Saturday, July 20, 2024

ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း လၢတ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း မိူဝ်ႇၸၢၼ်ႈသၢင်ႇသီႈလႄႈ ၼူၵ်ႉယုင်းပေႉၵိၼ်ၶၢတ်ႇ

Must read

ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် RCSS/SSA ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း တွပ်ႇလၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆး ဝႃႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ပေႉပုၼ်ႈၵိၼ်ၶၢတ်ႇ ယွၼ်ႉၵူၼ်းမိူင်းမိူဝ်ႇၸၢၼ်ႈ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ USDP ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်း ၽွင်းငမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်း။

ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း
Photo:by ThaiPBS North ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် RCSS/SSA

ယူႇတီႈသိုဝ်ႇထႆး ThaiPBS North ဢွၵ်ႇၼႂ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင် (TV) မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/11/2020 ၼၼ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) လၢတ်ႈဝႃႈ – “ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပတ်းပိုၼ်ႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈၼၼ်ႉ လွင်ႈတၢင်းဢၼ် ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း (NLD) ဢွင်ႇပေႉလူၼ်ႉႁိုၵ်းလူၼ်ႉၾင်ႇၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉၵူၼ်းမိူင်း မိူဝ်ႇၸၢၼ်ႈပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ (USDP) ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈမီးၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်း ၵိၼ်ဝၢၼ်ႈၵိၼ်မိူင်း သိုပ်ႇၽွင်းငမ်းမိူင်းၵႂႃႇထႅင်ႈ” ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵႃႈပူၼ်ႉမႃး ပႃႇတီႇ NLD ပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသေတႃႉ ႁဵတ်းသင်ဢမ်ႇလႆႈ။ ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈႁၼ်ဝႃႈ ဢၼ်ႁဵတ်းသင်ဢမ်ႇလႆႈၼၼ်ႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းၵိတ်ႇၶႂၢင်ဝႆႉတိၵ်းတိၵ်း။ တေဢဝ်တၢင်းၽိတ်းၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈ ယွၼ်ႉ ၼႂ်းပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်းတႅမ်ႈဝႆႉယဝ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းမီးတူဝ်တႅၼ်း 25% ၊ တပ်ႉသိုၵ်းပဵၼ်ၾၢႆႇသၢၼ်ၶတ်း။

“ဢၼ်မၼ်းလၢၵ်ႇလၢႆးၼႆႉ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး တီႈလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ USDP လႆႈမူတ်း၊ ပီၼႆႉမႃး ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD လႆႈမူတ်း။ USDP ၼႆႉလႆႈၼမ်ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းၼႆႉ ဢမ်ႇပေႃးသူၼ်ၸႂ်ၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်း၊ သူၼ်ၸႂ်လွင်ႈၵၢၼ်ယူႇၵၢၼ်ၵိၼ် ၵႂႃႇဝၼ်းလႂ်ဝၼ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း၊ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ မႃးၵုမ်းၵမ်ၶဝ် ႁႂ်ႈၵမ်ႉထႅမ်ၶဝ်၊ ၶဝ်ၵေႃႈၵမ်ႉထႅမ် တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိူၼ်ၵဝ်ႇ” ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉ ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ မီးပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈတင်းမူတ်း 91 ပႃႇတီႇ၊ ပႃႇတီႇ NLD ပေႉၼမ်သုတ်းထီႉ 1 ၊ ပႃႇတီႇ USDP ပေႉၼမ်ထီႉ 2 ၊ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ပေႉၼမ်ထီႉ 3 ။ ဝၢၼ်ႈယႂ်ႇဝဵင်းလူင်ၵူႈတီႈ NLD ဢွင်ႇပေႉၵိၼ်ၶၢတ်ႇ။

“မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ႁဝ်းၵေႃႈပႂ်ႉပၵ်းတႃတူၺ်းယူႇ၊ ၶဝ်တေတင်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပႃႇတီႇလဵဝ်ႁိုဝ်၊ ပေႃးဝႃႈ ၶဝ်တင်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပႃႇတီႇလဵဝ် မိူၼ်ၼင်ႇၵႃႈပူၼ်ႉမႃးတႄႉ တိုၼ်းတေသုၵ်ႉသၵ်ႉယုင်ႈယၢင်ႈ လူင်ယဝ်ႉ”- ၼႂ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်ၾၢႆႇထႆး ႁူဝ်ၶေႃႈဝႃႈ တူၺ်းၵၢၼ်မိူင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ တႂ်ႈငဝ်းဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ (တွၼ်ႈ 1)ၼၼ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း လၢတ်ႈပႃးၼင်ႇၼႆ။

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020  ဢၼ်ၸတ်းမိူဝ်ႈ 08/11/2020 ၼႆႉ ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ပႃႇတီႇတႆး (မီး 2 ပႃႇတီႇ) လႆႈ 43 တီႈၼင်ႈ။  ရၶႅင်ႇ (မီး 2 ပႃႇတီႇ)လႆႈ 18 တီႈၼင်ႈ။ ပႃႇတီႇတဢၢင်းလႆႈ 12 တီႈၼင်ႈ။ ပႃႇတီႇမွၼ်းလႆႈ 12 တီႈၼင်ႈ။ ပႃႇတီႇပဢူဝ်းလႆႈ 11 တီႈၼင်ႈ။ ပႃႇတီႇယၢင်းလႅင်လႆႈ 8 တီႈၼင်ႈ။ ပႃႇတီႇၶၢင်လႆႈ (မီး 2 ပႃႇတီႇ)လႆႈ 6 တီႈၼင်ႈ။ ပႃႇတီႇဝႃႉလႆႈ 3 တီႈၼင်ႈ။ ပႃႇတီႇလႃးႁူႇလႆႈ 2 တီႈၼင်ႈ။ ပႃႇတီႇၸူဝ်ႇမီးလႆႈ 2 တီႈၼင်ႈ။ ပႃႇတီႇလီႇသူးလႆႈ 2 တီႈၼင်ႈ။ ပႃႇတီႇၵယၢၼ်းလႆႈ 1 တီႈၼင်ႈ။ ပႃႇတီႇယၢင်းၽိူၵ်ႇလႆႈ 1 တီႈၼင်ႈ။ ပႃႇတီႇၶျၢင်းလႆႈ 1 တီႈၼင်ႈ။ သုၼ်ႇလဵဝ်လႆႈ 4 တီႈၼင်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း