Tuesday, May 21, 2024

ပၢႆးယူႇလီ ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉပႆႇပေႃးၶႅမ်ႉ ၶဝ်ႈဝႃႇသႃၼႆႉ တေတိုဝ်းၵမ်သိလ်ထမ်းတီႈလႂ်ပႆႇၸၢင်ႈတႅပ်းတတ်း

Must read

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးမုၼ် ၵႂႃႇယူတ်းယႃၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီ တီႈမိူင်းထႆးသေ ၶိုၼ်းပွၵ်ႈမႃးမီး တီႈမိူင်းၽူင်းယဝ်ႉသေတႃႉ တႃႇတေတိုဝ်းၵမ်သိလ်ထမ်းၼႂ်းဝႃႇသႃတႄႉ ပႆႇၸၢင်ႈတႅပ်းတတ်းဝႃႈတေပဵၼ်တီႈလႂ်ဝႃႈၼႆ။

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၸႅတ်ႈပၢႆးယူႇလီ
Photo by – Sai Lah Wp/ ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း ပၢႆးယူႇလီ တီႈဝဵင်းလူင် မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးမုၼ် ၵႂႃႇယူတ်းယႃတူဝ် ၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီ တီႈႁူင်းယႃလူင် မိူင်းၵွၵ်ႇ (ၵုင်းထဵပ်ႈ) ၸိုင်ႈထႆးသေ ပွၵ်ႈၽႅဝ်ထိုင်ၶိုၼ်း တီႈဝတ်ႉၽထၢတ်ႈသီၻွၼ်းရိူင်း ဢိူင်ႇမိူင်းၽူင်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22/7/2023 ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၺႃႇၼသီႇရိ ႁူဝ်ပဝ်ႈၵိင်ႇၽႄငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင် သင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းလၢတ်ႈဝႃႈ“ၶူးဝႃးပေႃႈ ၽႅဝ်ႁွတ်ႈတီႈမိူင်းၽူင်းၼႆႉ ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလီငၢမ်းယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး – မိူဝ်ႈသိုၼ်းၼႆႉ ၶူးဝႃးပေႃႈ ႁူပ်ႉထူပ်း တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးသေ မႅတ်ႉ တႃႇတြႃးၵႂႃႇ ။ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပၢႆးယူႇလီ ၸိူဝ်းၼႆႉ လၢႆၸိူဝ်ႉလၢႆလွင်ႈသေ တႃႇတေၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ် ၼႂ်းထမ်ႈထႅင်ႈတႄႉ ပႆႇဝႃႈႁိုဝ် ယၢမ်းလဵဝ် ၶူးဝႃးပေႃႈမီးဝႆႉတီႈမိူင်းၽူင်း”- ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 16-19/7/2023 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးမုၼ် ၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီ တီႈဝဵင်းလူင်မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆးသေ လႆႈထွၼ်ၶဵဝ်ႈမႅင်းဢွၵ်ႇသိၵ်ႈၼိုင်ႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ လႆႈၽႃႇတတ်းဢဝ် ၼိူဝ်ႉငွၵ်ႈ ၼႂ်းလမ်းသႆႈ ဢွၵ်ႇပႃး ဝႃႈၼႆ။

“ၶူးဝႃးပေႃႈ လူင်းႁူင်းယႃမႃးႁွတ်ႈထိုင် မိူင်းၽူင်းၼႆႉ တေမီး 3-4 ဝၼ်းၼႆႉယဝ်ႉ လွင်ႈၶဵဝ်ႈၶူးဝႃးၼၼ်ႉတႄႉ တေဝႆႉတီႈလႂ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပႆႇဝႃႈႁိုဝ်။ ယၢမ်းလဵဝ် ပၢႆးယူႇလီ ၶူးဝႃးတႄႉ လီၶိုၼ်ႈမႃးယဝ်ႉ ႁႂ်ႈမိူၼ်ၵဝ်ႇတႄႉတႄႉ ပႆႇမိူၼ် ႁႅင်းတိုၵ်ႉဢေႇ ။ ယၢမ်းလဵဝ် တေပႂ်ႉတူၺ်းလွင်ႈပၢႆးယူႇလီၶူးဝႃးပေႃႈထႅင်ႈဢိတ်းၼိုင်ႈၵွၼ်ႇ”- ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၺႃႇၼသီႇရိ သိုပ်ႇလၢတ်ႈ ၼင်ႇၼႆ။

ပီၼႆႉ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢထိတ်ႉထၢၼ်ႇဢၢၼ်းၶဝ်ႈဝႃႇသႃ တီႈထမ်ႈၽႃႉပၢတ်ႇ မိူင်းၶၼ် ဝဵင်းမိူင်းလႃး ၼႃႈလိၼ် ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ 4 (NDAA) ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2/7/2023 ၼၼ်ႉၶဝ်ႈထမ်ႈၵႂႃႇသေတႃႉ ယွၼ်ႉပၢႆးယူႇလီ ဢမ်ႇတဵမ် ထူၼ်ႈလႄႈ လႆႈၵႂႃႇယူတ်းယႃတူဝ်သေၶိုၼ်းမႃးတိုဝ်းၵမ်သိလ်ထမ်းတီႈ ဝတ်ႉၽထၢတ်ႈသီၻွၼ်းရိူင်း ဢိူင်ႇမိူင်းၽူင်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၊ ဢမ်ႇႁိုင်သင် လႆႈသိုပ်ႇၵႂႃႇ ၵူတ်ႇထတ်း ပၢႆးယူႇလီ တီႈႁူင်းယႃလူင်ၵဵင်းႁၢႆး – မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ထႅင်ႈ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၶဝ်ႈဝႃႇသႃ တိုဝ်းၵမ်သိလ် ပီၼႆႉတႄႉ ယၢမ်းလဵဝ် ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ပႆႇဢတိတ်ထၢၼ်ႇ ဝႆႉ ၸိူင်ႉႁိုဝ် ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းၶဝ်ႈဝႃႇသႃတႄႉ ၸင်ႇတေႁူႉဝႃႈ တေၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ်တီႈလႂ် ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉ ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၺႃႇၼသီႇရိ လၢတ်ႈ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈပီ 2022 ၼၼ်ႉ ဝၢႆးၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢွၵ်ႇထမ်ႈ မိူင်းၵႅတ်ႇ 3 ပီ 3 လိူၼ် 3 ဝၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ ယွၼ်ႉပဵၼ်ၼၢဝ်ၼူၵ်ႉသေ လႆႈၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃလူင် မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ဢမ်ႇလႆႈၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ် သိလ်ထမ်း လီငၢမ်း ယွၼ်ႉမေႃယႃၾင်ႇမိူင်းထႆးၶဝ် ၼတ်း/ ၶိၼ်း တႃႇၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် ဢႃယုၸဝ်ႈလႆႈ 60 ပီတဵမ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5/1/2023 ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း