Friday, February 23, 2024

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ တေတေႇသၼႃႇတြႃး တီႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 4 ၶိုၼ်း

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 1/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7 မူင်း ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢွၵ်ႇထမ်ႈ မိူင်းၵႅတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်း သၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းသေ တေသိုပ်ႇယူႇ မႅတ်ႉတႃႇတြႃး ထိုင်တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး တီႈၸမ်ၵႆ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပႂ်ႉႁပ်ႉတွၼ်ႈၸဝ်ႈ ဢွၵ်ႇထမ်ႈ တီႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 4 ၶိုၼ်း။

 

- Subscription -
Photo by thernge keg & Owner -ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢတိၵ်ႉထၢၼ်ႇဢွင်ႇ ၽႃဝၼႃ ၼႂ်းထမ်ႈ မိူင်းၵႅတ်ႇ 3 ပီ 3 လိူၼ်ပၢႆ 3 ဝၼ်းသေ ဢွၵ်ႇထမ်ႈမႃးဝၼ်းတီႈ 1/8/2022 ထႃႁူဝ်ၸဝ်ႈယဝ်ႉတေသိုပ်ႇယူႇတီႈထမ်ႈ တေႇသၼႃႇႁေႃးတြႃးထႅင်ႈ 4 ဝၼ်း

ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၸွႆႈထႅမ် တီႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢွၵ်ႇထမ်ႈမႃးမိူဝ်ႈ ၼႆႉၶႃႈ။ ထႃႁူဝ်ယဝ်ႉၵႂႃႇယဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈႁဝ်း တေသိုပ်ႇယူႇသေႁေႃးတြႃး တီႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇၼႆႉ ႁေႃးပၼ်တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၸိူဝ်းမႃးပႂ်ႉႁပ်ႉ တွၼ်ႈဝႆႈသႃၸဝ်ႈ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 4 ၶိုၼ်း။ ၼႂ်းၵႄႈၼၼ်ႉ တေမီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ ၶပ်ႉမၢႆ ၸိူင်ႉႁိုဝ်ထႅင်ႈတႄႉ ပႆႇႁူႉ”- ဝႃႈၼႆ။

  တႃႇမႃးဝႆႈသႃလူႇတၢၼ်း ပႂ်ႉၵၼ်ႇတေႃးၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉၼႆသေ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး တီႈၸမ်ၵႆ ဢွၼ်ၵၼ်ႁွတ်ႈထိုင်တီထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ႁၢင်ႈလိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊမႃး တေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပေႃးၵိုၼ်းၶွၼ်ႇ သတ်ႉတဵမ်လူင်ဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

“တီႈမိူင်းၵႅတ်ႇတႄႉ ၵူၼ်းၵိုၼ်းတႄႉၵူၼ်းဝႃႈ ၶႃႈယဝ်ႉ။ တီႈဝႆႉရူတ်ႉ တီႈယူႇတီႈၼွၼ်းၵေႃႈ တဵမ်ဝႆႉမူတ်းယဝ်ႉ။ ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ ၵႆမႃးတူၵ်းလူင်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တီႈယူႇတီႈသဝ်းတႄႉ မီးတီႈလွတ်ႈတီႈၼႂ်းတူင်ႈၼႃး ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ဢဝ်ၽႃႈတဵင်ႉၵၢင်သေ ဢွၼ်ၵၼ်ယူႇၵႂႃႇ ၼွၼ်းၵႂႃႇ ၸိူင်ႉၼႆၵၼ်ၶႃႈ။ လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈမႆႈၸႂ်သင်။ ၵူၺ်းၵႃႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၼမ်ႉ ၸႂ်ႉၼမ်ႉဢၢပ်ႇ ၸိူင်ႉၼႆမီးၶႃႈဢေႃႈ။ ၼႂ်းၵႄႈဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ ၾူၼ်ဢမ်ႇမႃး လႅတ်ႈမႆႈႁႅင်းဝႆႉၶႃႈ”- ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၸွႆႈထႅမ် တီႈထမ်ႈ မိူင်းၵႅတ်ႇ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ် တီႈထမ်ႈလူင် မိူင်းၵႅတ်ႇ ဢတိတ်ႉထၢၼ်ႇဝႆႉ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီ 3 လိူၼ် 3 ဝၼ်း ၸဝ်ႈတႄႇၶဝ်ႈထမ်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28/4/2019 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 31/7/2022 ၶွပ်ႈတဵမ်ၵႂႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇ ဢတိတ်ႉထၢၼ်ႇၸဝ်ႈမီးဝႆႉၼၼ်ႉ  ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း