Wednesday, July 24, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ

ၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ မီးၽႅၼ် တေယေႃးမုၼ် ၵႂႃႇမိူင်းပူႊတၼ်ႊ

မီးၶၢဝ်ႇလိုဝ်းဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ ပီၼႆႉ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ မီးၽႅၼ် တေယေႃးမုၼ် ၵႂႃႇမိူင်းပူႊတၼ်ႊ ပေႃးဝၢၼ်ႈ မိူင်းပႆႇၵတ်းယဵၼ် ၼိမ်သဝ်းၸိုင် တေပႆႇပွၵ်ႈမႃး ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 24/2/2024 ၼႆႉ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်း ဢၼ်ယေႃးမုၼ်ၵႂႃႇတိုဝ်းၵမ်သိလ်ဝႆႉ တီႈၼႂ်းထမ်ႈလူင်မ ႁႃႇၽူဝ်းထိသတ်ႊရၢတ်ႊၶျၶရိုတ်ႊ တီႈမူႇဝၢၼ်ႈမႄႈၵႄႉ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈဢွၼ်ႉ ဝဵင်းမိူင်းငၢဝ်း ၸႄႈတွၼ်ႈလမ်းပၢင်း ၸိုင်ႈထႆး...

ဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်ႉၸုမ်ႉ ၶွပ်ႈတဵမ် 60 ပီ တေၸတ်းတီႈမိူင်းၽူင်း

ၼႂ်းႁူဝ်ပီ 2024 ၼႆႉ ဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်ႉၸုမ်ႉ တေၶွပ်ႈတဵမ် 60 ပီ လႄႈ တေၸတ်းပၢင်တြႃး တႃႇ ၶၢဝ်းတၢင်း 6 ဝၼ်း။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1/1/2024 ထိုင် ဝၼ်းတီႈ 6/1/2023 တေၸတ်းပၢင်ပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈၶူးဝႃးသိၼ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၺႃႇၼသင်ဝရ ၶွပ်ႈတဵမ် 60 ပီ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း...

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢွၵ်ႇဝႃႇသႃမိူင်း တေယေႃးမုၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူင်းၽူင်း

ဝၼ်းလိူၼ်သိပ်းမူၼ်းပီႈၼွင်ႉတၢင်းတူၵ်းၶူင်းၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းဢွၵ်ႇဝႃႇသႃမိူင်း တွၼ်ႈတႃႇပီႈၼွင်ႉ တၢင်း ဢွၵ်ႇၶူင်း လႄႈ ဝၼ်းတီႈ 29/9/2023 ၼႆႉ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢွၵ်ႇဝႃႇသႃသေ တေလုၵ်ႉ တီႈ ဝတ်ႉဝဵင်းၵဵဝ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းသႅၼ်  ယေႃးမုၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်း တီႈဝတ်ႉထၢတ်ႈသီလွၼ်းလိူင်း တီႈမိူင်းၽူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၊တေမီးပၢင်ထွမ်ႇထမ်းတြႃးလႄႈ ၵၼ်ႇတေႃးၶူးဝႃးၸဝ်ႈဝႃႈၼႆ။ ၸၢႆးလႃႈသႅင်  ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ဝတ်ႉထၢတ်ႈသီလွၼ်းလိူင်း မိူင်းၽူင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢတိတ်ႉထၢၼ်ႇ ၶဝ်ႈဝႃႇသႃ တီႈမိူင်းထႆး

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢတိတ်ႉထၢၼ်ႇ ၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ်ၼႂ်းဝႃႇသႃ 3 လိူၼ် တီႈမိူင်းထႆး ယွၼ်ႉပၢႆးယူႇလီ ဢမ်ႇပေႃးတဵမ်ထူၼ်ႈ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းၶဝ်ႈဝႃႇသႃ လိူၼ်ပႅတ်ႈမူၼ်းမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် ဢွၵ်ႇဝႃႇသႃ ၼႂ်းပီ 2023 ၼႆႉ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်း ၸုမ်ႉ ဢတိတ်ႉထၢၼ်ႇ ၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ် တီႈၵျွင်းသႃလႃးဢွၼ်ႇ ၼႂ်းၵၢင်ၼမ်ႉ တီႈဝတ်ႉၽထၢတ်ႈဝဵင်းၵႅဝ်ႈ ဢၼ်မီးဝႆႉ...

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ် တီႈဝဵင်းၵဵင်းႁၢႆးထႅင်ႈ

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ထူၺ်ႈၸႂ်ၵၢပ်ႉသေ လႆႈယေႃးမုၼ်ၶဝ်ႈယေႃးယဝ်တူဝ် တီႈႁူင်းယႃလူင်ဝဵင်းၵဵင်းႁၢႆးထႅင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 28/7/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းမွၵ်ႈ 10 မူင်း ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ လႆႈယေႃးမုၼ် လုၵ်ႉတီႈမိူင်း ၽူင်း ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းသေ ၶဝ်ႈၵႂႃႇယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃလူင် ဝဵင်းၵဵင်းႁၢႆး ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆးထႅင်ႈ ယွၼ်ႉၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉထူၺ်ႈၸႂ်ၵၢပ်ႉ။ ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၺႃႇၼသီႇရိ (ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇတႃဢွၼ်ႇ)...

ပွင်ႇလႅင်းထိုင် သင်ႇၶၸဝ်ႈ ၵူႈမိူင်း ႁႂ်ႈႁူမ်ႈၵၼ် သုတ်ႇမုၼ်း ယိုၼ်ႈထိုင် ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ

ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵိင်ႇၽႄငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင် သင်ႇၶၸဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ယွၼ်းမဵတ်ႉတႃႇ တိုၵ်းသူၼ်းထိုင် သြႃႇၸဝ်ႈသင်ႇၶၸဝ်ႈၵူႈမိူင်း ႁႂ်ႈႁူမ်ႈၵၼ် သုတ်ႇမုၼ်းပရိတ်ႈမဵတ်ႉတႃႇထိုင် ၸဝ်ႈသိလ် ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ႁႂ်ႈယူႇလီၵတ်းယဵၼ်သုင်းဝၢၼ်လႄႈ ႁႂ်ႈသိုပ်ႇပွင်ႈသၢင်ႈၵၢၼ်သႃသၼႃၵႂႃႇထႅင်ႈ ၶၢဝ်းႁိုင်။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 30/7/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း သြႃႇၸဝ်ႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်...

ပၢႆးယူႇလီ ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉပႆႇပေႃးၶႅမ်ႉ ၶဝ်ႈဝႃႇသႃၼႆႉ တေတိုဝ်းၵမ်သိလ်ထမ်းတီႈလႂ်ပႆႇၸၢင်ႈတႅပ်းတတ်း

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးမုၼ် ၵႂႃႇယူတ်းယႃၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီ တီႈမိူင်းထႆးသေ ၶိုၼ်းပွၵ်ႈမႃးမီး တီႈမိူင်းၽူင်းယဝ်ႉသေတႃႉ တႃႇတေတိုဝ်းၵမ်သိလ်ထမ်းၼႂ်းဝႃႇသႃတႄႉ ပႆႇၸၢင်ႈတႅပ်းတတ်းဝႃႈတေပဵၼ်တီႈလႂ်ဝႃႈၼႆ။ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးမုၼ် ၵႂႃႇယူတ်းယႃတူဝ် ၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီ တီႈႁူင်းယႃလူင် မိူင်းၵွၵ်ႇ (ၵုင်းထဵပ်ႈ) ၸိုင်ႈထႆးသေ ပွၵ်ႈၽႅဝ်ထိုင်ၶိုၼ်း တီႈဝတ်ႉၽထၢတ်ႈသီၻွၼ်းရိူင်း ဢိူင်ႇမိူင်းၽူင်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ...

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် တၢင်းပဵၼ်ၼိူဝ်ႉငွၵ်ႈ တီႈလမ်းသႆႈ

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း ပၢႆးယူႇလီ တီႈဝဵင်းလူင်မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ထူပ်းႁၼ် တၢင်းပဵၼ် ၼိူဝ်ႉငွၵ်ႈ တီႈၼႂ်းသႆႈလူင် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 18/7/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်း ၶုၼ်ႁေႃၶမ်းထႆး တူၼ်ထီႉ 10 သူင်ႇၽူႈတၢင်တူဝ် ၶဝ်ႈသူႇၸႂ်း ၵၼ်ႇတေႃး တွင်ႈထၢမ် ပၢႆးယူႇလီ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ...

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီထႅင်ႈ တီႈၵုင်းထဵပ်ႈ ပႆႇလႆႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူင်းၽူင်း

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ လႆႈၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃလူင် ဝဵင်းၵဵင်းႁၢႆးသေ ၶိုၼ်းသိုပ်ႇၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီ ထႅင်ႈ တီႈဝဵင်းလူင်မိူင်းၵွၵ်ႇ (ၵုင်းထဵပ်ႈ) ၸိုင်ႈထႆးထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 16/7/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ လႆႈယေႃးမုၼ် သိုပ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇ ၵူတ်ႇထတ်းပၢႆး ယူႇလီထႅင်ႈ တီႈႁူင်းယႃလူင် ဝဵင်းမိူင်းၵွၵ်ႇ (ၵုင်းထဵပ်ႈ) ၸိုင်ႈထႆး ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ လႆႈထွၼ်ၶဵဝ်ႈ ဢွၵ်ႇသိၵ်ႈၼိုင်ႈ...

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ဢမ်ႇယူႇလီ လႆႈၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ် တီႈၼႂ်းမိူင်းထႆးထႅင်ႈ

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တိုဝ်းၵမ်သိလ်ဝႆႉ တီႈမိူင်းၽူင်း ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵိုင်ႉၵၢင်ႉထူၺ်ႈၸႂ်ၵၢပ်ႉ(ဢမ်ႇယူႇလီ) သေ လုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆ ၸင်ႇလႆႈ ယေႃးမုၼ် သူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ် တီႈဝဵင်းၵဵင်းႁၢႆး ၸိုင်ႈထႆးထႅင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 14/7/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 9:50 မူင်း လုၵ်ႈၼွင်ႉတပေးပွင်ႈပၢႆ ယေႃးမုၼ်ပၢင်းဢဝ် ၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ...

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢတိတ်ႉထၢၼ်ႇ ၶဝ်ႈဝႃႇသႃ တီႈမိူင်းၽူင်း

ပီၼႆႉ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢတိတ်ႉထၢၼ်ႇ ၶဝ်ႈဝႃႇသႃ တီႈထမ်ႈၽႃႉပၢတ်ႇ မိူင်းၶၼ် ဝဵင်းမိူင်းလႃးသေ ယွၼ်ႉပၢႆးယူႇလီ ဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈလႄႈ လႆႈၶၢႆႉမႃးၶဝ်ႈဝႃႇသႃ တီႈမိူင်းၽူင်း။ ဝၼ်းတီႈ 11/7/2023 ၼႆႉ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢတိတ်ႉထၢၼ်ႇ တႄႇၶဝ်ႈထမ်ႈ တိုဝ်းၵမ်သိလ် ၼႂ်းဝႃႇသႃၶိုၼ်း တီႈထမ်ႈၸၢမ်ပူး ဢိူင်ႇမိူင်းၽူင်း ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း...

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးမုၼ် ၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ် ၼႂ်းဝႃႇသႃ တီႈမိူင်းလႃး

ပီၼႆႉ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးမုၼ် ၶဝ်ႈထမ်ႈ တိုဝ်းၵမ်သိလ် ၼႂ်းဝႃႇသႃ တီႈၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ 4 ဝဵင်း မိူင်းလႃး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 2/7/2023 တူၵ်းမႅၼ်ႈလိူၼ်ပႅတ်ႇမူၼ်း (လိူၼ်ပထမ) ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ယူႇတီႈ လုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆ ၸိူဝ်းယူႇတၢင်း မိူင်းၽူင်း၊ တႃႈၶီႈလဵၵ်း၊ မိူင်းလႃး...

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉမဵတ်ႉတႃႇထမ်းတီႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ တၵ်ႉၵႃႇမႃးဝႆႈ 4 မိုၼ်ႇပၢႆ ငိုၼ်းလူႇလႆႈလၢၼ်ႉဝၢတ်ႇပၢႆ

ပၢင်မႅတ်ႉတႃႇထမ်း/ တြႃး ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း မီးတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ဝႆႈသႃ ဢမ်ႇယွမ်း 4 မိုၼ်ႇ လႆႈႁပ်ႉငိုၼ်းလူႇၶၢမ်ႇ 1,300,000 ဝၢတ်ႇပၢႆ တေဢဝ်ၵႂႃႇမွပ်ႈပၼ်တၢင်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီတႃႇသၢင်ႈႁူင်းယႃ ၽွၵ်ႈတႂ်(လၢင်ႉတႂ်) တင်းမူတ်းဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 12/6/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3:10 မူင်းထိုင် 6:47...

ပၢင်မႅတ်ႉတႃႇထမ်း ၸဝ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ တေၸတ်းၼႂ်းဝၼ်းတိတ်ႉၼႆႉ  

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တေယေႃးမုၼ် ၵႂႃႇမႅတ်ႉတႃႇထမ်း/ တြႃး တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ၼႂ်းဝၼ်းတိတ်ႉ တေထိုင် ၼႆႉ ၾၢင်ႉထိုင်တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ႁၢမ်ႈၵိၼ်လဝ်ႈမဝ်းယႃႈၵႂႃႇ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 11/6/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 6 မူင်းၸိုင် ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တေယေႃးမုၼ် ၵႂႃႇမႅတ်ႇ တႃႇထမ်း ပၼ်တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၸၢဝ်းထႆး၊...

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တေယေႃးမုၼ် မႅတ်ႇတႃႇထမ်း တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၼႂ်းလိူၼ်ၼႃႈ

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တေယေႃးမုၼ် ၵႂႃႇမႅတ်ႉတႃႇထမ်း ပၼ်တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းထႆး၊ ၸၢဝ်းယူၼ်း လႄႈ ၸၢဝ်းတႆး တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၼႂ်းလိူၼ်ၼႃႈ။ ပေႃးထိုင် ဝၼ်းတီႈ 11/6/2023 ယၢမ်ၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်း (ဝၼ်းတိတ်ႉ) ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တေယေႃးမုၼ် ၵႂႃႇ မႅတ်ႉတႃႇထမ်းပၼ် ၸၢဝ်းထႆး၊ ၸဝ်းယူၼ်းလႄႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img