Thursday, May 30, 2024

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢွၵ်ႇဝႃႇသႃမိူင်း တေယေႃးမုၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူင်းၽူင်း

Must read

ဝၼ်းလိူၼ်သိပ်းမူၼ်းပီႈၼွင်ႉတၢင်းတူၵ်းၶူင်းၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းဢွၵ်ႇဝႃႇသႃမိူင်း တွၼ်ႈတႃႇပီႈၼွင်ႉ တၢင်း ဢွၵ်ႇၶူင်း လႄႈ ဝၼ်းတီႈ 29/9/2023 ၼႆႉ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢွၵ်ႇဝႃႇသႃသေ တေလုၵ်ႉ တီႈ ဝတ်ႉဝဵင်းၵဵဝ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းသႅၼ်  ယေႃးမုၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်း တီႈဝတ်ႉထၢတ်ႈသီလွၼ်းလိူင်း တီႈမိူင်းၽူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၊တေမီးပၢင်ထွမ်ႇထမ်းတြႃးလႄႈ ၵၼ်ႇတေႃးၶူးဝႃးၸဝ်ႈဝႃႈၼႆ။

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ
Photo by – ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၺႃႇၼသီႇရိ/ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ

ၸၢႆးလႃႈသႅင်  ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ဝတ်ႉထၢတ်ႈသီလွၼ်းလိူင်း မိူင်းၽူင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ –    “ဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ (3) မူင်းၼႆႉ ၶူးဝႃးပေႃႈတေလုၵ်ႉတီႈ ဝတ်ႉဝဵင်းၵဵဝ်ႈ ဢိူင်ႇဝဵင်းၵဵင်းသႅၼ်သေ တေ ၶၢမ်ႈၶူဝ်မၢႆၼိုင်ႈ  တႃႈၶီႈလဵၵ်းသေ ယေႃးမုၼ် ၵႂႃႇမိူင်းၽူင်း။ လုၵ်ႈၼွင်ႉလုမ်းလၢင်း တေထၢပ်ႈၵၢမ်ႇ ၵမ်ႉထႅမ်ပႃႇရမီႇၶူး ဝႃးပေႃႈသေ တေမီးပၢင် ၵၼ်ႇတေႃး ဢွၵ်ႇဝႃႇတၢင်းၾၢႆႇၾိင်ႈမိူင်းၵဵင်းတုင်။ တေၸတ်းတီႈၵျွင်းၽြႃးဢိၼ်း သၢၼ်လူင် ၽရႃႉထၢတ်ႈလွင်းလိူင်း ၵျွင်းၶူးဝႃးၸဝ်ႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၾင်ႇတူၵ်းၶူင်း ပႆႇဢွၵ်ႇဝႃႇလႄႈ ၶူးဝႃးၸဝ်ႈတေလိုဝ်ႈသဝ်း တီႈမိူင်းၽူင်းသေ  တေၶိုၼ်းပွၵ်ႈမိူဝ်းလိုဝ်ႈၾင်ႇမိူင်းထႆးပႂ်ႉ။ ပေႃးဢွၵ်ႇဝႃႇယဝ်ႉ ၶူးဝႃးၸဝ်ႈ ၸင်ႇတေဢွၵ်ႇတၢင်းပွင်သၢင်ႈသႃႇသၼႃႇ  လုၵ်ႈသိတ်ႇ ၶူးဝႃး လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၸၢႆးလႃႈသႅင် ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ဝတ်ႉထၢတ်ႈလွၼ်းလိူင်း မိူင်းၽူင်း – “  တႃႇတေဢွၵ်ႇတၢင်းမႅတ်ႈတႃႇတြႃးၼႆတႄႉ  ပေႃးမိူင်းတႆးမိူင်းထႆးဢွၵ်ႇဝႃႇယဝ်ႉ  ၸင်ႇတေဢွၵ်ႇတၢင်း၊ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉၶူးဝႃးၸဝ်ႈ တေဢမ်ႇပႆႇၵႂႃႇၵႆလႆႈၶႃႈ တေမီးယူႇၸွမ်းမိူင်းၽူင်းၼႆႉသေ  ပေႃးဝႃႈလႆႈ(14-15)ဝၼ်းၵေႃႈ တေၶၢမ်ႈမိူဝ်းလိုဝ်ႈႁိူဝ်ႉတင်းမိူင်းထႆး ပႂ်ႉဢွၵ်ႇဝႃႇတင်းမိူင်းထႆးယဝ်ႉၸင်ႇၵွႆႈ တေဢွၵ်ႇတၢင်းၶႃႈဢေႃႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

ၵူႈပီ ၽွင်းၼႂ်းဝႃႇသႃၼႆႉ ၶူးဝႃးၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ တိုဝ်းၵမ်သိၼ်ထမ်းၼႂ်းထမ်ႈ။ ပီၼႆႉ ယွၼ်ႉပၢႆးယူႇလီ ဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈလႄႈ လႆႈမိူဝ်းဢဝ်ဝႃႇသႃႇ တီႈဝတ်ႉဝဵင်းၵဵဝ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းသႅၼ် ။ ယၢမ်းလဵဝ် ငဝ်းလၢႆးပၢႆးယူႇလီ ၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းမႃးၶိုၼ်းတင်းၼမ်။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းၶဝ်ႈဝႃႇသႃ လိူၼ်ပႅတ်ႈမူၼ်းမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်း ၸုမ်ႉ ဢတိတ်ႉထၢၼ်ႇ ၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ် တီႈၵျွင်းသႃလႃးဢွၼ်ႇ ၼႂ်းၵၢင်ၼမ်ႉ တီႈဝတ်ႉၽထၢတ်ႈဝဵင်းၵႅဝ်ႈ ဢၼ်မီးဝႆႉ ၼႂ်းၵႄႈၵဵင်းသႅၼ် – မႄႈသၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းသႅၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး ၸိုင်ႈထႆး ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း