

Must read

ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ဝၢင်းၽႅၼ်ဝႆႉ တေဢၢၼ်းၸႂ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်း တူၼ်ႈတီး – ၼေႇပျီႇတေႃႇတႃႇၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ၵုမ် လူင်လၢႆလၢႆဢၼ်  – ၾၢႆႇသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ   ဢမ်ႇပိုတ်ႇပၼ်သဵၼ်ႈတၢင်း ႁူဝ်မိူင်း – လၢင်း ၶိူဝ်း  လႄႈ  ၽႅၼ်ၵၢၼ်တင်းသဵင်ႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo SHAN- ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ၽူႈၼမ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA

ဝၼ်းတီႈ 25-30/10/2019 ၼႆႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ၽူႈၼမ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဝၢင်းၽႅၼ်ဝႆႉ ဢၢၼ်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း လွႆတႆးလႅင်း – ႁူဝ်မိူင်း – လၢင်းၶိူဝ်း – တူၼ်ႈတီး သေ သိုပ်ႇၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်လူင်ၼေႇပျီႇတေႃႇ ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈႁပ်ႉႁွင်းယူႇသေတႃႉ ငဝ်ႈငုၼ်း တိူင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဝၼ်းဢွၵ်ႇၵၢင်ဢၼ်ပၵ်းတီႈ ဝဵင်း ၶူဝ်လမ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈၸႂ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်းရူတ်ႉၵႃး။  ဢၢင်ႈဝႃႈတႃႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၼႆသေႁၢမ်ႈဝႆႉလႄႈ    ၶၢဝ်းတၢင်းၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်းၵမ်းၼႆႉ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ယႃႉပႅတ်ႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၶၢဝ်းတၢင်းၵမ်းၼႆႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်းဝၢင်းၽႅၼ်ဝႆႉ ဝၼ်းတီႈ 26-27/10/2019 ဢၢၼ်း ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် ၸုမ်းၽူႈၼမ်း PPST ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း NCA ၊ ဝၼ်းတီႈ 28/10/2019 ဢၢၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ပွႆး မၢႆတွင်းၵိုတ်းတိုၵ်း ၶွပ်ႈတဵမ် 4 ပီ ၊  ဝၼ်းတီႈ 29 သမ်ႉ ဢၢၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ၵုမ်လူင် JICM ။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၶၢဝ်းတၢင်းႁၢင်ႉၵၢတ်ႈၵႂႃႇလႄႈ ပၢင်ၵုမ်လူင်ဢၼ်လၢတ်ႈမႃးၸိူဝ်းၼႆႉ တေဢမ်ႇပဵၼ်သေဢၼ်ယဝ်ႉ လိူဝ်သေ ပၢင်ပွႆး မၢႆတွင်းၵိုတ်းတိုၵ်း ၶွပ်ႈတဵမ် 4 ပီ ။  ပၢင်ပွႆးၼႆႉ ၵေႃႈ တၢင်ႇမူႇတၢင်ႇၸုမ်း ၸိူဝ်းၵိုတ်းဝႆႉ တေၶဝ်ႈႁူမ်ႈသေတႃႉ ၶွင်ႇသီႇ ဢဝ်ၶိုၼ်း ၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တႄႉ တေဢမ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းၶၢဝ်းတၢင်း  ထုၵ်ႇႁၢမ်ႈသေ ၸိူင်ႉၵၢတ်ႇၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇတီႈ ၽူႈၼမ်းၶွင်ႇသီႇ ဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈ RCSS/SSA တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႇၶၢဝ်ႇၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းသွင်ဝၼ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ပေႃးလႆႈႁူႉႁၼ်ၸွမ်းၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း