Sunday, July 21, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမၢႆမီႈ ၵဵပ်းၶွၼ်ႇၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆဢွၼ်ႊလၢႆႊ

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သင်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆဢွၼ်ႊလၢႆႊသႂ်ႇၶွၼ်ႇ လႄႈ တၢင်ႇမၢႆၾၢင်။

ႁၢင်လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ ပီ 2023 ၼႆႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးမၢၵ်ႈမီးလႄႈၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ ဢၼ်ယူႇတႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမၢႆမီႈမႂ်ႇ ႁႂ်ႈၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ သႂ်ႇၶွၼ်ႇလႄႈ တၢင်ႇမၢႆၾၢင်ၼႆလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ ၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ တူင်ႉတိုၼ်ႇၵၼ်။

- Subscription -

ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆတၢင်း online ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ယၢပ်ႇယဝ်ႉ ပေႃးမိူၼ်ၼႆ။မိူၼ်ႁဝ်းသမ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵူၼ်းၵႃႉဢွၼ်ႊလၢႆႊတၢင်းပိုၵ်း တေႃႉတႄႉတၢင်ႇ ၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊဝႃႈ ႁဝ်းမီးၶူဝ်းၵုၼ်ႇၸိူင်ႉၼၼ်ၸိူင်ႉၼႆဢိူဝ်ႈၼႆၵူၺ်း။ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်သမ်ႉ မၵ်းမၼ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆတၢင်း ဢွၼ်ႊလၢႆႊယဝ်ႉၼႆဝႃႈ ။ တေလႆႈသၢင်းၶွၼ်ႇ တၢင်ႇမၢႆၾၢင်ၼႆ ႁဝ်းတေလႆႈသဵင်ႈလၢႆတႃၶႃႈယဝ်ႉ။ၶဝ်ယွၼ်းမႃး လၢႆသႅၼ်ၵေႃႈ ၵႃႈလႆႈပၼ်ယဝ်ႉ။ပႆႇႁၼ်ၶဝ် တတ်းမၵ်းၵႃႈၶၼ်မၼ်းဝႆႉဝႃႈ ဢွၼ်ႊလၢႆႊသျွပ်ႊ(online shop) သႅၼ်းလဵၵ်ႉၵႃႈႁိုဝ် သႅၼ်းယႂ်ႇၵႃႈႁိုဝ် ၼႆလႄႈပႆႇႁူႉ ” – ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၵမ်ႈၼမ် လႆႈပိုင်ႈဢိင်ဢွၼ်ႊလၢႆႊသေ ႁဵတ်းၵၢၼ်။ မၢင်ၸိူဝ်း ဢမ်ႇမီးတိုၼ်းလၢင်းၼမ်သေတႃႉ ပေႃႉၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၵုၼ်ႇၶၢႆဢၼ်မီးတီႈႁၢၼ်ႉပိူၼ်ႈသေ တၢင်ႇၶိုၼ်ႈဢွၼ်ႊလၢႆႊ ပေႃးမီးၵူၼ်းသင်ႇသိုဝ်ႉမႃး ၸင်ႇ သူင်ႇပၼ် ။ ပေႃးမိူၼ်မၢႆမီႈမႂ်ႇၼႆႉၼႆ ၸၢင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ် ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆၼိူဝ် online ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ မိူၼ်ႁဝ်းၶဝ်ၼႆ ပေႃးၶၢႆၼိုင်ႈဢၼ်ၸင်ႇလႆႈ ၼမ်ႉမျၢတ်ႈမၼ်း ၼိုင်ႈပၢၵ်ႇသွင်ပၢၵ်ႇငိုၼ်းမၢၼ်ႈၵွႆး ။ ပေႃးမိူၼ်ၼႆ လူဝ်ႇဢိုပ်းတၢႆၵူၺ်းယဝ့်ဝႃႈ ။ ႁဝ်းႁဵတ်းပၼ်ၶွမ်ႊမၼီႊၵေႃႈဢမ်ႇၸႂ်ႈ ႁဝ်းႁဵတ်းတႃႇၼႃႈႁိူၼ်းႁဝ်းတႃႇၵိၼ်ၵႂႃႇ ၼိုင်ႈဝၼ်း ၼိုင်ႈဝၼ်းၵူၺ်း ။ ပေႃးမိူၼ်ၼႆၵေႃႈ လူဝ်ႇႁႃႁဵတ်းၵိၼ်တၢင်ႇမဵဝ်းၵူၺ်းယဝ်ႉ ” – ဝႃႈၼႆ။

လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢၼ်သင်ႇႁႂ်ႈတၢင်ႇမၢႆၾၢင်ၼႆ့ ဢွၵ်ႇမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21 လိူၼ် July ပီ 2023။ ယင်းတႅမ်ႈပႃးဝႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း  6 လိူၼ်ၼႆ့ ၸိူဝ်းၵႃႉၶၢႆၼိူဝ် Online ၼၼ်ႉ တေလႆႈတၢင်ႇမၢႆၾၢင်ႁႂ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈ။ သင်ၵူတ်ႇထတ်းၺႃး ဝႃႈ မီးလွင်ႈၵႃ့ၶၢႆသေ ဢမ်ႇတၢင်ႇမၢႆၾၢင်ႇ  ၼႆၸိုင် တေၺႃးတူတ်ႈတၢမ် မၢတ်ႇတႃ  5  တေမီးတၢမ်ႇၶွၵ်ႈ 6 လိူၼ်ထိုင် 3 ပီလႄႈ တၢမ်ႇငိုၼ်း 5 သႅၼ် ဢမ်ႇၼၼ် ၸၢင်ႈၺႃးတင်းတၢမ်ႇငိုၼ်းတၢမ်ႇၶွၵ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း