Friday, June 14, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ

မီးၵူၼ်းဢႅဝ်ႇၶၢႆၶႅပ်းႁၢင်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၵႃႈယႂ်ႇၵႃႈပႅင်း ၼႂ်းဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း

မၢင်ပွၵ်ႉယွမ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မီးၵူၼ်းတၢင်ႇတီႈမႃးဢႅဝ်ႇၶၢႆ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ   ၵႃႈယႂ်ႇၵႃႈပႅင်း ၼိုင်ႈၸုမ်ႇလႂ် 2 မိုၼ်ႇပၢႆ။ တႄႇဢဝ် ၵၢင်လိူၼ်ၵျႃႊလၢႆႊ 2022 ၼႆႉမႃး မီးၼၢင်းယိင်းလႄႈၽူႈၸၢႆး ၵူႈၼိုင်ႈ ၶဝ်ႈၵိဝ်ႇဢွၵ်ႇ ၵိဝ်ႇ ၼႂ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ဢႅဝ်ႇႁႃၶၢႆၵိၼ် ၶႅပ်း ႁၢင်ႈ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း...

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တေဢွၵ်ႇထမ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 1 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 8 တေထိုင်ၼႆႉ

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢၼ်ၶဝ်ႈထမ်ႈ ဢတိတ်ႉထၢၼ်ႇတိုဝ်းၵမ်သိၼ်ထမ်း  3 ပီ 3 လိူၼ် ပၢႆ 3 ဝၼ်း ၼၼ်ႉ တေဢွၵ်ႇထမ်ႈလူင် မိူင်းၵႅတ်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း   ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 1/8/2022 တေ ထိုင်ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၺႃႇၼသီႇရိ (ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇတႃဢွၼ်ႇ)...

 သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈတေၶိုင်ပၼ် တႃႇတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးၼွၵ်ႈမိူင်း  တေမႃးႁူမ်ႈလူႇတၢၼ်းဝၼ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉဢွၵ်ႇထမ်ႈ

  တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၶူးဝႃးၸဝ်ႈဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၸိူဝ်းယူႇၼွၵ်ႈမိူင်း  ၸိူဝ်းဢၼ်ၶူးဝႃးၸဝ်ႈ တႅမ်ႈၸိုဝ်ႈသဵင်ဢွၵ်ႇမႃးပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် တႃႇမႃးႁပ်ႉၶူးဝႃးဢွၵ်ႇထမ်ႈၼၼ်ႉ  ၊ လုၵ်ႈၼွင်ႉတပႄးၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တေၸွႆႈၶိုင်ပွင်ပၼ်တႃႇၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃးလႆႈ ဝႃႈၼႆ။    ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶဝ်ႈထမ်ႈ ဢတိတ်ႉထၢၼ်ႇ တိုဝ်းၵမ် သိလ်ထမ်း တီႈမိူင်းၵႅတ်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်း ၵႅတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ   ၶွပ်ႈတဵမ် 3 ပီ 3...

သင်ႇၶႃႇလႄႈတၵ်ႉၵႃႇ ထႃႇပၼႃႇ ၵွင်းမူး တီႈၶုမ်ၵုတ်းၸဝ်ႈၼရေးသူၼ် ဝဵင်းမိူင်းတူၼ်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 21/6/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ႁူမ်ႈၵၼ် ထႃႇပၼႃႇ ၵွင်းမူး ဢၼ်ၵေႃႇ တီႈၶုမ်ၵုတ်းၸဝ်ႈၼရေးသူၼ် လိၼ်သႃသၼႃ ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈဢေႃႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းႁၢင် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈ မိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။ ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “မိူဝ်ႈၼႆႉ သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈတၵ်ႉၵႃႇ ႁူမ်ႈၵၼ်...

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တေဢွၵ်ႇထမ်ႈ မိူင်းၵႅတ်ႇ ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ  

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢတိတ်ႉထၢၼ်ႇ ၶဝ်ႈၵျၢင်ႉၵမ်တြႃး ၶွပ်ႈတဵမ် 3 ပီ 3 လိူၼ်ပၢႆ 3 ဝၼ်းယဝ်ႉ တေဢွၵ်ႇထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇသေ မႅတ်ႉတႃႇတြႃးပၼ် တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း မွၵ်ႈ 5 ဝၼ်း ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၺႃႇၼသီႇရိ (ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇတႃဢွၼ်ႇ) လၢတ်ႈ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 31/7/2022...

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တေဢွၵ်ႇထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ ဝၼ်းလႂ် ပႆႇတႅတ်ႈတေႃး

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶဝ်ႈထမ်ႈ ဢတိတ်ႉထၢၼ်ႇ တိုဝ်းၵမ်သိလ်ထမ်း 3 ပီ 3 လိူၼ်ပၢႆ 3 ဝၼ်း တီႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ တေတဵမ်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆႉသေ တေဢွၵ်ႇထမ်ႈဝၼ်းလႂ်တႄႉ ပႆႇႁူႉတႅတ်ႈတေႃး ႁူဝ်ပဝ်ႈၵိင်ႇၽႄငဝ်ႈငုၼ်း မုၵ်ႉၸုမ်းလူင်သင်ႇၶႃႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းလၢတ်ႈ။   ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၺႃႇၼသီႇရိ (ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇတႃဢွၼ်ႇ) ႁူဝ်ပဝ်ႈၵိင်ႇၽႄငဝ်ႈငုၼ်း မုၵ်ႉၸုမ်းလူင်...

မင်ႇၵလႃႇၸုမ်ႉမိူင်း မိူင်းၵိုင် တၢင်ႇထီးဝၼ်းလိူၼ်ႁူၵ်းမူၼ်း တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ

ပွႆးတၢင်ႇထီး ၵွင်းမူးမဵတ်ႉတႃႇမင်ႇၵလႃႇ ၸုမ်ႉမိူင်း တီႈမိူင်းၵိုင် ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း မီးပီႈၼွင်ႉတၵ်ႉၵႃႇ သတ်းထႃး တီႈၸမ်/ ၵႆ ၶဝ်ႈ ႁူမ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်းသႅၼ် ၽူႈပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆးလၢတ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 14/5/2022 ၼႂ်းဝၼ်းလိူၼ်ႁူၵ်းမူၼ်း ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈ၊ ပေႃးပၵလႄႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးတၢင်ႇထီးထၢတ်ႈ ၵွင်းမူးမဵတ်ႉတႃႇမင်ႇၵလႃး ၸုမ်ႉမိူင်း တီႈၵွင်းၼၢင်းဢူးပဵမ်ႇ(ဢူဝ်းပဵမ်ႇ)...

ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင်ယွၼ်း ယႃႇႁႂ်ႈသဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ၽွင်းတၢင်ႇထီးၵွင်းမူး ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉသင်ႇ

ဢိင်ၼိူဝ်ၶေႃႈသင်ႇ ၶူးဝႃးၸဝ်ႈသိၼ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင်တေႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းပွႆးတၢင်ႇထီးထၢတ်ႈ/ ၵွင်းမူးမဵတ်ႉတႃႇ မင်ႇၵလႃႇ ၸုမ်ႉမိူင်း တီႈၵွင်းမူးၼၢင်းဢူးပဵမ်ႇ ဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ၼႂ်းဝၼ်းလိူၼ်ႁူၵ်းမူၼ်းတေထိုင်၊ ထဝ်ႈဝၢၼ်ႈထဝ်ႈၼႃး  တုၵ်းယွၼ်းမဵတ်ႉတႃႇထိုင် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၵူႈၸုမ်း ပႃးၸဵမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယႃႇႁႂ်ႈသဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ၼႂ်းပွႆးလႄႈ ႁိမ်းႁွမ်းပၢင်ပွႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ပၢင်ပွႆးတၢင်ႇထီးထၢတ်ႈတီႈမိူင်းၵိုင်ၼႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်း ဝၼ်းတီႈ 12-14/5/2022 (လိူၼ်ႁူၵ်းမႂ်ႇ 13 - 15 ၶမ်ႈ)...

လုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းႁႄႉၵင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပႂ်ႉႁပ်ႉ ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢွၵ်ႇထမ်ႈ

လုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်းထႃး ႁၢင်ႈႁႅၼ်းလွင်ႈႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼင်ႇႁိုဝ် တေဢမ်ႇၽႄႈလၢမ်းၸပ်းၵၼ် ၽွင်း ႁပ်ႉ တွၼ်ႈ ဝႆႈသႃ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢွၵ်ႇထမ်ႈ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 1/8/2022 ၼႆႉ  ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶဝ်ႈထမ်ႈ လူင်မိူင်းၵႅတ်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ဢတိၵ်ႉထၢၼ်ႇ တိုဝ်းၵမ်သိၼ်ထမ်း ၶွပ်ႈတဵမ်...

သင်ႇၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ သုတ်ႇမုၼ်း သူင်ႇမဵတ်ႉတႃႇထိုင် ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 29/4/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8:30 မူင်း ယူႇတီႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် သင်ႇၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ၸုပ်ႈ (18) ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သုတ်ႇမုၼ်း သူင်ႇမဵတ်ႉတႃႇ ယွၼ်းသူးပၼ် ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၺႃၼသံဝရ (သတ်ထမ်မၸေႃတိၵထ ၸ၊ ဢၵ်ၵမႁႃၵမ်မတ်ထႃၼႃ...

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ မဵတ်ႉတႃႇ   ယႃႇၽိတ်းမေႃးၵၼ် ႁႂ်ႈမီးၸႂ်ႁၵ်ႉပႅင်းၵၼ်

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ တႅမ်ႈလိၵ်ႈ မဵတ်ႉတႃႇထိုင်ဝႃႈ ဢမ်ႇလီၽိတ်းမေႃးတေႃႇၵၼ် ႁႂ်ႈမီးၸႂ်ႁၵ်ႉႁႅင်းပႅင်းယႂ်ႇၼိူဝ်ၵၼ်  ၸွႆႈထႅမ် ႁၼ်လီၼိူဝ် ၵၼ် သေၵမ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 1/3/2022   ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၺႃၼသံဝရ  ထမ်ႈလူင် မိူင်းၵႅတ်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်း တူၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း...

သင်ႇၶတႆးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇယွၼ်းသူးဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ထူၼ်ႈတဵမ် 58 ပီ

သင်ႇၶတႆးလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းပၢင်ယွၼ်းသူး တႃႇဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တီႈဝတ်ႉမႂ်ႇတႆး သႃထု ပရႃႇတိတ်ႇ မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 2/1/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ယူႇတီႈသင်ႇၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉၸွမ်မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ႁူမ်ႈလူၺ်ႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး တီႈၸမ်ၵႆ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယွၼ်းသူး သုတ်ႇမုၼ်းပၼ် တႃႇဝၼ်းၵိူတ်ႇ...

ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်းမႆႈၸႂ် ပၢႆးယူႇလီသိလ်ထမ်းၸဝ်ႈ ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢၼ်ၽဝၼႃႇၼႂ်းထမ်ႈၶၢဝ်းယၢဝ်း

သိလ်ထမ်းၸဝ်ႈ ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢတိတ်ႉထၢၼ်ႇ ၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ် တီႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ တေၶွပ်ႈတဵမ် 2 ပီ၊ ယွၼ်ႉဢမ်ႇ လႆႈၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်းမႆႈၸႂ်ၸွမ်း - ဝႃႈၼႆ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 29/4/2021 ႁၢင်လိူၼ်ၼႆႉၸိုင် ယူႇတီႈသိလ်ထမ်းၸဝ်ႈ ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်ႉသိလ် တီႈ ထမ်ႈလူင်မိူင်းၵႅတ်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း...

ဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢႃယုၶွပ်ႈတဵမ် 57 ပီ တၵ်ႉၵႃႇလႄႈလုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆ တေလူႇတၢၼ်းဝၢၼ်းပရိတ်ႈပၼ်ႁင်းၽႂ်မၼ်း

ဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တဵမ် 57 ပီၼႆႉ လုၵ်ႈၼွင်ႉတပႄး လုၵ်ႈသိတ်ႇ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး သင်ၶၸဝ်ႈ တေၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ ဢွင်ႈတီႈၽႂ်မၼ်း ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ တေဢမ်ႇၶွၼ်ႈတုမ် ၵၼ် တီႈလဵဝ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။   ဝၼ်းတီႈ 5/1/2021 ၼႆႉ   ပဵၼ်ဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢႃယု ထူၼ်ႈထိုင် 57...

ဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တဵမ် 57 ပီၼႆႉၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇတီႈၽႂ်မၼ်း

ပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 57 ပီ တေထိုင်ၼႂ်းလိူၼ်ၵျၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊတေမႃးၼႆႉ တေဢမ်ႇၶွၼ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းလူႇတၢၼ်းတီႈၵျွင်းမိူင်းၽူင်း၊ တေႁႂ်ႈတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး လုၵ်ႈ ၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆ ၸတ်းႁဵတ်းလူႇတၢၼ်းၵႂႃႇတီႈၽႂ်မၼ်းၵူၺ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။    ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 5/1/2021 ၸိုင် ၶွပ်ႈၶူပ်ႇထိုင်မႃး ဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢႃယု 57 ပီသေ ပီၼႆႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19...

Latest news

- Advertisement -spot_img