Saturday, June 15, 2024

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးမုၼ် မႅတ်ႉတႃႇထမ်း ပၼ်ၵေႃႉသိုၵ်းႁၢၼ် တီႈလွႆတႆးလႅင်း ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 15/3/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးမုၼ် မႅတ်ႉတႃႇထမ်းတြႃးပၼ် ၵေႃႉ သိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်လႄႈ သင်ၶၸဝ်ႈ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး RCSS/ SSA ။  

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးမုၼ် မႅတ်ႇတႃႇထမ်းတြႃး တီႈလွႆတႆးလႅင်း

ၸဝ်ႈသိုၵ်း ဢုမ်ႈၶိူဝ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၸဝ်ႈႁဝ်းၶႃႈ ၵျွႃႉႁွတ်ႈထိုင်မႃး တီႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈၼႆႉ တေပဵၼ်ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၶႃႈယဝ်ႉ ပွၵ်ႈၼႆႉ။ ယူႇတီႈ RCSS ႁဝ်းၶႃႈ ပၢင်းထိုင်လႄႈ ၸဝ်ႈႁဝ်း ၵျွႃႉႁွတ်ႈ ထိုင်မႃး မႅတ်ႉတႃႇတြႃးပၼ် ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်ႁဝ်းၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဝၢႆးသေ ၸဝ်ႈမႅတ်ႉတႃႇထမ်းတြႃးယဝ်ႉ ၸဝ်ႈသိုပ်ႇႁွင်ႉၽၼ် ပၼ်ဢေႃးဝႃႇတ ႁႅင်းၸႂ် ၵေႃႉသိုၵ်းႁၢၼ်ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။  

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ လွႆတႆးလႅင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉ ၸဝ်ႈႁဝ်းၶႃႈ တေပႆႇၵျွႃႉလူင်းမိူဝ်းၶႃႈ။ တီႈ ၼႂ်းပၢင်တြႃး မိူဝ်ႈၵႆႈၼႆႉ ၸဝ်ႈႁဝ်းဝႃႈ ၶမ်ႈၼႆႉ တေၵိင်းတီႈၼႆႈထႅင်ႈၶိုၼ်းၼိုင်ႈသေ ၶမ်ႈၸူဝ်ႈမႃး ႁဝ်းႁႃး မႃးဝႆႈၽြႃး၊ ထွမ်ႇ တြႃးၸွမ်း ၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႆဝႃႇ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၸဝ်ႈၵျွႃႉမိူဝ်း သုင်းသွမ်းဝၼ်းဝႆႉ တီႈဝတ်ႉလႅင်းႁၢၼ်တႆး”- ဝႃႈၼႆ။  

ပၢင်မႅတ်ႇတႃႇထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တီႈလွႆတႆးလႅင်း
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ပၢင်မႅတ်ႇတႃႇထမ်းတြႃး ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တီႈလွႆတႆးလႅင်း

ယၢမ်းလဵဝ် ယူႇတီႈ ၵေႃႉသိုၵ်းႁၢၼ် ဢွၼ်ၵၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ ဢွင်ႈတီႈ တႃႇတေႁူမ်ႈၵၼ်ဝႆႈၽြႃးလႄႈ ထွမ်ႇမႅတ်ႇတႃႇထမ်း ၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉထႅင်ႈ တႃႇမိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 6 မူင်း ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 14/3/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်းပၢႆ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ လုၵ်ႉဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆးသေ ယေႃးမုၼ်ႁွတ်ႈထိုင် တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း။ ယူႇတီႈ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း၊ ဢိၵ်ႇၽူႈမီးၸၼ်ႉလၢႆလၢႆၸဝ်ႈလႄႈ ၸဵမ် သင်ၶၸဝ်ႈ၊ ၵေႃႉသိုၵ်းႁၢၼ်၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁူမ်ႈလူၺ်ႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်ႁူမ်ၸူမ်း ပႂ်ႉႁပ်ႉတွၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။  

မိူဝ်ႈႁူဝ်ပီ 2023 ဝၢႆးသေ ဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈယဝ်ႉ ၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ လႆႈယေႃးမုၼ် သူႇၸႂ်း မႅတ်ႉတႃႇထမ်းတြႃးပၼ် ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း တၢင်းၵဵင်းႁၢႆး – ၵဵင်းမႆႇ – လမ်းပၢင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး ၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉၸဝ်ႈသိုပ်ႇယေႃးမုၼ် ပူၼ်ႉၵႂႃႇမႅတ်ႉတႃႇထမ်း တြႃး ပၼ် တီႈၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်လႄႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်သိုၵ်း မၢႆ (1) RCSS တီႈလွႆၵေႃႇဝၼ်းယဝ်ႉၸင်ႇပွၵ်ႈ ၶိုၼ်းမိူင်းတႆး ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း