Wednesday, June 19, 2024

မိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သုတ်ႇမုၼ်း ႁပ်ႉၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉဢွၵ်ႇထမ်ႈ

Must read

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပတ်းပိုၼ်ႉ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သုတ်ႇမုၼ်း ၽႄမဵတ်ႉတႃႇ ႁပ်ႉတွၼ်ႈ ၸဝ်ႈ သိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢွၵ်ႇထမ်ႈ  မိူင်းၵႅတ်ႇ။

Photo: ၸဝ်ႈၶူး သုၼ်တရ/ ပၢင်သုတ်ႇမုၼ်း တီႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး

ဝၼ်းတီႈ 31/7/2022 – 1/8/2022 ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၼႂ်းမိူင်းတႆးလၢႆၸႄႈ ဝဵင်းယူႇတီႈ ဝဵင်းၽႂ်မၼ်းသေ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သုတ်ႇမုၼ်း ၽႄမဵတ်ႉတႃႇ ႁပ်ႉတွၼ်ႈ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢွၵ်ႇထမ်ႈ တီႈမိူင်းၵႅတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၶူး သုၼ်တရ ၽူႈမၢႆၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၸုမ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ တူင်ႇဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး လၢတ်ႈ တီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပၢင်သုတ်ႇမုၼ်း တီႈမိူင်းၼၢႆးၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်း 2 ဝၼ်း မိူဝ်ႈဝႃးတင်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။ သြႃႇတၵ်ႉၵႃႇ သုတ်ႇမုၼ်း ၵႂၢမ်းဝႆႈၽြႃး သဵင်ထမ်းၸဝ်ႈပေႃႈသိလ် ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ တႄႇၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း တေႃႇထိုင် 10 မူင်းၶိုင်ႈ။ ပေႃးယဝ်ႉ ၵၢပ်ႈသွမ်းသင်ၶၸဝ်ႈ၊ လဵင်ႉလူတၵ်ႇၵႃႉ သၵ်ႈ လွတ်ႈ။ ၸဝ်ႈတႃႇၼမၼ်းတႄႉ လႆႈဝႃႈ တူင်ႉဝဵင်းမိူင်းၼၢႆးတင်းသဵင်ႈ။ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းတႄႉ ပဵၼ်ၸုမ်းသင်ၶၼႃႇယ ၵ ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ဝၢႆးသုတ်ႇမုၼ်းယဝ်ႉ လူႇတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ်။ ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ တေမီးပၢင်တႆႈ တဵၼ်းယွၼ်းသူးထႅင်ႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်သုတ်ႇမုၼ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆးၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝတ်ႉမႁႃႇသုၶၵၢင်ဝဵင်း ပွၵ်ႉပေႃႈမိူင်း မီးသင်ၶၸဝ်ႈ 100 ပၢႆလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း 400 ပၢႆ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈသုတ်ႇမုၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။  

Photo: ၸဝ်ႈၶူး သုၼ်တရ/ ပၢင်သုတ်ႇမုၼ်း တီႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး

လိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႈၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းၵေႃႈ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သုတ်ႇမုၼ်းမိူၼ်ၵၼ် တီႈၼၼ်ႈၵေႃႈ သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇ သတ်ႉထႃး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ   ၵူၼ်းၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၼမ်။

ၵူၼ်းလၢင်းၶိူဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸိူဝ်းၵႂႃႇ ပႂ်ႉႁပ်ႉၸဝ်ႈႁဝ်း တီႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇၵေႃႈ ၼမ်ဝႃႈၼမ် ။ ပၢင် သုတ်ႇမုၼ်း တီႈလၢင်းၶိူဝ်းၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်း တီႈဝတ်ႉမႁႃႇဝိႁႃႇရ/ ၵျွင်းလူင် ၵူၼ်းပေႃးၵိုၼ်းၶွၼ်ႈတဵမ်လူင်ဝႆႉ။မီးပႃးၵၢတ်ႇၼိပ်ႉပၢၼ်ႇသေဢေႃႈ။ ပီႈၼွင်ႉတၢင်းပွတ်းၼိူဝ်ပွတ်းတႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵိုၼ်းဝႃႈၵိုၼ်း။ သင်ဝႃႈ တၢမ်တူဝ်ၸဝ်ႈႁဝ်းၵျွႃႉမႃးၼႆၵူၼ်းၼႆႉ ယိုင်ႈၶႅၼ်းတေၼမ်လိူဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်လၢႆပုၼ်ႈၶႃႈဢေႃႈ။  ”- ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ လၢႆလၢႆဝဵင်းဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်း ပၢင်သုတ်ႇမုၼ်း ၽႄမႅတ်ႉတႃႇ ႁပ်ႉတွၼ်ႈ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢွၵ်ႇထမ်ႈ ၊  မိူၼ်ၼင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း မိူင်းပၼ်ႇ၊ ၵဵင်းတွင်း၊ တူၼ်ႈတီး၊ ၵႃလီႉ၊ လွႆလႅမ်၊ ပၢင်လူင်လႄႈ ဢိၵ်ႇထႅင်ႈ လၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း၊ ပွတ်း ႁွင်ႇလႄႈ ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် ၸတ်းႁဵတ်း ၵူႈၸႄႈဝဵင်း။

ၵူၼ်းမိူင်းသူႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တီႈမိူင်းသူႈႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ၵူၼ်းပေႃးယဵၼ် လူင်ဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇႁပ်ႉတွၼ်ႈ ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တီႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇၼၼ်ႉ ၼမ်ဝႃႈၼမ်ယဝ်ႉၶႃႈ မီးၵူၼ်းပႂ်ႉႁိူၼ်း 1 ၵေႃႉ 2 ၵေႃႉ ၼႆၵူၺ်းၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

Photo: ၸဝ်ႈၶူး သုၼ်တရ/ ပၢင်သုတ်ႇမုၼ်း တီႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး

မိူၼ်ၼင်ႇ ၼွၵ်ႈမိူင်း တၢင်းၵဵင်းမႆႇလႄႈ မိူင်းၵွၵ်ႇ(ၵုင်းထဵပ်ႈ) ၸိုင်ႈထႆးၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈ သင်ၶၸဝ်ႈ ဢွၼ်ႁူဝ်တၵ်ႉၵႃႇ သတ်ႉထႃး ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်သေ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သုတ်ႇမုၼ်း မိူၼ်ၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆ့ ဝၼ်းတီႈ 1/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7 မူင်း သင်ၶၸဝ်ႈ 33 တူၼ်၊ တၵ်ႉၵႃႇလုၵ်ႈသိတ်ႇတပႄး 23 ၵေႃႉလႄႈ ၽူႈ ယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၶိုၼ်ႈပၢင်း ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉဢွၵ်ႇထမ်ႈ တီႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႇ ၸႄႈ ဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၸွမ်းၼင်ႇၸဝ်ႈဢတိတ်ႉထၢၼ်ႇ ၶွပ်ႈတဵမ် 3 ပီ 3 လိူၼ် ပၢႆ 3 ဝၼ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း