Saturday, September 30, 2023

ၵႃးသင်ၶၸဝ်ႈ လမ်းၼိုင်ႈ ပိၼ်ႈၶႂမ်ႈ တီႈတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 15/3/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းၶိုင်ႈ ၵႃးသင်ၶၸဝ်ႈ လမ်းၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ပိၼ်ႈၶႂမ်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈ လႅတ်ႉပၼ်ႇ တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လွင်ႈၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ဢမ်ႇမီး ရူတ်ႉၵႃးတႄႉ မီးလွင်ႈလူႉၵွႆပႅတ်ႈတင်းလမ်း။

ၵႃးပိၼ်ႈၶႂမ်ႈ
Photo by – ၸဝ်ႈၶူး ဢႃႇၸိင်ႇၼ/ ရူတ်ႉၵႃး သင်ၶၸဝ်ႈ ပိၼ်ႈၶႂမ်ႈ တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ

ၸဝ်ႈၶူး ဢႃႇၸိင်ႇၼ (ၸဝ်ႈမိူင်းမိတ်ႈ) ၸဝ်ႈၽူႈၼႄတြႃး တီႈဝတ်ႉၵျွင်းၵမ်မထၢၼ်း ဝိပသ်ႉၼႃႇ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း လၢတ်ႈတီႈ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “လွင်ႈတၢင်းမၼ်းပဵၼ်ၼႆ ဢွင်ႈတီႈၼၼ်ႈ ပဵၼ်ၵုင်းဝႆႉ သမ်ႉပဵၼ်တၢင်းၽေ ပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ထႅင်ႈ ရူတ်ႉၶိူင်ႈၼၼ်ႉ လုၵ်ႉတၢင်းဝဵင်းဢွၵ်ႇမႃးသေ မႃးလတ်းၼႃႈၵႃးၸဝ်ႈၶဝ် ႁဵတ်း ၼၼ်။ ၵမ်းၼႆႉ ရူတ်ႉ ၶိူင်ႈတင်း ၵႃးႁဝ်းၸဝ်ႈ မႃးသုမ်ႇၺႃးၵၼ်သေ ၵႃးၸဝ်ႈၶဝ် ၼႅတ်ႈဝႄႈမၼ်း သင်ဢမ်ႇဝႄႈတႄႉ ၽႃႇသႂ်ႇရူတ်ႉၶိူင်ႈၼၼ်ႉ ၵမ်း လဵဝ်ယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၵႃးၸဝ်ႈၶဝ် ဝႄႈရူတ်ႉၶိူင်ႈၼၼ်ႉလႄႈ လႆႈၵႂႃႇတမ်သႂ်ႇၾင်ႇႁိုၵ်းႁိမ်း ၼၼ်ႉသေ လႆႈပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ၵႃးပိၼ်ႈ ၶႂမ်ႈၵႂႃႇ ၸိူင်ႉၼၼ်။ ရူတ်ႉၶိူင်ႈတႄႉ ဢမ်ႇတၼ်းပဵၼ်သင်”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵႃးသင်ၶၸဝ်ႈ ဢၼ်လႆႈပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉသေ ပိၼ်ႈၶႂမ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵႃးသႅၼ်း Toyota wish သီၶၢဝ် လုၵ်ႉတၢင်း တူၼ်ႈတီး – ဢွင်ႇပၢၼ်းသေ တေၶဝ်ႈ ဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ။ ရူတ်ႉၶိူင်ႈၼၼ်ႉသမ်ႉ လုၵ်ႉတၢင်းဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇဢွၵ်ႇမႃး ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ႁေႃႈမႃး။ ၼႂ်းၵႃးၼၼ်ႉ တေပႃးၸဝ်ႈၸၢင်း 2 တူၼ်လႄႈ ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ 1 တူၼ် တင်းမူတ်း 3 တူၼ် ဢမ်ႇ ထိုင်တီႈမီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ဝႃႈၼႆ။

ၵႃးပိၼ်ႈၶႂမ်ႈ
Photo by – ၸဝ်ႈၶူး ဢႃႇၸိင်ႇၼ/ ရူတ်ႉၵႃး သင်ၶၸဝ်ႈ ပိၼ်ႈၶႂမ်ႈ တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ

“ၸဝ်ႈၸၢင်းတင်း ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇၶဝ် မႃးႁပ်ႉၸဝ်ႈသေ တေပွၵ်ႈမိူဝ်းမိူင်းမိတ်ႈ။ ၼႂ်းၵႃးၼၼ်ႉ ပၢင်းပႃးႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၶူး ဝႃးဝုၼ်း ၸုမ်ႉၵႂႃႇ 4 သူႇ တႃႇတေမိူဝ်းလူႇတၢၼ်း တီႈမိူင်းမိတ်ႈ။ ၵႃးၸဝ်ႈၶဝ်တႄႉ လူႉၵွႆမူတ်း ၸဵမ်ႁူဝ်ၵႃး၊ မၢၼ်ႇၵႃးတင်းၼႃႈတင်း လင် တႅၵ်ႇမူတ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈတႄႉ ဢမ်ႇၵွႆ တိုၵ်ႉႁေႃႈလႆႈယူႇ။ ယၢမ်းလဵဝ် ႁဝ်းၸဝ်ႈၶဝ် ႁေႃႈ ၵႃးၼႆႉမႃးသေ တေဢဝ် ၵႂႃႇမႄးတီႈဝဵင်းလိူဝ်ႇယဝ်ႉ ၸင်ႇတေပူၼ်ႉပွၵ်ႈမိူဝ်း မိူင်းမိတ်ႈ။ ၵတ်းၵႃႈ သင်ၶၸဝ်ႈႁဝ်းၶဝ် ဢမ်ႇလႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းသင်သေ ဢိတ်းလႃႈ”- ၸဝ်ႈၶူး ဢႃႇၸိင်ႇၼ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ သင်ပဵၼ်လႆႈ ၵၢၼ်ႁေႃႈရူတ်ႉၵႃး – ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ယႃႇပေဝႆႉမဝ်မၢင်၊ ယႃႇပေႁေႃႈဝႆး ႁႂ်ႈမီးသတိ ယႂ်ႇၼမ်၊ ႁေႃႈလွႆးလွႆးၵၼ်သေၵမ်း ၸဝ်ႈၶူး ဢႃႇၸိင်ႇ တိုၵ်းသူၼ်းလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8/3/2023 ၵၢင်ဝၼ်း 1 မူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵႃးတင်းရူတ်ႉၶိူင်ႈၽႃႇၵၼ် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈလိၼ်လမ် ဢိူင်ႇမိူင်း ၽူင်း(ၶ) ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇသေ မီးလွင်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 1 ၵေႃႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း