Saturday, May 25, 2024

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးမုၼ် မဵတ်ႉတႃႇထမ်း ပၼ်တၵ်ႉၵႃႇ တီႈဢိူင်ႇမိူင်းပူးလူင် ပွၵ်ႈၵမ်း 3

Must read

သင်ၶ – တၵ်ႉၵႃႇ ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးမုၼ် မဵတ်ႉတႃႇထမ်း ပၼ်တၵ်ႉၵႃႇ တီႈဢိူင်ႇမိူင်းပူးလူင် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပဵင်း ၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်း။

ၸဝ်ႈၶူးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ႁွတ်ႇမိူင်းပူးလူင်
Photo by – ၸဝ်ႈၶူး ၶမ်းလႅင်း/ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ႁွတ်ႈဢိူင်ႇမိူင်းပူးလူင် 31/1/2023- 1/2/2023

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 28/1/2023 – 1/2/2023 ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးမုၼ် ႁွတ်ႈထိုင် တီႈဢိူင်ႇမိူင်းပူးလူင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပဵင်း မဵတ်ႉတႃႇထမ်းပၼ် တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး တီႈသူၼ်မႆႉႁွမ် ၶမ်ႈၼိုင်ႈလႄႈ ၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ် တီႈထမ်ႈတႃၼွႆႉ ဝၢၼ်ႈပဵင်းသၢင်း။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၶူးၶမ်းလႅင်း ၶေႇမိၼ်ႇတ ၽူႈၵွၼ်းဝတ်ႉၵုင်းပဝ်း ဝဵင်းၵႃလီႉ (ၸႃတိ ဢိူင်ႇမိူင်းပူးလူင်) လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၶူးဝႃးပေႃႈ ႁွတ်ႈထိုင်မႃး တီႈဢိူင်ႇမိူင်းပူးလူင်ၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 6 မူင်းသေ ၸဝ်ႈမႃးၵိင်းတီႈသူၼ်မႆႉႁွမ် မဵတ်ႉတႃႇထမ်းပၼ်တၵ်ႉၵႃႇၶမ်ႈၼိုင်ႈ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 29 ၵႂႃႇ ၸဝ်ႈသိုပ်ႇၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ်တီႈထမ်ႈတႃၼွႆႉ ဢၼ်မီးဝႆႉ တီႈဝၢၼ်ႈပဵင်းသၢင်း။ ဝၼ်းတီႈ 1 ၸဝ်ႈဢွၵ်ႇထမ်ႈမႃးသေ ယေႃးတူဝ်ပွၵ်ႈမိူဝ်းယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

တင်ႈတႄႇ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢွၵ်ႇထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇၼၼ်ႉမႃး ၵႆႉတူၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၶႂ်ႈမိူဝ်း မိူင်းပူးလူင်။ မိူဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉ သဵၼ်ႈတႃႇသၢႆတၢင်းဢမ်ႇလီလႄႈ ဢမ်ႇပဵၼ်မႃး။ ဝၢႆးၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ႁွတ်ႈထိုင်တီႈမိူင်းၵႅတ်ႇထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ သေ ၸင်ႇပူၼ်ႉမႃး တီႈဢိူင်ႇမိူင်းပူးလူင်ၼႆႉ ၸဝ်ႈၶူးၶမ်းလႅင်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈ။

“ၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ မဵတ်ႉတႃႇတြႃးဝႃႈ မႃးမိူင်းပူးလူင်ၼႆႉ ၵျေႃႇၼႃႇ မၼ်းဢမ်ႇမိူၼ်တၢင်ႇဝၢၼ်ႈတၢင်ႇမိူင်း။ ၸဝ်ႈလၢတ်ႈ ထႅင်ႈဝႃႈ ႁဝ်းၸဝ်ႈတေၵႆႉမႃးတႃႇသေႇ ႁဝ်းပဵၼ်ပီႈပဵၼ်ၼွင်ႉၵၼ်မူတ်းမူတ်းယဝ်ႉ မိူင်းပူးဢွၼ်ႇ၊ မိူင်းပူးလူင်လႄႈ မိူင်းၽူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိူင်ႇမိူင်းပူးလူင်ၼႆႉ မီးၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်းမိူင်းပဵင်း ယၢၼ်ဝဵင်းမိူင်းပဵင်း ၶၢဝ်းတၢင်း 1 ဝၼ်း (ပေႃးၶီႇၵႃး) ပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းလိၼ် သဵၼ်ႈတၢင်းလွႆ တင်းမူတ်းမီးမူႇဝၢၼ်ႈ 13 ဝၢၼ်ႈ မိူၼ်ၼင် ဝၢၼ်ႈပဵင်းသၢင်း၊ ၸွမ်တွင်း၊ ၼႃးလေး၊ လွၼ်းၵႅဝ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈဝတ်ႉ ၶုမ်ႉ၊ ဝဵင်းၸၢၼ်း၊ ဝဵင်းႁွင်ႇ၊ ဝဵင်းၵဝ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈတူင်ႈ၊ ပဵင်းႁိၼ်၊ ၵုၼ်ၵွၵ်ႇ၊ တႃႈပူး၊ ဝုၼ်းၵဵၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၵမ်ႈၼမ် ႁူဝ်ၵူၼ်း ဢၼ်ယူသဝ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းပူးလူင်ၼႆႉ တေပဵၼ်ၸၢဝ်းတႆးၼမ်။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸၢဝ်းလႃးႁူႇလႄႈ တဢၢင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း