Sunday, May 19, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ

ၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ တေယေႃးမုၼ် ၵႂႃႇမႅတ်ႉတႃႇထမ်း (တြႃး) တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တေယေႃးမုၼ် ၵႂႃႇမႅတ်ႉတႃႇထမ်း ပၼ်တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းထႆး၊ ၸၢဝ်းယူၼ်း လႄႈ ၸၢဝ်းတႆး ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 12/6/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်း ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တေယေႃးမုၼ် ၵႂႃႇမႅတ်ႉတႃႇ ထမ်း ၸၢဝ်းထႆး၊ ၸဝ်းယူၼ်းလႄႈ ၸၢဝ်းတႆး တီႈပၢင်လဵၼ်ႈႁႅင်း...

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ လုၵ်ႉလွႆတႆးလႅင်း RCSS ယေႃးမုၼ် ၶဝ်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးမုၼ် မႅတ်ႉတႃႇထမ်းတြႃးပၼ် ၵေႃႉသိုၵ်းႁၢၼ်လႄႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ လွႆတႆးလႅင်း RCSS ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ၶိုၼ်းသေ ယၢမ်းလဵဝ် ၸဝ်ႈယေႃးမုၼ် ၶဝ်ႈႁွတ်ႈထိုင် ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 16/3/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းပၢႆ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ လုၵ်ႉငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ၶွင်ႇသီႇ ဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/...

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးမုၼ် မႅတ်ႉတႃႇထမ်း ပၼ်ၵေႃႉသိုၵ်းႁၢၼ် တီႈလွႆတႆးလႅင်း ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 15/3/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးမုၼ် မႅတ်ႉတႃႇထမ်းတြႃးပၼ် ၵေႃႉ သိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်လႄႈ သင်ၶၸဝ်ႈ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး RCSS/ SSA ။   ၸဝ်ႈသိုၵ်း ဢုမ်ႈၶိူဝ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ...

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးမုၼ် မဵတ်ႉတႃႇထမ်း ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မၢႆ (4) ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း မႃးယေႃးမုၼ် မဵတ်ႉတႃႇထမ်းတြႃးထိုင် တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၼႂ်း ၼႃႈလိၼ် ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မၢႆ (4) ဝဵင်းမိူင်းလႃး ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1-10/3/2023 ၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်း ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးမုၼ် ႁွတ်ႈထိုင် ၼႃႈလိၼ် ၶိုၵ်ႉတွၼ်း...

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးမုၼ် မဵတ်ႉတႃႇထမ်း ပၼ်တၵ်ႉၵႃႇ တီႈဢိူင်ႇမိူင်းပူးလူင် ပွၵ်ႈၵမ်း 3

သင်ၶ - တၵ်ႉၵႃႇ ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးမုၼ် မဵတ်ႉတႃႇထမ်း ပၼ်တၵ်ႉၵႃႇ တီႈဢိူင်ႇမိူင်းပူးလူင် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပဵင်း ၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်း။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 28/1/2023 – 1/2/2023 ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးမုၼ် ႁွတ်ႈထိုင် တီႈဢိူင်ႇမိူင်းပူးလူင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပဵင်း မဵတ်ႉတႃႇထမ်းပၼ်...

မီးၵူၼ်းဢၢင်ႈၸိုဝ်ႈၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ့်သေ လူႇၶၢမ်ႇၵိၼ်ငိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ

မီးၵူၼ်းဢၢင်ႈၸိုဝ်ႈ ၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ့်သေ လူႇၶၢမ်ႇငိုၼ်းတၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ လုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆၶူးဝႃးၸဝ်ႈ ပၼ်ၾၢင့်  ယႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းယုမ်ႇငၢႆႈ။ ၾဵတ်ႉသ်ပုၵ်ႉပေႉၶျ်  ဢၼ်တင်ႈဝႆႉၸိုဝ်ႈတၢင်းၾၢႆႇမၢၼ်ႈဝႃႈ “မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ကျောင်းတိုက်” ၼႆၼၼ့် ဢၢင်ႈၸိုဝ်ႈၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ့်သေ လူႇၶၢမ်ႇ ငိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်းတၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ။ ၾဵတ့်သ်ပုၵ်ႉဢၼ်ၼႆ့ တႄႇတင်ႈ တၢင်ႇႁၢင်ႈၶူးဝႃႈဝုၼ်းၸုမ့်မႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5 လိူၼ် ဢေႃႊၵတ်ႊ ပီ 2022 ၊...

ၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးမုၼ်ႁွတ်ႈထိုင် ဝဵင်းမိူင်းၾၢင် ၸိုင်ႈထႆး

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 11/1/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2:23 မူင်း ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးမုၼ် ႁွတ်ႈၽႅဝ်ထိုင် တီႈဝဵင်းမိူင်းၾၢင် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆးသေ မဵတ်ႉတႃႇထမ်းပၼ် တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၼႂ်း 3 ၸႄႈဝဵင်း (မႄႈ ဢၢႆး - မိူင်းၾၢင် - ၶျႆးပရၵၢၼ်း)...

ပီႈၼွင်ႉတႆး – ထႆး ၼႂ်း 3 ၸႄႈဝဵင်း ပႂ်ႉႁပ်ႉတွၼ်ႈဝႆႈသႃ ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 11/1/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ ပီႈၼွင်ႉထႆး - တႆး ဢိၵ်ႇလူၺ်းတၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်း 3 ၸႄႈဝဵင်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၾၢင်၊ မႄႈဢၢႆးလႄႈ ၶျႆးပၵၢၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ် ပႂ်ႉႁပ်ႉတွၼ်ႈဝႆႈသႃ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တီႈတၢင်းၶဝ်ႈ/ ဢွၵ်ႇ ဝဵင်းမိူင်းၾၢင် ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး...

ပၢင်ႁူမ်ၸူမ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ့်ပီၼႆ့ ၵူၼ်းၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၼပ့်ႁူဝ်သႅၼ်

ပၢင်ႁူမ်ၸူမ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ့်ပီၼႆ့ ၵူၼ်းမႃးလူႇမႃးဝႆႈ ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၼပ့်ႁူဝ်မိုၼ်ႇ ႁူဝ်သႅၼ်။ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 1/1/2023  မႃး ၵူၼ်းတီႈၸမ်တီႈၵႆ မႃးပႂ်ႉဝႆႈသႃ ႁပ့်ထွမ်ႇတြႃးၶူးဝႃးပေႃႈ သိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ့်  မႃးႁူမ်ႈၵိၼ်ႁူမ်ႈလူႇ ၼႂ်းပၢင်ႁူမ်ၸူမ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇ 60 ပီတဵမ်  ၵူၼ်းၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၼပ့်ႁူဝ်မိုၼ်ႇႁူဝ်သႅၼ်။ ၸဝ်ႈၶူးၺႃႇၼသီႇရိ( ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇတႃဢွၼ်ႇ ) လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ၼႂ်းပွႆးၼႆ့ ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်း ႁေႃးတြႃးၼႂ်းဝၢင်းၵျွင်းၽြႃးဢိၼ်းသၢၼ်ၼၼ့်ဢေႃႈ။ ၵူႈဝၼ်းၼႆ့ မၼ်းၸဝ်ႈတေမဵတ်ႉတႃႇတြႃးပၼ်...

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ့် ပိုၼ်ၽႄႈသႃႇသၼႃႇထိုင်မိူင်းယၢင်း သိူဝ်လိုဝ်း

 ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ့် ပိုၼ်ႈၽႄႈ သႃႇသၼႃႇ ႁေႃးတြႃးပၼ်ၼႂ်းတိူင်းသိုၵ်းသၢမ်ၸဵင်ႇၵဵင်းတုင်၊ ႁွတ်ႈထိုင်မိူင်းယၢင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ။ မိူဝ်ႈၼႆ့ဝၼ်းတီႈ 21/12/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ဝုၼ့်ၸုမ့်  ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇ  ဢိူင်ႇသိူဝ်လိုဝ်း  ၵႂႃႇတၢင်ႇထီးၵွင်းမူး သူႇၼိုင်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်ယၢင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ။ ၸၢႆးလိူၼ်ၶမ်း ၽူႈတူင့်ၼိုင်ႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းမိူင်းယၢင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၶူးဝႃးပေႃႈ မႃးတီႈ ပၢင်ၸႃႇပၼ ၸဝ်ႈၼင်ႈၵျွင်းတူၼ်ၼိုင်ႈ တီႈဝတ့်ပႃႇသႃ...

ဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ့်(59) ပီ တေတၢင်ႇပႃးထီးထၢတ်ႈပုတ်ႉထၵယႃႇမိူင်းၽူင်း

 ပၢင်ႁူမ်ႈၸူမ်းဝႆႈသႃ ဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ့် ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 59 ပီၼႆ့ တေတႄႇၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 1-6/12/2023   တီႈဢိူင်ႇမိူင်းၽူင်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ။ ၸဝ်ၶူးၺႃႇၼသီႇရိ( ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇတႃဢွၼ်ႇ) လၢတ်ႇတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈပေႃႈတႄ့ၵေႃႈ တေၸတ်းႁဵတ်းမိူၼ်ၵူႈပီယူႇ။  ၵူၺ်းၼႃႇ ပီၼႆ့ တေမီးလွင်ႈလၢၵ်ႇလၢႆးယူႇၽွင်ႈ၊လွင်ႈၼၼ့်ၵေႃႈ ပီၼႆ့ တေတၢင်ႇထီးပႃး ထၢတ်ႈၵွင်းမူးပုတ့်ထၵယႃႇ ဢၼ်ႁဵတ်းဝႆ့မႂ်ႇၼၼ့်သေ...

သင်ၶၸဝ်ႈ – တၵ်ႉၵႃႇ တေၸတ်းပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇ ပၼ်ၸဝ်ႈသၢင်ႇထမ်ႇမိၵ ၶွပ်ႈတဵမ် 12 ၶူပ်ႇ

ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ ထမ်ႇမိၵ ဢၼ်ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တၵ်ႉၼၢႆဝႆႉ မီးၾၢင်ႇႁၢင်ႈၽူႈမျၢတ်ႈၵူၼ်းလီၼၼ်ႉ  ဢႃယုၸဝ်ႈတေၶွပ်ႈတဵမ် 12 ၶူပ်ႇယဝ်ႉလႄႈ တေၸတ်းႁဵတ်းပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇပၼ် တီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 25/12/2022 တူၵ်းမႅၼ်ႈလိူၼ်ၵမ်မႂ်ႇ 4 ၶမ်ႈ တေယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ႁူမ်ႈ ၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇပၼ် ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ ထမ်ႇမိၵ ဢႃယုၶွပ်ႈတဵမ် 12...

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶိုၼ်းၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ်ထမ်း ထႅင်ႈ 7 ဝၼ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 15/11/2022 ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တႄႇၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ် တီႈၼမ်ႉတူၵ်းတၢတ်ႇ တႃႇသူပ်းၶူင် ဢိူင်ႇမိူင်းၽူင်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း လႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆးထႅင်ႈ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 7 ဝၼ်း  ။ ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၺႃႇၼသီႇရိ (ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇတႃဢွၼ်ႇ) ႁူဝ်ပဝ်ႈၵိင်ႇၽႄငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉ ၸုမ်းလူင်သင်ႇၶႃႇ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇ...

ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈ ၺႃးယႃႉၶဝ်ႈသွၵ်ႈဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်

ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၺႃးယႃႉၶဝ်ႈတဝ်လၵ်ႉဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်  ၵႂႃႇတၢင်းၼွၵ်ႈလူၺ်ႈဢမ်ႇမီးၵူၼ်းပႂ်ႉႁိူၼ်းတိုၼ်းဢမ်ႇလႆႈ ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 6/11/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်း ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈၵုၼ် မႂ်ႇသုင် ပွၵ်ႉ 2 ဝဵင်း တၢင်ႉယၢၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၺႃးၵူၼ်းယႃႉ ၽၵ်းတူ...

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ မဵတ်ႉတႃႇတြႃး တီႈၸၼ်ႉၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆးသေ သိုပ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၺႃႇၼသံဝရ ယေႃးမုၼ်ႁွတ်ႈထိုင် ၸၼ်ႉၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆး ဝဵင်းၵႃလီႉ မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းသေ တေသိုပ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းထႅင်ႈ။မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 27/10/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ယေႃးမုၼ်ႁွတ်ႈထိုင် တီႈၸၼ်ႉၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆး လွၺ်တႆးလီ ဝဵင်းၵႃလီႉသေ မဵတ်ႉတႃႇတြႃးပၼ်တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၸိူဝ်းမႃးပႂ်ႉ တုင်းႁပ်ႉထွမ်ႇ ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ။မေႃသွၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလွၺ်တႆးလီ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီးၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-"ၶူးဝႃးပေႃႈ တေသိုပ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း လွႆလႅမ် ပၢင်လူင် ထႅင်ႈၼႆဢေႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉတေႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img