Wednesday, July 24, 2024

ဢမ်ႇမီးပၢင်တိုၵ်းၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်တီႈမိူင်းပၢႆး ၵူႈဝၼ်း

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ပၵ်းၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းပၢႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၵႂႃႇၵူႈႁူးၵူႈတၢင်း ၊ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်ၵူဝ်မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းယေး  ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ၶမယ 422  ဢၼ်ပၵ်းပႂ်ႉႁူမ်ႇလူမ်ႈၾၢႆၼမ်ႉ  မိူင်းပၢႆး ၼၼ်ႉ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၶဝ် ၵႂႃႇတၢင်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းမီးၾၢႆႇဢွၵ်ႇလႄႈၾၢႆႇတူၵ်းဝဵင်း။ ပၢင်တိုၵ်း ဢမ်ႇမီးသေတႃႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ယူႇၸိူင်ႉၼႆ ၶႂ်ႈမီးႁိမ်းၸမ်လိူၼ်ယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈ 4 ဝၼ်းပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵေႃႈ မၢၵ်ႇတူၵ်းသႂ်ႉႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ” ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇဝဵၼ်ႉ ဢမ်ႇဝႄႈဝၢၼ်ႈသူၼ်ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းသေ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၵႂႃႇၵူႈႁူးၵူႈတၢင်းလႄႈ  ၵူၼ်းမိူင်းၵူဝ်ၺႃးမၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ႁဵတ်းၼႃး ။

ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇႁဵတ်းသူၼ်ႁဵတ်းၼႃး ႁိမ်းပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်လၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈၼၼ်ႉ ။ ပေႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းၵၼ် 4-5 ၵေႃႉၼႆသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႇယိုဝ်းၵွင်ႈလွၵ်ႇငိုတ်းယဝ်ႉ။ ယိုဝ်းၵွင်ႈ ၼိုင်ႈဝၼ်းဢမ်ႇယွမ်း    မွၵ်ႈ 10 ၵမ်းၼႆႉ ။ၶဝ်ၵႆႉယိုဝ်းပွတ်းၼႂ်လႄႈ ႁူဝ်ၶမ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ။ ပေႃးႁူဝ်ၶမ်ႈၵၢင်ဝၼ်းတူၵ်းယဝ်ႉၼႆ ၶႅၼ်းဢွၼ်ၵၼ်ယိုဝ်းယဝ်ႉ ယွၼ်ႉၼၼ် ဢမ်ႇမီးၽႂ်ႁတ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်လီလီ  ” – ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းၵႆႉလၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလႄႈ ယူႇတီႈ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်းမိူင်းပၢႆး (MBPDF) ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/9/2023 ၼၼ်ႉဝႃႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၾၢင်ႉၼၵ်းၼႃသေၵႂႃႇမႃး ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈလွတ်ႈၽေး ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်တိုၵ်းတဵတ်ႇယဵၼ်ၵႂႃႇ ၶၢဝ်းတၢင်း 4 လိူၼ်ယဝ်ႉသေတႃႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းတိုၵ်ႉ ၶဝ်ႈဢဝ်တီယူႇၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈသေဢမ်ႇၵႃး ပၢႆႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇဝႆႉထႅင်ႈလႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမိူင်းပၢႆး ဢမ်ႇထၢင်ႇႁၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး။

ပွၵ်ႉ ၊ ဝၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးၼႂ်းမိူင်းပၢႆး မိူၼ်ၼင်ႇ ပွၵ်ႉၺွင်ႇဝႅင်း ၊ ပွၵ်ႉၸီႇၵႃး မၢႆ 1 လႄႈ မၢႆ 2 ၸိူဝ်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ဢဝ်တီႈယူႇ ၵိတ်ႇၶႂၢင်ဝႆႉလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢမ်ႇႁတ်းပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း