Saturday, June 22, 2024

သဵင်တႅၵ်ႇလင်ႁႅင်း ၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း

Must read

သဵင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇလင် ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းတီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်။  

ဝဵင်းမူႇၸေႊ
ႁၢင်ႈ- ဝဵင်းမူႇၸေႊ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 8/6/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းမွၵ်ႈ 9:19 မူင်း မီးသဵင်တႅၵ်ႇလင်ႁႅင်း ၵမ်းၼိုင်ႈ တၢင်းပွၵ်ႉမႂ်ႇ သူၺ်ႇတမိၼ်ႇ ၼႂ်းပွၵ်ႉၸွၼ်ႊၸေႃႇ ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပွၵ်ႉၸွၼ်ႊၸေႃႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပဵၼ်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇႁႃႉ၊ ၵႅတ်ႉတႅၵ်ႇႁႃႉ၊ သင်တႅၵ်ႇတႄႉ ဢမ်ႇႁူႉ တႅတ်ႈတေႃးလီ သဵင်တႅၵ်ႇမၼ်းတႄႉ ႁႅင်းဝႃႈႁႅင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လိၼ်ပေႃးသၢၼ်ႇၶႃႈဢေႃႈ။ ဢွင်ႈတီႈသဵင်တႅၵ်ႇလင်ႁႅင်းမႃး ၼၼ်ႉ တေပဵၼ်တၢင်းသူၺ်ႇတမိၼ်ႇၵွႆႉတိပ်ႉၼၼ်ႉၶႃႈ။ တၢင်းၼၼ်ႉသမ်ႉ ပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈပိူၼ်ႈပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်းၵၼ်ၼမ် ၶႃႈဢေႃႈ။ ႁဝ်းၶႃႈ လၢမ်းၶၢတ်ႇတႄႉ ပဵၼ်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၵူၺ်း”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈပိူင်ပဵၼ်သဵင်တႅၵ်ႇလင်ႁႅင်းၼႆႉ ပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈလႂ်တႄႉတႄႉ ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉ ပႆႇမီးၽႂ်ယိုၼ်ယၼ်လၢတ်ႈ ၼႄလႆႈ ဢွင်ႈတီႈတႅၵ်ႇလႅင်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇႁႃႉ၊ ပဵၼ်ဢီႈသင်တႅၵ်ႈ ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉ ပႆႇမီးၽႂ်ႁူႉတႅၵ်ႇတေႃးလီ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ႁဝ်းၶႃႈ ယူႇၼိူဝ်ဝဵင်းၼႆႉ လႆႈငိၼ်းသဵင်တႅၵ်ႇ ႁႅင်းဝႃႈႁႅင်းၶႃႈယဝ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈဝႃႈ ပဵၼ်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႆၵွၼ်ႇဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပဵၼ်ဢီႈသင်တႅၵ်ႇတႄႉတႄႉၼႆ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၽႂ်ၵေႃႈ ပႆႇႁူႉ ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈမၼ်းလီလီ”- ဝႃႈၼႆ။

ပွၵ်ႉၸွၼ်ႊၸေႃႇၼႆႉ မီးၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ တူင်ႉၼိုင် ယူႇသဝ်းၼမ် ယဝ်ႉၵေႃႈ လွင်ႈပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵေႃႈ ပိုတ်ႇ ဝႆႉၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 7/6/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 7:40 မူင်း မီးမၢၵ်ႇၵွင်ႈ လုၵ်ႈၼိုင်ႈ မႃးတိူဝ်ႉသႂ်ႇ တီႈၽႃဢုတ်ႇ ၼႂ်းႁွင်ႈလိုဝ်ႈ ၸဝ်ႈၶူး ဝတ်ႉၸွၼ်ႊၸူဝ်ႇ ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ၊ မၢၵ်ႇၵွင်ႈသႅတ်ႈသႂ်ႇသဝ်ၵျွင်းသေ ၶဝ်ႈၶမ်တီႈ ၽႃဢုတ်ႇၵျွင်း လွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉဢမ်ႇမီး။

ၼႂ်းဝၼ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ဢၼ်ပႂ်ႉတီႈၶူဝ်ပၢင်ႇၶမ်းၼၼ်ႉ လမ်းလိမ်း ယိုဝ်းၵွင်ႈ ပဵၼ် လၢႆၵမ်း။ ယွၼ်ႉမီးၵူၼ်းယူႇဝႆႉ ၼႂ်းတူင်ႈၼႃး ႁိမ်းၶူဝ်ၼၼ်ႉ ၶဝ်ဢဝ်ၾႆးသၢႆထွင်ႇသေ ႁွင်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇၵိုတ်းလႄႈ ၸင်ႇလၢၵ်ႈ ၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပၢင်ႇၶမ်းလၢတ်ႈ။

တီႈၶူဝ်ပၢင်ႇၶမ်း (ႁွင်ႉ) ၶူဝ်ၼမ်ႉပေႃႈၼႆႉ တေမီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉလႄႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉဝႆႉ။ တီႈႁူဝ်ၶူဝ် တၢင်း ၾၢႆႇပွၵ်ႉၸွၼ်ႊၸူဝ်ႇသမ်ႉ ပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉပႂ်ႉဝႆႉ။ တၢင်းၶူဝ်ၾၢႆႇပၢင်ႇၶမ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ ပဵၼ်ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉဝႆႉ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊၼႆႉ မီးဝႆႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ တူင်ႉၼိုင် ယူႇဝႆႉတင်းၼမ် မိူၼ်ၼင်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း၊ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ်၊ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။  

ဝဵင်းမူႇၸေႊၼႆႉ ပဵၼ်ဝဵင်းလႅၼ်လိၼ် ပဵၼ်ဝဵင်းၵႃႉၶၢႆ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ဝဵင်းၼိုင်ႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ တူင်ႉၼိုင်ၵေႃႈၼမ်၊ ၵူၼ်းတၢင်ႇ တီႈသီႇလႅၼ် မႃးယူႇသဝ်း ႁႃႁဵတ်းၵၢၼ် ၵေႃႈၼမ်။ ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇမီးသင်။ ၵႆႉမီးလွင်ႈၸူၼ်ၵၼ်၊ လၵ်ႉၵၼ်၊ ၶႃႈႁႅမ်ၵၼ်တၢႆ ၸိူဝ်းၼႆမႃး ၶိူဝ်းယႂ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း