Sunday, May 26, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးမုၼ်တႃႇသၢင်ႈၼႃႈၵၢၼ်သႃသၼႃ ၼႂ်းမိူင်းတႆး လၢႆလၢႆတီႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 26/10/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ  လုၵ်ႉတီႈထမ်ႈလူင် မိူင်းၵႅတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းသေ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ႁွတ်ႇထိုင်  ဝဵင်းၵႃလီႉ၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉတေသိုပ်ႇယေႃးမုၼ်ၵႂႃႇတႃႇပွင်သၢင်ႈသႃသၼႃ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းၶူးဝႃးၸဝ်ႈယေႃးမုၼ်ထိုင် တီႈဢိူင်ႇမိူင်းပူးဢွၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်း မိူင်းပဵင်း  ၊ ထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်းၼႆႉၶူးဝႃးၸဝ်ႈႁွတ်ႈထိုင်ၵႃလီႉ ။ ၸဝ်ႈၶူးလူင်...

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ သိုပ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ႁွတ်ႈထိုင်ဝႆႉ တီႈမိူင်းၵႅတ်ႇ  

ဝၢႆးဢွၵ်ႇဝႃႇသႃယဝ်ႉ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ သိုပ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ၵႂႃႇတိုဝ်းၵမ်သိလ် တီႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ ဝၢႆးၼၼ်ႉတေမီးၽႅၼ်ၵၢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်သႃႇသၼႃ တၢင်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 14/10/2022 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ သိုပ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ၵႂႃႇ တိုဝ်းၵမ်သိလ်တီႈထမ်ႈလူင် မိူင်းၵႅတ်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း တေႃႇထိုင်ယၢမ်း လဵဝ်...

ၶူးဝႃးၼွႆႉ(ထမ်ႈမႄႈသႃ) တေလူႇတၢၼ်းသၢင်ႇၵၢၼ်းသိုပ်ႇၸႆးတႃပၼ် ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ

ၸဝ်ႈၶူးဝႃး ပၺ်ႇၺႃႇၼၼ်ႇတ (ၶူးဝႃးၼွႆႉ)   သၼ်ပႃႇတွင်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇၸိုင်ႈထႆး တေၸတ်းပၢင်ပွႆးလူႇသၢင်ႇၵၢၼ်းၵထိၼ် သိုပ်ႇၸႆးတႃပၼ်ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၊ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ RCSS ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပဵၼ်ၸဝ်ႈတႃႇၼလူင်။   ဝၼ်းတီႈ 20/10/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ထိုင် 1 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈၶူးဝႃး...

ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၺႃႇၼသီႇရိ တေမႅတ်ႉတႃႇတြႃးပၼ် လွင်ႈတူင်ႉၼိုင် ၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ မိူဝ်ႈလဵဝ် – မိူဝ်းၼႃႈ မီးၸိူင်ႉႁိုဝ်

ဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တြႃး ႁူဝ်ၶေႃႈဢၼ်ဝႃႈ “ၶူင်းၵၢၼ် ၸဝ်ႈၶူးဝႃးပေႃႈ ဝုၼ်းၸုမ်ႉလႄႈ လွင်ႈသႃႇ သၼႃႇ မိူင်းတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း” တေယူႇတီႈ ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၺႃႇၼသီႇရိ (ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇတႃဢွၼ်ႇ)လႄႈ ၸဝ်ႈၶူး ၼၼ်ႇတမႃႇ လႃႇ တေမႃးမႅတ်ႉတႃႇတြႃးပၼ်။   ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 16/10/2022 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 6...

ပၢႆးယူႇလီဢမ်ႇၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလႄႈ ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တေၶဝ်ၵမ် ဝၢႆးဢွၵ်ႇဝႃႇ

ပီၼႆႉ  ပၢႆးယူႇလီ ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢမ်ႇပေႃးတဵမ်ထူၼ်ႈ၊ ၵမ်းၵမ်းလႆႈၵႂႃႇၸူးမေႃယႃၵူတ်ႇထတ်းၶိုၼ်းလႄႈ ဝၢႆးလင်ဢွၵ်ႇဝႃႇသႃ ၸင်ႇတေၸၢင်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ်ထမ်းလီလီ  - ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၺႃႇၼသီႇရိလၢတ်ႈ။ တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ လႆႈလိုဝ်ႈသေလုမ်းလႃးပၢႆးယူႇလီဝႆႉ တီႈဝတ်ႉၽရ ထၢတ်ႈ သီၻွၼ်ႊႁိူင်း ဢိူင်ႇမိူင်းၽူင်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း  ။ မေႃယႃၾင်ႇမိူင်းထႆးသမ်ႉ...

ၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢွၼ်တၵ်ႉၵႃႇ သူႇၸႂ်း ထၢတ်ႈပုတ်ႉထၵႃႇယႃႇ တီႈဢိူင်ႇမိူင်းၽူင်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 4/10/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢွၼ်တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး လုၵ်ႈၼွင်ႉ  ပွင်ႈပၢႆ ၵႂႃႇဝႆႈၽြႃး၊ သူင်ႇမႅတ်ႉတႃႇ၊ တႆႈတဵၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉ တီႈထၢတ်ႈပုတ်ႉထၵႃႇယႃႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၽူင်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။   ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၺႃႇၼသီႇရိ (ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇတႃဢွၼ်ႇ) ႁူဝ်ပဝ်ႈၵိင်ႇၽႄငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉ ၸုမ်းလူင်သင်ႇၶႃႇ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇ...

ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ မိူင်းပၼ်ႇ ဢၼ်ၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ တၵ်ႉၼၢႆဝႆႉၼၼ်ႉ မီးၾၢင်ႇႁၢင်ႈ ၽူႈမျၢတ်ႈၵူၼ်းလီ ၸိူင်ႉႁိုဝ်?

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6/8/2022 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်း ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ လုၵ်ႉတီႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ယေႃးမုၼ် ႁွတ်ႈ ထိုင် တီႈဝတ်ႉမူၺ်ႇတေႃႇ ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ တၵ်ႉၼၢႆၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ ထမ်ႇမိၵ ၼၼ်ႉဝႃႈ တေပဵၼ်ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း တူၼ်မႂ်ႇ ဝၼ်းမိူဝ်းၼႃႈ ဝႃႈၼႆ။   ၸဝ်ႈၶူး ဢႃႇၸိင်ႇၼ (ၸဝ်ႈမိူင်းမိတ်ႈ) ၸဝ်ႈၽူႈၼႄတြႃး တီႈဝတ်ႉၵျွင်းၵမ်ႇမထၢၼ်း...

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တႄႇၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ် ၼႂ်းဝႃႇသႃ 3 လိူၼ် တီႈမိူင်းၽူင်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 23/8/2022 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ တႄႇၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ် ၶၢဝ်းတၢင်းၼႂ်းဝႃႇ သႃ 3 လိူၼ် တီႈဝတ်ႉၽရထၢတ်ႈသီၻွၼ်းႁိူင်း ဢိူင်ႇမိူင်းၽူင်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း  ။ ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၺႃႇၼသီႇရိ (ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇတႃဢွၼ်ႇ) ႁူဝ်ပဝ်ႈၵိင်ႇၽႄငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉ ၸုမ်းလူင်သင်ႇၶႃႇ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇ ၶူင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယူႇလီၸိုၼ်ႈၶႅၼ်း လူင်းႁူင်းယႃယဝ်ႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 18/8/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်း ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢၼ်ၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ တီႈႁူင်း ယႃလူင်ၵုင်းထဵပ်ႈ (မိူင်းၵွၵ်ႇ) ၸိုင်ႈထႆးၼၼ်ႉ ယူႇလီၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းမႃးယဝ်ႉသေ လူင်းႁူင်းယႃယဝ်ႉ ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၺႃႇၼသီႇရိ လၢတ်ႈ။ ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၺႃႇၼသီႇရိ (ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇတႃဢွၼ်ႇ) ႁူဝ်ပဝ်ႈၵိင်ႇၽႄငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉ ၸုမ်းလူင်သင်ႇၶႃႇ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇ...

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ် တီႈမိူင်းထႆး ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းမႃးၼမ်ယဝ်ႉ

ယၢမ်းလဵဝ် ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ် တီႈမိူင်းထႆး မီးၶၢဝ်းတၢင်း 8 ဝၼ်းယဝ်ႉ တၢင်းပဵၼ်ၶူးဝႃး ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းယူႇလီ မႃးတင်းၼမ်ယဝ်ႉ ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၺႃႇၼသီႇရိလၢတ်ႈ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 10-17/8/2022  ၶၢဝ်းတၢင်း 7 ဝၼ်း  ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶဝ်ႈယူတ်း ယႃတူဝ် တီႈ ႁူင်းယႃလူင်...

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်း တႃႇသုတ်ႇမုၼ်းပၼ် ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ

မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 16/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ယူႇတီႈ သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပတ်းပိုၼ်ႉ ဢွၼ် ၵၼ် ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်း တႃႇသုတ်ႇမုၼ်းဝၼ်းပရိတ်ႈၽႄမႅတ်ႉတႃႇ ယိုၼ်ႈၸူးထိုင် ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢၼ်ၵႂႃႇယူတ်းယႃတူဝ် ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃလူင် မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆးၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၸဵဝ်းၸိုၼ်ႈ/ ၶႅၼ်း...

ပပ်ႉထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉတႅမ်ႈၽွင်းယူႇၼႂ်းထမ်ႈမီး 30 ပပ်ႉ သင်ၶၸဝ်ႈတေၶိုၼ်းဢိတ်ႇ ပဵၼ်ပပ်ႉသေပိုၼ်ၽႄႈလူႇတၢၼ်း

ပပ်ႉထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ 30 ပပ်ႉ ဢၼ်တႅမ်ႈၽွင်းၸဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ်ထမ်းယူႇၼႂ်းထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ  3 ပီၼၼ်ႉ သင်ၶၸဝ်ႈတေဢဝ်ၶဝ်ႈၶွမ်ႊပိဝ်ႊတိူဝ်ႊ ၶိုၼ်ႊမႄးၽိမ်းပေႃႉသေဢိတ်ႇဢွၵ်ႇပဵၼ်ပပ်ႉ တေပိုၼ်ၽႄႈပၼ်တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။ ပပ်ႉထမ်းဢၼ်ၶူးဝႃးၸဝ်ႈတႅမ်ႈၼႂ်းထမ်ႈ 30 ပပ်ႉၼၼ်ႉ သင်ၶၸဝ်ႈ တေပေႃႉ/ၽိမ်းဝႆႉ ၼႂ်းၶွမ်ႊ ႁႂ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈသေ ၽွင်းၶၢဝ်းၼႂ်းဝႃႇသႃ ပီ 2022 ၼႆႉသေ ၽွင်းၶၢဝ်းဢွၵ်ႇဝႃႇ ဢမ်ႇၼၼ် ဝၼ်းၵိူတ်ႇၶူးဝႃးၸဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ်ၵျၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ...

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီ တီႈမိူင်းထႆး

ဝၼ်းတီႈ 10/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း လုၵ်ႈၼွင်ႉတပေးလုၵ်ႈသိတ်ႇ ပၢင်းဢဝ် ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၺႃႇၼသံဝရ  ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီ တီႈမိူင်းထႆးယဝ်ႉ ၶၢဝ်ႇထႆး ၶျွင်ႉ 7 ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။   ၶၢဝ်ႇထႆး ၶျွင်ႉ7 သီ ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၶျွင်ႉ 7 ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ယိုၼ်ယၼ်သူင်ႇၶၢဝ်ႇၸူးဝႃႈ...

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈတၵ်ႉၵႃႇ တေႁူမ်ႈၵၼ်သုတ်ႇမုၼ်း ယွၼ်းသူးပၼ်ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ႁႂ်ႈၸဵဝ်းယူႇလီ

မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 11/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း ယူႇတီႈ သင်ၶၸဝ်ႈ တေဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးသေ သုတ်ႇမုၼ်းဝၢၼ်းပရိတ်ႈ/ သိုပ်ႇၸႆးတႃ ယိူင်းၸူးထိုင် ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ႁႂ်ႈပၢႆးယူႇလီတဵမ်ထူၼ်ႈ ၵတ်းယဵၼ် ။ ပၢင်သုတ်ႇမုၼ်းၼႆႉတေၸတ်းႁဵတ်း တီႈၵျွင်းၽြႃးဢိၼ်းသၢၼ် ဝတ်ႉၽထၢတ်ႈသီၻွၼ်းႁိူင်း ဢိူင်ႇမိူင်းၽူင်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။ တိုၵ်းသူၼ်းထိုင်ပႃး...

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉဢမ်ႇယူႇလီ မေႃယႃမႃးယူႇၸမ်လုမ်းလႃးၸဝ်ႈတီးမိူင်းၽူင်း

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢွၵ်ႇထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇယဝ်ႉ ဢမ်ႇလိုဝ်ႈဢမ်ႇသဝ်း  ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း မဵတ်ႉတႃႇတြႃးပၼ်တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ပွင်ၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းလၢႆလၢႆဝဵင်းလႄႈ ယၢမ်းလဵဝ် ပၢႆးယူႇလီၸဝ်ႈႁဝ်းယုပ်ႈယွမ်း ထိုင်တီႈမေႃယႃ လႆႈမႃးယူႇႁိမ်းၸမ်သေ လုမ်းလႃးပၢႆးယူႇ လီပၼ်ဝႆႉ တီႈမိူင်းၽူင်း၊ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉယင်းပႆႇၸၢင်ႈဢွၵ်ႇႁူပ်ႉတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး။ ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၺႃႇၼသီႇရိ (ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇတႃဢွၼ်ႇ) ႁူဝ်ပဝ်ႈၵိင်ႇၽႄငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉ ၸုမ်းလူင်သင်ႇၶႃႇ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇ ၶူင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တင်ႈတႄႇ ဢဝ်ဢွၵ်ႇထမ်ႈမႃး...

Latest news

- Advertisement -spot_img