Thursday, May 30, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေလူင်းသွၼ်လိၵ်ႈမၢၼ်ႈၵူႈဝၢၼ်ႈၵူႈဢိူင်ႇ

Must read

 သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼႂ်း ၽိုၼ်ၽၢဝ်ႇမျၢၼ်ႇမႃႉဢလိၼ်းဝႃႈ တေလူင်းသွၼ်လိၵ်ႈမၢၼ်ႈပၼ်ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢမ်ႇပႆႇမေႃလၢတ်ႈ မေႃဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈသွၼ်လိၵ်ႈမၢၼ်ႈၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈၵူႈဝၢၼ်ႈၵူႈဢိူင်ႇၼႆႉ ၾၢႆႇတၢင်းၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ် တေတႄႇလူင်းသွၼ်ပၼ် ၼႂ်းလိူၼ်တီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2023 ၼႆႉ ၊ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 40 ဝၼ်း။ ဢၼ်လႆႈဝႆႉသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆတႄႉ ပဵၼ်သႅၼ်းပၢၼ်ဢႃယု 15 ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇလႄႈၵူၼ်းထဝ်ႈ။ ပိူင်လူင်တေသွၼ်ပၼ်လွင်ႈတႅမ်ႈမၢႆဢၢၼ်ႇလၢတ်ႈလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ၊ လိၵ်ႈဢိင်းၵလဵတ်ႈလႄႈ ပၢႆးၼပ်ႉသွၼ်ႇ။

- Subscription -

 ၼႂ်းၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇၼၼ်ႉပႃးဝႆႉဝႃႈ ၵူၼ်းဢမ်ႇမေႃလၢတ်ႈတႅမ်ႈဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ တေပဵၼ်ၵူၼ်းၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း။ တေပဵၼ်ယွၼ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽႂ်မၼ်းၵူၺ်း၊ ဢမ်ႇပေႃးသူၼ်ၸႂ် ႁဵၼ်းလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈ။ ၵွပ်ႈၼႆၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉဢမ်ႇမေႃလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တေဢမ်ႇမီးၼၼ်ႉ တေႁွင်ႉမႃးပူင်သွၼ်ပၼ် ပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇသဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ႁိူၼ်းဢၼ်ၵဵပ်းပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် မိူဝ်ႈပီ 2019 ၼၼ်ႉတႄႉ ၼႂ်းပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း ၵူၼ်းဢႃယု 15 ၶိုၼ်ႈၼိူဝ် ဢၼ်ဢမ်ႇႁူႉလိၵ်ႈမေႃလိၵ်ႈမီး 4 လၢၼ်ႉပၢႆ။  ၼႂ်းၼၼ်ႉပဵၼ်ၼၢင်းယိင်း ၼမ်လိူဝ်ၽူႈၸၢႆး ပႃးဝႆႉၼင်ႇၼႆ။  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း