Thursday, May 23, 2024

ပွင်ႇလႅင်းထိုင် သင်ႇၶၸဝ်ႈ ၵူႈမိူင်း ႁႂ်ႈႁူမ်ႈၵၼ် သုတ်ႇမုၼ်း ယိုၼ်ႈထိုင် ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ

Must read

ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵိင်ႇၽႄငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင် သင်ႇၶၸဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ယွၼ်းမဵတ်ႉတႃႇ တိုၵ်းသူၼ်းထိုင် သြႃႇၸဝ်ႈသင်ႇၶၸဝ်ႈၵူႈမိူင်း ႁႂ်ႈႁူမ်ႈၵၼ် သုတ်ႇမုၼ်းပရိတ်ႈမဵတ်ႉတႃႇထိုင် ၸဝ်ႈသိလ် ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ႁႂ်ႈယူႇလီၵတ်းယဵၼ်သုင်းဝၢၼ်လႄႈ ႁႂ်ႈသိုပ်ႇပွင်ႈသၢင်ႈၵၢၼ်သႃသၼႃၵႂႃႇထႅင်ႈ ၶၢဝ်းႁိုင်။

ၽိုၼ်လိၵ်ႈမဵတ်ႉတႃႇထိုင် သင်ႇၶၸဝ်ႈ
Photo by – ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၺႃႇၼသီႇရိ/ ၽိုၼ်လိၵ်ႈမဵတ်ႉတႃႇထိုင် သင်ႇၶၸဝ်ႈ ၵူႈဝၢၼ်ႈ ၵူႈမိူင်း

ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 30/7/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း သြႃႇၸဝ်ႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင် သင်ႇၶၸိုင်ႈတႆး ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈ ယွၼ်းမဵတ်ႉတႃႇတိုၵ်းသူၼ်းထိုင် သြႃႇၸဝ်ႈသင်ႇၶၸဝ်ႈၵူႈဝၢၼ်ႈၵူႈမိူင်း ၵွၼ်ႇပႆႇၶဝ်ႈဝႃႇသႃၼႆႉ ႁႂ်ႈပဵၼ်ပၢင်သုတ်ႇမုၼ်း ပရိတ်ႈမဵတ်ႉတႃႇထိုင် ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢၼ်တိုၵ်ႉယူႇသဝ်းဝႆႉတီႈၵျွင်းႁူၺ်ႈထမ်ႈ ဝၢၼ်ႈသၢမ်ပူး ဢိူင်ႇမိူင်း ၽူင်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းၼၼ်ႉ ယွၼ်းႁႂ်ႈပၢႆးယူႇလီၸဝ်ႈ ၸဵဝ်းၸိုၼ်ႈၶႅၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၺႃႇၼသီႇရိ (ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇတႃဢွၼ်ႇ) ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵိင်ႇၽႄငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင် သင်ႇၶၸဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်း ဢွၵ်ႇၶူင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပိူင်လူင်မၼ်းတႄႉ ႁႂ်ႈလႆႈယိူင်းၸူးထိုင် ၶူးဝႃးပေႃႈ သိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ႁႂ်ႈပဵၼ်ၶၢဝ်း ယၢမ်းလဵဝ်ၵၼ်သေ ဢဝ်ႁႅင်းသင်ႇၶၸဝ်ႈႁဝ်း သုတ်ႇမုၼ်းပရိတ်ႈမဵတ်ႉတႃႇထိုင် ၶူးဝႃးပေႃႈ သိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉႁဝ်းၵႂႃႇ  ႁႂ်ႈၶူးဝႃးပေႃႈႁဝ်း ပေႃးတေမီးလွင်ႈတူဝ်ၸႂ်ၵတ်းယဵၼ်သိူဝ်းသႃႇ ထၢင်ႇႁၢင်ႈပွင်ၵၢၼ်သႃသၼႃၵႂႃႇထႅင်ႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၶပ်ႉမၢႆ ၼႂ်းပၢင်သုတ်ႇမုၼ်း မဵတ်ႉတႃႇထိုင် ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 30 တေထိုင်ၼႆႉသမ်ႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းၶိုင်ႈ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း ဢဝ်တီႈယူႇ။ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းတဵမ် ႁႂ်ႈလႆႈတႄႇႁေႃးသုတ်ႇမုၼ်း။ ၶေႃႈသုတ်ႇမုၼ်း ပရိတ်ႈလူင် 11 သုတ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် တၢင်ႇပိူင်ၵေႃႈလႆႈ ဝၢႆးသုတ်ႇမုၼ်းယဝ်ႉ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်တိူင်ႇၵၢဝ်ႇ ယွၼ်းသူးသေ ၸႅၵ်ႇဝၢၵ်ႈၵုသူလ်ၼႃးမုၼ် ။ မၢႆတွင်း ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈသမ်ႉ သင်မီးလွင်ႈၸႃႇၵၸိုင် ႁႂ်ႈပဵၼ်သၢၵ်ႈလွတ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်မႃးၼႆႉ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ပၢႆးယူႇလီ ဢမ်ႇပေႃးတဵမ်ထူၼ်ႈသေ ၵႆႉလႆႈၵႂႃႇၼႄ မေႃယႃ တီႈ ဝဵင်းၵဵင်းႁၢႆး – မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆးမႃးလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ပၢႆးယူႇလီၸဝ်ႈ ပေႃးတေၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းလီၼႆသေ လုၵ်ႉတီႈ ႁႅင်းထမ်ႇမ ၶေႃႈ သုတ်ႇမုၼ်းသင်ႇၶသေ ႁႂ်ႈပေႃးပဵၼ်ႁႅင်းတူဝ်ႁႅင်းၸႂ်သူင်ႇယိုၼ်ႈၸူးထိုင် ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်း ၸုမ်ႉၵႂႃႇ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၸင်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သုတ်ႇမုၼ်းပရိတ်ႈၼႆႉမႃး ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၺႃႇၼသီႇရိလၢတ်ႈ။

“ၸွမ်းၼင်ႇ မေႃယႃၶဝ် ၸတ်းဝႆႉပၼ်ယႃႈယႃၼၼ်ႉသေ ၶူးဝႃးပေႃႈ ယူႇသဝ်းသုင်းၵႂႃႇၸွမ်းမၢၼ်ႇမၢၼ်ႇ လွင်းပၢႆးယူႇလီၶူးဝႃး တႄႉၵေႃႈ ပႆႇမိူၼ်ၸႂ်တႄႉတႄႉ ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈလိုဝ်ႈဝႆႉတီႈမိူင်းၽူင်းၼႆႉဝႆႉ”- ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၺႃႇၼသီႇရိ သိုပ်ႇလၢတ်ႈ ၼႄၼင်ႇ ၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ လႆႈလိုဝ်ႈသဝ်းဝႆႉတီႈ ၵျွင်းထမ်ႈႁူၺ်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈသၢမ်ပူး ဢိူင်ႇမိူင်းၽူင်း ဝဵင်းတႃႈ ၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း လႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း