Saturday, July 20, 2024

ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်း Geneva Call တေၵႅတ်ႇၵင်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵႄႈသိုၵ်းသိူဝ်

Must read

တႃႇတေဢမ်ႇၵဵပ်းသိုၵ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 26/11/2019 ၼႆႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်း ၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်း တင်း Geneva Call ဢၼ်ပၵ်းလုမ်းတီႈ ဝဵင်းလူင် ၵျီႊၼီႊပႃႊ ၸိုင်ႈမိူင်း သဝိတ်ႉၸႃႊလႅၼ်ႊ ၵုၼ်တိူၵ်ႈယူးရူပ်ႉ။

Photo Credit to Thai PBS North-ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်း Geneva Call တေၵႅတ်ႇၵင်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵႄႈသိုၵ်းသိူဝ် 26/11/2019

ဝၼ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈတီႈ ပီမႂ်ႇတႆး 2114 ၼီႈ ဢၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆး တီႈငဝ်ႈငုၼ်းလွႆတႆးလႅင်းၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇ ဢဝ်ၶိုၼ်း ၸိုင်ႈတႆးၸတ်းပႃး ပၢင်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၸွမ်း လိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇ Geneva Call လွင်ႈဝႃႈတေ ၵႅတ်ႇၵင်ႈပၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼႂ်းၵႄႈပၼ်ႁႃ ၵၢၼ်ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ တိုၵ်းတေႃးၵၼ် ၊ တေဢမ်ႇဢဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵတ်းသိုၵ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ တူဝ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ၵေႃႉလူင်းလၢႆးမိုဝ်း။

- Subscription -

“ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် တင်း တူဝ်တႅၼ်း Geneva ၶဝ်လူင်းၶႃႈဢေႃႈ၊ ဢမ်ႇၸႂ်ႈလူင်းၼႂ်ၼႆႉၶႃႈ ၊ ၽွင်း တေတႄႇပၢင်ပွႆးမွၵ်ႈ ႁူဝ်ၶမ်ႈ 6 မူင်းပၢႆ 5 မိၼိတ်ႉၼႆႉၵူၺ်းၶႃႈ” – ၽူႈဢၼ် ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ႁူႉႁၼ် ၸွမ်း ၸဝ်ႈၼိုင်ႈလၢတ်ႈ။

ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပတ်းပိုၼ်ႉၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး လူင်းလၢႆးမိုဝ်း …Geneva Call ၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းထူၼ်ႈ ႁူၵ်း၊ ဢွၼ်ၼႃႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းၽိူၵ်ႇ KNU လူင်းလၢႆးမိုဝ်းမိူဝ်ႈ ပီ 2013 လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ ဝၼ်းတီႈ 24 တႅဝ်းႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶျၢင်း CNF   လူင်းလၢႆးမိုဝ်းမိူဝ်ႈ ပီ 2014 လိူၼ်မၢတ်ႉ ဝၼ်းတီႈ 20။ ၸုမ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNLO  သမ်ႉလူင်းလၢႆးမိုဝ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14 လိူၼ် ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ပီ 2014 သေ ပႃႇတီႇမိူင်းမွၼ်းမႂ်ႇ NMSP လႄႈ ပႃႇတီႇမုၼ်းမႂ်ႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းလႅင် KNPP  တႄႉ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းမိူဝ်ႈပီ 2012 လိူၼ် ဢေႃႊၵတ်ႉသ် ဝၼ်းတီႈ 2 ။

လိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇ Geneva Call ၼႆႉ ၸုမ်းဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တင်းလုမ်ႈၾႃႉ သၢၼ်မိုဝ်းၵၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ပၼ်ၵႂၢမ်းမၼ်ႈ လွင်ႈဝႃႈတေ ၵႅတ်ႇၵင်ႈ 3 ယၢၼ်ႇ ၊ (1) ၵႅတ်ႇၵင်ႈပၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႂ်းၵႄႈသိုၵ်း၊ (2) တေဢမ်ႇဢဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵတ်းသိုၵ်း တင်း (3) လွင်ႈဝႃႈ တေ ၵႅတ်ႇၵင်ႈၼၢင်းယိင်း ၼႂ်းၵႄႈပၼ်ႁႃ ၵၢၼ်ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ တိုၵ်းတေႃးၵၼ် ။ ၸုမ်းၼႆႉ ၵေႃႇတင်ႈဝႆႉတီႈ ဝဵင်းလူင် ၵျီႊၼီႊပႃႊ ၸိုင်ႈမိူင်း သဝိတ်ႉၸႃႊလႅၼ်ႊ မိူဝ်ႈပီ 2000 တဵမ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း