Friday, March 31, 2023

တၵ်ႉၵႃႇတီႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈတီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ

Must read

တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ဢၼ်မႃး ဝႆႈသႃႁပ်ႉတွၼ်ႈ ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉဢွၵ်ႇထမ်ႈ တီႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈမိူဝ်းပႂ်ႉဝႆႈသႃၶူးဝႃးၸဝ်ႈတီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း၊ ဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈၼႂ်းဝဵင်း သမ်ႉပေႃးၵိုၼ်းၶွၼ်ႈသတ်ႉၼႅၼ်ႈ ။

Photo: N MK/ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးမႃးဝႆႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉၼၼ်ႉ သိုပ်ႇမိူဝ်းဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း သမ်ႉပေႃးၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1/8/2022 ၼႆႉမႃး တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ဢၼ်ႁွတ်ႈထိုင်ဝႆႈသႃၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ  တီႈထမ်ႈ မိူင်းၵႅတ်ႇၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ် ဢွၵ်ႇမိူဝ်းပႂ်ႉဝႆႉ တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း၊  ၵမ်ႈၽွင်ႈမိူဝ်းပႂ်ႉဝႆႈသႃထိုင်  တီႈဝတ်ႉသီၻွၼ်းႁိူင်း ဢိူင်ႇမိူင်းၽူင်း ၵူၼ်းၵိုၼ်းၶွၼ်ႈသတ်ႉၼႅၼ်ႈ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ် တၵ်ႉၵႃႉတီႈၸမ်ၵႆ ဢွၼ်ၵၼ်မႃးပႂ်ႉႁပ်ႉတွၼ်ႈ ၶူးဝႃးပေႃႈ ဝုၼ်းၸုမ်ႉ တီႈမိူင်းၽူင်းၼႆႉ ပေႃးတဵမ်ၵႂႃႇသဵင်ႈယဝ်ႉ။  ၵမ်ႈၽွင်ႈၵႂႃႇၼွၼ်းၸွမ်း ဝတ်ႉဝႃး ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉပေႃးတဵမ်ၵႂႃႇမူတ်း ဢေႃႈ။ ၵူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းၶူင်ႇၼႂ်းပွၵ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်းၶဝ်ႈၽၵ်းသေၵႂႃႇၸႃႇၵလဵင်ႉလူၶႃႈဢေႃႈ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ် ၵႂႃႇဢႅဝ်ႇတီႈ ႁူဝ်ၶူဝ် တႃႈၶီႈလဵၵ်း – မႄႈသၢႆ ထႆႇၶႅပ်းႁၢင်ႈ  ပေႃးၵိုၼ်းၶွၼ်ႈလူင်ႇဝႆႉၶႃႈ။ ယွၼ်ႉပိူၼ်ႈဢမ်ႇပိုတ်ႇၶူဝ်လႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၶမ်ႈ ၵႂႃႇတၢင်းပုၼ်ႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

တၵ်ႉၵႃႉသတ်ႉထႃး တီႈၸမ်ၵႆ ဢၼ်မႃးႁွတ်ႈထိုင်ဝႆႉ တီႈမိူင်းၽူင်း ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈ လုၵ်ႉတီႈႁိူၼ်းယေးသေ မႃးၵမ်းသိုဝ်ႈ ၵေႃႈမီး။ ၵမ်ႈၼမ် ၸိူဝ်းၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ တီႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇၼၼ်ႉသေ သိုပ်ႇမႃးပႂ်ႉႁပ်ႉ တီႈမိူင်းၽူင်း ၸိူင်ႉၼႆႉၵေႃႈ မီး  ။

ယၢမ်းလဵဝ် တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ  သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇ ဢွၼ်ၵၼ် ပၵ်းတုင်းသႃႇသၼႃႇ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းလူင်   ႁၢင်ႈႁႅၼ်းပႂ်ႉႁပ်ႉတွၼ်ႈၸဝ်ႈၶူးဝႃး ။

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉတႄႉ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 5/8/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်း   လုၵ်ႉမိူင်းသၢတ်ႇ ႁွတ်ႈထိုင် မိူင်းတူၼ်ယဝ်ႉ၊ ဢၢၼ်းတေမိူဝ်းတၢင်ႇထီးထၢတ်ႈ တီႈဝတ်ႉၵမ်ႇမထၢၼ်းလႄႈ တီႈၶုမ်ၵုတ်း ၸဝ်ႈၼရေးသူၼ် ဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈ ဢေႃႈ ဢိူင်ႇမိူင်းႁၢင် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၼႆႉလူးၵွၼ်ႇ။  ၶၢဝ်ႇပိုၼ်ႉတီႈဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တေဢၢၼ်းၵႂႃႇထၢမ်းၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇ တၢင်ႇထီးၵွင်းမူးလႄႈ မဵတ်ႉတႃႇထမ်းတြႃး ပၼ်တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးတၢင်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇဝႃႈၼႆ။ လွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈၶေႃႈယိုၼ်ယၼ်တီႈသင်ၶၸဝ်ႈ။ ၸဝ်ႈသိၼ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တေပွၵ်ႈမိူဝ်း ၶိုၼ်းမိူင်းၽူင်းမိူဝ်ႈလႂ်ၵေႃႈ ပႆႇၸၢင်ႈႁူႉလႆႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း