Saturday, July 13, 2024

ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်းလၢတ်ႈဝႃႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လူႉၵွႆၸဵမ်မိူဝ်ႈ 1962 ယဝ်ႉ

Must read

ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်းလၢတ်ႈဝႃႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၸဵမ်မိူဝ်ႈ 1962 ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo NCA’s EAO-ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းPPST မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပိုတ်ႇပၢင် ပၢင်ၵုမ် PPST ပွၵ်ႈၵမ်း 9

ပၢင်ၵုမ် PPST ပွၵ်ႈၵမ်း 9 (ၸုမ်းၽူႈၼမ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ) ၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ2-3/3/2020 ၼၼ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းPPST မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပိုတ်ႇပၢင်ၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

“ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းဢၼ် တပ်ႉသိုၵ်းတပ်ႉမတေႃႇလၢတ်ႈဝႃႈ တႃႇႁႂ်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢမ်ႇတႅၵ်ႇယၢႆႈၼႆသေ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းမႃးၶွပ်ႈတဵမ် 58 ပီ။ တပ်ႉသိုၵ်းတပ်ႉမတေႃႇ တႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ဝၼ်းဢၼ်ၶဝ်ၸွႆႈထႅမ် ၼင်ႇႁိုဝ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်တေဢမ်ႇလူႉၵွႆ ၼႆသေတႃႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႄႉမၢႆၸႂ်ဝႃႈ ပဵၼ်ဝၼ်းဢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လူႉၵွႆၼႆယဝ်ႉ။ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ဢိင်ၼိူဝ်ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းၶေႃႈလႆႈၸႂ်ပၢင်လူင်၊ ၼမ်ႉၸႂ်ပၢင်လူင်၊ လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင် သေ ၸင်ႇမီးမႃး ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 1947 လႄႈ ၸင်ႇလႆႈလူင်ႇမွၵ်ႇလွတ်ႈလႅဝ်းၵွၼ်းၶေႃတီႈဢိင်းၵလဵတ်ႈ။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈၸင်ႇမီးမႃး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်။ ပေႃးဝႃႈၶဝ်ယႃႉပႅတ်ႈပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 1947 ယဝ်ႉၼႆၵေႃႈ ဢၼ်ဝႃႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ မၼ်းပေႃးလူႉၵွႆႁၢႆၵႂႃႇၸဵမ်မိူဝ်ႈ 1962 ပုၼ်ႉယဝ်ႉ။ ”- ဝႃႈၼႆ။

Photo NCA’s EAO- ပၢင်ၵုမ် PPST ပွၵ်ႈၵမ်း 9

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼၼ်လႄႈ ယၢမ်းလဵဝ် တၵ်းလႆႈႁူမ်ႈၵၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈၶိုၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢၼ်မီး လွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းၼႂ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ တီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊ၊ လွင်ႈၸတ်းပွင်ႁင်းၶေႃတဵမ်ထူၼ်ႈ ဢၼ်ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း ပဵၼ်ထမ်းလႄႈလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း ၸွမ်းၼင်ႇလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင် ၊ ၼမ်ႉၸႂ်ပၢင်လူင်လႄႈၵႂၢမ်းမၼ်ႈပၢင်လူင် ၼၼ်ႉ- ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်းလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉမၼ်းၸဝ်ႈလႆႈလၢတ်ႈဝႃႈ မီးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ၼႂ်းၵႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းတပ်ႉမတေႃႇလႄႈ ၸုမ်းၸၢဝ်းၸိူဝ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈယဝ်ႉ တေဢဝ်လၢႆးတၢင်း NCA သေၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈမၼ်းၸဝ်ႈ တိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ႁႄႈႁူထွမ်ႇတူၺ်းပႃးလွင်ႈဢၼ် ၼႂ်းသၽႃးႁဵတ်းသၢင်ႈတႃႇမူၼ်ႉမႄးပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ၼၼ်ႉ- ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း