Saturday, May 25, 2024

ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်းတေၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇ မီးၽႅၼ်ႁူပ်ႉပႃး ၸိၵ်းၸွမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇ

Must read

ဝၼ်းတီႈ 6/1/2020 ၼႆႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တေၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇ တေဢွၼ်ၼမ်းၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၽူႈၼမ်း PPST ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉမီးၽႅၼ် တေႁူပ်ႉပႃး ၸိၵ်းၸွမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

Photo by SHAN- ႁၢင်ႈၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇမိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 2019

ဝၼ်းတီႈ 7/1/2020 ၽူႈၼမ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA သိပ်းၸုမ်း တေႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ်တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ၊ ပေႃးပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ တေမီး ပၢင်ၵုမ် JICM (ၸုမ်းႁူမ်ႈ သၢင်ႈၵၢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ် NCA) ၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉ တေႁူပ်ႉ ၸိၵ်းၸွမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ တင်း ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ဝၢၼ်ႈမိူင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇ ႁင်းၽႂ်မၼ်းၶေႃၶေႃထႅင်ႈဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၸၢႆးဢူးလၢတ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ဢေႃႈ။ ပဵၼ်ၶၢဝ်းတၢင်း တႃႇမႃးၶဝ်ႈ ပၢင်ၵုမ် JICM ဢေႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၶွင်ႉၶမ် ၵၼ်မႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈပီ 2018 မိူဝ်ႈၵၢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၶွပ်ႈတဵမ် 3 ပီၼၼ်ႉ မႃး ဢမ်ႇပဵၼ်ၸတ်းပၢင်ၵုမ် JICM မီးမႃး ပီပၢႆ။  တႃႇႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတီႈ ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ  22/12/2019 ၼၼ်ႉသေ တႅတ်းတတ်းဝႃႈတေ ၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းတီႈ 8/1/2020 ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ဢၢၼ်းၵႂႃႇ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ပွႆး NCA ၶွပ်ႈတဵမ် 4 ပီ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ မိူဝ်ႈ ႁၢင်လိူၼ်ဢွၵ်ႇထူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 2019 ။ ၾၢႆႇသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ သမ်ႉ ႁၢမ်ႈ ႁႄႉၶၢဝ်းတၢင်း မၼ်းၸဝ်ႈလႄႈ ဢၼ်ဢၢၼ်းၵႂႃႇ တၢင်း ႁူဝ်မိူင်း- လၢင်းၶိူဝ်း-တူၼ်ႈတီး-ၼေႇပျီႇတေႃႇလႄႈ ဢဝ်ၸိူင်ႉၵၢတ်ႈပႅတ်ႈ။ သွင်ၾၢႆႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵႄႈလိတ်ႈ လွင်ႈၶွင်ႈၶမ်ၵၼ်သေ ၸင်ႇဝၢၼ်းၽႅၼ် တေၵႂႃႇထႅင်ႈၵမ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း