Thursday, May 30, 2024

ပၢင်မႅတ်ႉတႃႇထမ်း ၸဝ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ တေၸတ်းၼႂ်းဝၼ်းတိတ်ႉၼႆႉ  

Must read

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တေယေႃးမုၼ် ၵႂႃႇမႅတ်ႉတႃႇထမ်း/ တြႃး တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ၼႂ်းဝၼ်းတိတ်ႉ တေထိုင် ၼႆႉ ၾၢင်ႉထိုင်တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ႁၢမ်ႈၵိၼ်လဝ်ႈမဝ်းယႃႈၵႂႃႇ။

Photo by – Phra Nateethep Somkun/ တၵ်ႉၵႃႇ ႁူမ်ႈၵၼ် သၢင်ႈၶဵင်ႇသုင် တႃႇၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ မႅတ်ႉတႃႇထမ်း တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ

ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 11/6/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 6 မူင်းၸိုင် ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တေယေႃးမုၼ် ၵႂႃႇမႅတ်ႇ တႃႇထမ်း ပၼ်တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၸၢဝ်းထႆး၊ ၸၢဝ်းယူၼ်းလႄႈ ၸၢဝ်းတႆး တီႈပၢင်ႇလဵၼ်ႈႁႅင်း (သၼၢမ်ၵီးလႃး ထဵတ်ႉသ ပၢၼ်းၼၶွၼ်း ၵဵင်းမႂ်ႇ) လင်ဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ဢိူင်ႇသီၽုမ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၶူး ပိင်ႇၺႃႇၼၼ်ႇတႃႉ ၽူႈၵွၼ်းဝတ်ႉၼွင်ပိုင် တီႈဝဵင်းသၼ်ပႃႇတွင်း/ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၼႂ်းပၢင်မႅတ်ႉ တႃႇထမ်း ၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇၼၼ်ႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယိူင်းဝႆႉ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၵူၼ်းထႆး၊ ၵူၼ်း မိူင်း၊ ၵူၼ်းတႆး တေမႃးဝႆႈသႃ ထွမ်ႇတြႃး တီႈသၼၢမ်ၵီးလႃး ထဵတ်ႉသပၢၼ်းၼၶွၼ်းၵဵင်းမႂ်ႇၼႆႉ ႁူဝ် ၵူၼ်း တေဢမ်ႇယွမ်း 5 မိုၼ်ႇ။ ၼႂ်းသၼၢမ်ၵီးလႃးၼႆႉ တေဝႆႉပၼ် တၵ်ႉၵႃႇၵူၼ်းၶဝ်ႈမႃးၵူၺ်း။ တႃႇရူတ်ႉၵႃးသမ်ႉ တေႁႂ်ႈၵိုတ်းတၢင်းၼွၵ်ႈ ၵူၼ်တႄႉပႆၶဝ်ႈမႃးဢဝ် ”- ဝႃႈၼႆ။

ၶဵင်ႇသုင် တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ
Photo by – Phra Nateethep Somkun/ တၵ်ႉၵႃႇ ႁူမ်ႈၵၼ် သၢင်ႈၶဵင်ႇသုင် တႃႇၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ မႅတ်ႉတႃႇထမ်း တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ

တိုၵ်းသူၼ်းထိုင် တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၵူႈၵေႃႉ တီႈတေၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ဝႆႈသႃထွမ်ႇငိၼ်းတြႃး တီႈသၼၢမ်ၵီးလႃးၼၼ်ႉ ႁၢမ်ႈလုတ်ႇ လႅၼ်းယႃႈ၊ ၵိၼ်လဝ်ႈ/ မဝ်းလဝ်ႈၵၼ် ၶဝ်ႈၵႂႃႇ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၼၢင်းယိင်းၵေႃႈ ယႃႇသႂ်ႇၶူဝ်းပိတ်းပွတ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵႂႃႇ၊  ႁႂ်ႈသႂ်ႇၶူဝ်းၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလီငၢမ်းသေ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 9-10/6/2023 ၼႆႉ ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ထႆး၊ ယူၼ်းဢိၵ်ႇပႃး တႆး ႁူမ်ႈၵၼ် ႁၢင်ႈ ႁႅၼ်း ႁဵတ်းဝႆႉ ၶဵင်ႇသုင် ဢွင်ႈတီႈတႃႇၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တေမႃးမႅတ်ႉတႃႇတြႃး။

ပၢင်ႇလဵၼ်ႈႁႅင်း ၵဵင်းမႂ်ႇ
Photo by – Phra Nateethep Somkun/ သၼၢမ်ၵီးလႃး ထဵတ်ႉသပၢၼ်း ၼၶွၼ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ

“ၼႂ်းပၢင်တြႃးၼႆႉ သင်ဝႃႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးၶဝ် မႃးႁွမ်းလူႇတၢၼ်းၼႆ ငိုၼ်းတွင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းၸဝ်ႈၶဝ် တေဢဝ် ငိုၼ်းၼႆႉ ၵႂႃႇသၢင်ႈႁူင်းယႃၽွတ်ႈတႂ် တီႈတႃႇရူတ်ႉၵႃး (ၶူၼ်သူင်ႇၵဝ်ႇ) ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၸၼ်ႉသွင်။ ႁူင်းယႃၼႆႉ တေလႆႈ ၸႂ်ႉငိုၼ်း 50 – 60 ဝၢတ်ႇ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ငိုၼ်းၼႆႉ တေဢဝ်ၵႂႃႇသၢင်ႈႁူင်းယႃၽွတ်ႈတႂ်ၼၼ်ႉ မူတ်းမူတ်း”- ၸဝ်ႈၶူး ပိင်ႇၺႃႇၼၼ်ႇတႃႉ လၢတ်ႈ တီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢွင်ႈတီႈၵိုတ်းရူတ်ႉၵႃး 8 ဢွင်ႈတီႈၼၼ်ႉသမ်ႉ တေပဵၼ် ဢွင်ႈတီႈ ၼႂ်းၸၼ်ႉၸွမ်ထဵၵ်ႉၼိၵ်ႇလၢၼ်ႉၼႃး၊ ၼႂ်းဝၢင်းၵၢတ်ႇလူဝ်းတၢတ်ႉသ် ၶမ်းထဵင်ႈ၊ ၼႂ်းၵၢတ်ႇၶမ်းထဵင်ႈ၊ ၼႂ်းၵၢတ်ႇၼၵ်းၸိင်းၸႂ်း မႃႊၵႅတ်ႉ၊ ၼႂ်းၸၼ်ႉၸွမ် ရတ်ႉၶျၽတ်း၊ ဢွင်ႈတီႈၵိုတ်းရူတ်ႉ ၸိင်ႈၸႂ်ႈ (1)၊ ဢွင်ႈတီႈၵိုတ်း ရူတ်ႉၸိင်ႈၸႂ်ႈ (2) လႄႈ ၼႂ်းပႃႇႁဵဝ်ႈၸၢင်ႉၽိူၵ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/1/2019 ၼၼ်ႉ ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၵႂႃႇမႅတ်ႉတႃႇထမ်း ပၼ်ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းထႆး၊ ၸၢဝ်းယူၼ်းလႄႈ တႆး တီႈဝဵင်းမႄႈလိမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈဝႆႈသႃ ထွမ်ႇတြႃး ၼပ်ႉမိုၼ်ႇ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း