Thursday, May 23, 2024

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ် တီႈဝဵင်းၵဵင်းႁၢႆးထႅင်ႈ

Must read

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ထူၺ်ႈၸႂ်ၵၢပ်ႉသေ လႆႈယေႃးမုၼ်ၶဝ်ႈယေႃးယဝ်တူဝ် တီႈႁူင်းယႃလူင်ဝဵင်းၵဵင်းႁၢႆးထႅင်ႈ။

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ
Photo by – Sai Lap Wp/ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ မိူဝ်ႈၽွင်းယူတ်းယႃတူဝ် တီႈမိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး

ဝၼ်းတီႈ 28/7/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းမွၵ်ႈ 10 မူင်း ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ လႆႈယေႃးမုၼ် လုၵ်ႉတီႈမိူင်း ၽူင်း ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းသေ ၶဝ်ႈၵႂႃႇယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃလူင် ဝဵင်းၵဵင်းႁၢႆး ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆးထႅင်ႈ ယွၼ်ႉၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉထူၺ်ႈၸႂ်ၵၢပ်ႉ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၺႃႇၼသီႇရိ (ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇတႃဢွၼ်ႇ) ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵိင်ႇၽႄငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင် သင်ႇၶၸဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်း ဢွၵ်ႇၶူင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၶမ်ႈသိုၼ်း ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 10 မူင်းၼႆႉ ၶူးဝႃးပေႃႈ ဢမ်ႇပေႃးယူႇလီသေ လႆႈလုၵ်ႉ ဢဝ်တီႈမိူင်းၽူင်းၼႆႉ ၶၢမ်ႈၶူဝ်မၢႆ 2 တႃႈၶီႈလဵၵ်း – မႄႈသၢႆယဝ်ႉ ႁွတ်ႈထိုင်ၵႂႃႇ တီႈႁူင်းယႃလူင် ဝဵင်းၵဵင်းႁၢႆးၵမ်းလဵဝ်။ ဢၼ် ၶူးဝႃးပေႃႈ ပဵၼ်ထႅင်ႈၵမ်ႉၼႆႉ ယွၼ်ႉထူၺ်ႈၸႂ်ဢမ်ႇပေႃးဢိမ်ႇ။ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈ ဢွင်ႈတီႈၶူးဝႃးပေႃႈ ယူႇသဝ်း ၵျၢင်ႉၵမ်သိလ် တီႈၼႂ်းၵျွင်းထမ်ႈဢွၼ်ႇၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉလူမ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဢမ်ႇပေႃးလီၵေႃႈ တေပႃး”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ လႆႈယေႃးမုၼ် ယူတ်းယႃတူဝ် ၽႅဝ်ဝႆႉတီႈၼႂ်းမိုဝ်းမေႃယႃၶဝ် တီႈႁူင်းယႃၵဵင်း ႁၢႆးယဝ်ႉလႄႈ ဢမ်ႇထိုင်တီႈလႆႈမႆႈၸႂ်ယဝ်ႉ။

“ပၢႆးယူႇလီ ၶူးဝႃးပေႃႈတႄႉ ပေႃးထိုင်ၵႂႃႇတီႈၵဵင်းႁၢႆးယဝ်ႉၵေႃႈ တေၵတ်းယဵၼ်ၸႂ်ယဝ်ႉ ဢမ်ႇပေႃးလႆႈမႆႈၸႂ်ယဝ်ႉ ပေႃးၶူးဝႃး ပေႃႈ ယူႇတီႈၵႆ မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ ၼႂ်းထိူၼ်ႇ၊ ၼႂ်းထမ်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ တေလႆႈၾၢင်ႉသတိတႄႉတႄႉယဝ်ႉ တႃႇပၢႆးယူႇလီ ၶူးဝႃး ပေႃႈ”- ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၺႃႇၼသီႇရိ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈပၢႆးယူႇလီ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်ၼႆႉ ယွၼ်ႉၵႆႉလႆႈၶဝ်ႈ ယူတ်းယႃတူဝ်တီႈ ဝဵင်းၵဵင်းႁၢႆး – ၵုင်းထဵပ်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆးလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ် တၢင်းပဵၼ်ပၢႆးယူႇလီ ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ပေႃးတေ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်း ၵတ်းယဵၼ် သိုပ်ႇပူၵ်းပွင်ၼႃႈၵၢၼ်သႃသၼႃ ၵႂႃႇထႅင်ႈၶၢဝ်းႁိုင်ၼၼ်ႉဝၼ်းတီႈ 30/7/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင် သင်ႇၶၸဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ယွၼ်းမဵတ်ႉတႃႇတိုၵ်းသူၼ်းထိုင် သင်ႇၶၸဝ်ႈ ၵူႈဝၢၼ်ႈ ၵူႈမိူင်း ႁႂ်ႈႁူမ်ႈၵၼ် သုတ်ႇမုၼ်း ပရိတ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ ယိုၼ်ႈၸူးထိုင် ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ သေၵမ်း ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် ဢႃယုၸဝ်ႈလႆႈ 60 ပီတဵမ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5/1/2023 ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း