Saturday, July 20, 2024

ၽူႈၼမ်းတႆး 2 ၸဝ်ႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပိုတ်ႇပၢင် ပၢင်ၵုမ်လူင်ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ပၢင်လူင် ၵမ်းထူၼ်ႈ 4

Must read

ပၢင်ၵုမ်လူင် လွင်ႈငမ်းယဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (ႁိုဝ်) ပၢင်ၵုမ်လူင်ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ပၢင်လူင် ၵမ်းထူၼ်ႈ 4 တႄႇၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 19/8/2020 ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ တီႈMICC-II ၼေႇပျီႇတေႃႇ ။

ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ၽူႈၼမ်းတပ်ႉသိုၵ်း RCSS/SSA

ပၢင်ပိုတ်ႇပၢင်ၵုမ်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၽူႈၼမ်းတႆး 2 ၸဝ်ႈ မီးတိုဝ်ႉတၢင်းမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပိုတ်ႇပၢင်။ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်ၶွင်ႊသီႊဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း  ဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း NCA လႄႈတင်း လုင်းၸၢႆးၼုတ်း (ၸၢႆးၺုၼ်ႉလုၼ်ႇ) ဢၼ်ပဵၼ်  ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ 1 ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၵေႃႈလႆႈတၢင်တူဝ် ၸုမ်းပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းသေမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း။  

- Subscription -

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇလႄႈ ၽူႈၼမ်းၸိၵ်းၸွမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸွမ်းၸိၵ်းသိုၵ်းလူင်မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ၵေႃႈတေမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပိုတ်ႇပၢင်ၵႂႃႇ။

ပၢင်ၵုမ်ၼႆႉတေၸတ်းႁဵတ်းတေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 21/8/2020။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း