Monday, May 29, 2023

ၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ တေယေႃးမုၼ် ၵႂႃႇမႅတ်ႉတႃႇထမ်း (တြႃး) တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ

Must read

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တေယေႃးမုၼ် ၵႂႃႇမႅတ်ႉတႃႇထမ်း ပၼ်တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းထႆး၊ ၸၢဝ်းယူၼ်း လႄႈ ၸၢဝ်းတႆး ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ။

ဢွင်ႈတီႈပၢင်တြႃး ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ
Photo by – Phra Nateethep Somkun/ သၼမ်ၵီးလႃး ၼၶွၼ်းၵဵင်းမႆႇ ဢွင်ႈတီႈတႃႇပၢင်မႅတ်ႉတႃႇထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 12/6/2023

ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 12/6/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်း ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တေယေႃးမုၼ် ၵႂႃႇမႅတ်ႉတႃႇ ထမ်း ၸၢဝ်းထႆး၊ ၸဝ်းယူၼ်းလႄႈ ၸၢဝ်းတႆး တီႈပၢင်လဵၼ်ႈႁႅင်း (သၼၢမ်ၵီးလႃး ထဵတ်ႉသပၢၼ်းၼၶွၼ်းၵဵင်းမႆႇ) ႁိမ်းဝတ်ႉၵူႇ တဝ်ႈ ဢိူင်ႇသီၽုမ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။

- Subscription -

ၸၢႆးၼုမ်ႇတႆး ၽူႈတူင်ႉၼိုင်တွၼ်ႈတႃႇ ၸၢဝ်းတႆး ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၶူးဝႃးပေႃႈ ဝုၼ်းၸုမ်ႉ တေမႃး မႅတ်ႉတႃႇတြႃးပၼ်တီႈ ထဵတ်ႉသပၢၼ်းၼၶွၼ်းၵဵင်းမႆႇ ႁိမ်းဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈၼႆႉၶႃႈ။ တေမီးၵူၼ်းမိူင်း(ယူၼ်း)၊ ထႆးလႄႈ တႆးႁဝ်း ၶႃႈ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼမ် လၢမ်းဝႆႉ တေဢမ်ႇယွမ်းမိုၼ်ႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ လွင်ႈမႆႈၸႂ်တႄႉ တီႈၵိုတ်းရူတ်ႉၵႃးၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ။ ယွၼ်ႉတီႈမၼ်း ၵႅပ်ႈဢိတ်းၼိုင်ႈလႄႈ သင်ပဵၼ်လႆႈ ႁဝ်းႁႃးၵူႈၵေႃႉ ႁႂ်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၸွမ်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်သေ ၵိုတ်းရူတ်ႉၵႃးႁႂ်ႈမီးပၵ်းမီးပိူင်မၼ်း ယဝ်ႉၵေႃႈ ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်း ၸိူဝ်းယူႇႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပႆၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ယိုင်ႈၶႅၼ်းလီ”- ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်မႅတ်ႉတႃႇထမ်း ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉၼႆႉ တေတႄႇယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်းၵႂႃႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ လွင်ႈႁပ်ႉတွၼ်ႈတၵ်ႉ ၵႃႇသတ်ႉထႃး ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ဝႆႈသႃထွမ်ႇတြႃး တီႈပၢင်လဵၼ်ႈႁႅင်း (သၼၢမ်ၵီးလႃး ထဵတ်ႉသပၢၼ်းၼၶွၼ်းၵဵင်းမႆႇ) တႄႉ တေ ပိုတ်ႇႁပ်ႉတွၼ်ႈ တႄႇဢဝ်ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

“တႃႇလဵင်ႉလူ (ၸႃႇၵ) တႄႉ ၽူႈလႂ်ၽႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ ႁႂ်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း ၽိူၼ်တူဝ်ႉၵႂႃႇႁင်းၽႂ်မၼ်း ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈၵႂႃႇၸႅင်ႈတီႈ ၽူႈမီး ပုၼ်ႈၽွၼ်း တီႈသၼၢမ်ၵီးလႃးၶဝ်သေ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် တေၸတ်းၵၢၼ်ပၼ်ၵႂႃႇၶႃႈ”- ၸၢႆးၼုမ်ႇတႆး သိုပ်ႇ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

တွၼ်ႈတႃႇ ၸဝ်ႈသိလ်ၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ ပေႃးတေယေႃးမုၼ် ၵႂႃႇမႅတ်ႉတႃႇထမ်း တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ပွၵ်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈၶူး ပိင်ႇ ၺႃႇၼၼ်ႇတလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇလူင် ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ လႆႈမွၵ်ႈပၢင်းဝႆႉ တီႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ မိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ်ၼႆႉ ၽွင်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ႁွတ်ႈၽႅဝ်ၵႂႃႇ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ပေႃးထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 10-11/6/2023 ၸိုင် ယူႇတီႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၸၢဝ်းထႆး၊ ၸၢဝ်းတႆး တေႁူမ်ႈၵၼ် ႁဵတ်းသုမ်ႉၶဵင်ႇ တီႈပၢင်လဵၼ်ႈႁႅင်း (သၼၢမ်ၵီးလႃး ထဵတ်ႉသပၢၼ်းၼၶွၼ်းၵဵင်းမႆႇ) ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ တႃႇၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တေ မႃးၼင်ႈမႅတ်ႉတႃႇထမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ငိုၼ်းတီႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး မႃးႁွမ်းလူႇတၢၼ်း တီႈၼႂ်းပၢင်မႅတ်ႉတႃႇထမ်း တင်းမူတ်းၼၼ်ႉ တေလူႇတၢၼ်း ၽႃႉပႃႇသၢင်ႈႁူင်းယႃ ၽွၵ်ႈတႂ်(လၢင်ႉတႂ်) ၸၢႆးၼုမ်ႇတႆး လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/1/2019 ၼၼ်ႉ ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၵႂႃႇမႅတ်ႉတႃႇထမ်း ပၼ်ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းထႆး၊ ၸၢဝ်းယူၼ်းလႄႈ တႆး တီႈဝဵင်းမႄႈလိမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈဝႆႈသႃ ထွမ်ႇတြႃး ၼပ်ႉမိုၼ်ႇ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း