Thursday, May 30, 2024

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉမဵတ်ႉတႃႇထမ်းတီႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ တၵ်ႉၵႃႇမႃးဝႆႈ 4 မိုၼ်ႇပၢႆ ငိုၼ်းလူႇလႆႈလၢၼ်ႉဝၢတ်ႇပၢႆ

Must read

ပၢင်မႅတ်ႉတႃႇထမ်း/ တြႃး ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း မီးတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ဝႆႈသႃ ဢမ်ႇယွမ်း 4 မိုၼ်ႇ လႆႈႁပ်ႉငိုၼ်းလူႇၶၢမ်ႇ 1,300,000 ဝၢတ်ႇပၢႆ တေဢဝ်ၵႂႃႇမွပ်ႈပၼ်တၢင်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီတႃႇသၢင်ႈႁူင်းယႃ ၽွၵ်ႈတႂ်(လၢင်ႉတႂ်) တင်းမူတ်းဝႃႈၼႆ။

ပၢင်တြႃး
Photo by – SHAN/ ပၢင်မႅတ်ႉတႃႇထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး 11/6/2023

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 12/6/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3:10 မူင်းထိုင် 6:47 မူင်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ပၢင်မႅတ်ႉတႃႇထမ်း ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးမုၼ် ၵႂႃႇမဵတ်ႉတႃႇတြႃးပၼ် တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၸၢဝ်းထႆး၊ ၸၢဝ်းယူၼ်းလႄႈ ၸၢဝ်းတႆး တီႈပၢင်ႇလဵၼ်ႈႁႅင်း (သ ၼၢမ်ၵီးလႃး ထဵတ်ႈသပၢၼ်း ၼၶွၼ်းၵဵင်းမႂ်ႇ) လင်ဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ဢိူင်ႇသီၽုမ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ ဝၢႆးလင်ၸဝ်ႈဢွၵ်ႇထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇမႃး ။

- Subscription -

ၸၢႆးၼုမ်ႇတႆး ၽူႈတူင်ႉၼိုင်တွၼ်ႈတႃႇ ၸၢဝ်းတႆး ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပၢင်တြႃး ၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်း ၸုမ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ၵူၼ်းၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၼမ်ႁႅင်းတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈ လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႆႉ ႁူဝ်ၵူၼ်းၼႆႉ ဢမ်ႇယွမ်း 4 မိုၼ်ႇ။ ပၢင်တြႃးတႄႉ ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈသုၵ်းသၵ်ႉဢူၼ်ဢၢၼ်သင်။ မီးလွင်ႈယုၵ်းယၵ်းဢိတ်းဢွတ်း ပႅတ်ႈၸွမ်းႁိမ်း ဝၢင်းၼွၵ်ႈသၼၢမ်ၼၼ်ႉၵူၺ်းၶႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢွၼ်ၵၼ် ပတ်းၽဵဝ်ႈၵဵပ်းပႅတ်ႈၵၼ်မူတ်းယဝ်ႉၼင်ႇ ၵဝ်ႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵဵပ်ႇၵပ်းလွင်ႈငိုၼ်းလူႇၶၢမ်ႇ တီႈတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ႁူမ်းလူႇတၢၼ်းမႃး တီႈၼႂ်းပၢင်တြႃး မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ တင်းမူတ်း လႆႈႁပ်ႉလူႇ ၶၢမ်ႇ 1,300,000 ဝၢတ်ႇပၢႆ ငိုၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ တေဢဝ်မွပ်ႈယိုၼ်ႈပၼ် တင်းႁူင်းယႃ တင်းမူတ်းသေ တႃႇတေၵေႃႇသၢင်ႈႁူင်း ယႃၽွတ်ႈတႂ်ၵႂႃႇ။

ပၢင်တြႃး
Photo by – SHAN/ ပၢင်မႅတ်ႉတႃႇထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး 11/6/2023

“ငိုၼ်းတီႈပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် လူႇတၢၼ်းမႃး ၼႂ်းပၢင်တြႃး မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ တင်းမူတ်းလႆႈ 1,310,000 ဝၢတ်ႇ။ ဢၼ်ပႆႇလႆႈၼပ်ႉၵေႃႈ ယင်းမီးထႅင်ႈ။ ငိုၼ်းလူႇၶၢမ်ႇ တီႈလႆႈမႃး တင်းမူတ်းၼႆႉ တေယုၵ်ႉမွပ်ႈဢၢပ်ႈၸွႆႈထႅမ်ပၼ် တီႈႁူင်းယႃသေ ႁႂ်ႈလႆႈသၢင်ႈႁူင်း ယႃ ၽွတ်ႈတႂ်ၵႂႃႇၼႆၶႃႈဢေႃႈ”- ၸၢႆးၼုမ်ႇတႆး သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ပၢင်တြႃး ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇၼၼ်ႉ ဢၢၼ်းတႄႇၶၢဝ်းယၢမ်း 6 မူင်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ၼႆသေတႃႉ ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးမုၼ်ႁွတ်ႈထိုင်တီႈပၢင်ၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းၶိုင်ႈ၊ မဵတ်ႉတႃႇတြႃး ယဝ်ႉတူဝ်ႈမွၵ်ႈ ႁူဝ်ၶမ်ႈ 6 မူင်း။

“ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈၶူးပိင်ႇၺႃႇၼၼ်ႇတႃႉ (ၶူးဝႃးၼွႆႉ) ႁဝ်းၶႃႈ ယွၼ်းၼွမ်းထိုင် တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးႁဝ်းၶႃႈ တင်းမူတ်း တီႈလႆႈပိုၼ် ၽၢဝ်ႇဝႆႉ ပၢင်တြႃး ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တေပဵၼ်ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 6 မူင်းၼႆသေ ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉသမ်ႉ မႃးၸဝ်ႉပႅတ်ႈ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3:10 မူင်း။ လွင်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ မႃးၸဝ်ႉၼႆႉ ယူႇတီႈ တပေးၶူးဝႃး ၵပ်းၸူးမႃးတီႈ ၸဝ်ႈၶူးဝႃး ၼွႆႉႁဝ်းၶႃႈသေ ၶူးဝႃးၼွႆႉ လႆႈ လၢႆးငၢၼ်းၸူး ငဝ်းလၢႆး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လွင်ႈတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ဢွၼ်ၵၼ်မႃးဝႆႈသႃ ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၼမ်ႁႅင်းယဝ်ႉလႄႈ ၶူးဝႃးဝုၼ်း ၸုမ်ႉ မႆႈၸႂ်ဢီးလူး တၵ်ႉၵႃႇတီႈလႆႈမႃးပႂ်ႉၵၼ်ႁိုင်သေ ႁႂ်ႈၶူးဝႃးၼွႆႉၵႂႃႇပၢင်းႁပ်ႉမႃးလႄႈ ၵွပ်ႈၼႆ ၶူးဝႃးၼွႆႉ ၸင်ႇလႆႈၸတ်း ၵူၼ်းၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ၵႂႃႇပၢင်းႁပ်ႉမႃး တီႈႁိူၼ်းမႄးဢွၵ်ႇလူင်(မႄႈၼူမ်း) ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉမႃးယင်ႉလိုဝ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ ၸင်ႇ မႃးမႅတ်ႉတႃႇထမ်းၵႂႃႇ”- ၸၢႆးၼုမ်ႇတႆး သိုပ်ႇလၢတ်ႈသပ်းလႅင်းၼႄၼင်ႇၼႆ။

တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၸိူဝ်းထၢင်ႇဝႃႈ ပၢင်တြႃး တေတႄႇ 6 မူင်းၵၢင်ၶမ်ႈၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉဢွၼ် ၵၼ်လႆၶဝ်ႈၵႂႃႇ တီႈပၢင်ႇ လဵၼ်ႈႁႅင်းၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉမီးတင်းၼမ်။ မၢင်ၸိူဝ်း ၽႅဝ်တီႈၽၵ်းတူသေ ပွၵ်ႈၶိုၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵေႃႈ မီးတင်းၼမ်ယဝ်ႉ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/1/2019 ၼၼ်ႉ ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၵႂႃႇမႅတ်ႉတႃႇထမ်း ပၼ်ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းထႆး၊ ၸၢဝ်းယူၼ်းလႄႈ တႆး တီႈဝဵင်းမႄႈလိမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈဝႆႈသႃ ထွမ်ႇတြႃး ၼပ်ႉမိုၼ်ႇ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း