Saturday, December 2, 2023

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးမုၼ် မဵတ်ႉတႃႇထမ်း ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မၢႆ (4) ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း

Must read

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း မႃးယေႃးမုၼ် မဵတ်ႉတႃႇထမ်းတြႃးထိုင် တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၼႂ်း ၼႃႈလိၼ် ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မၢႆ (4) ဝဵင်းမိူင်းလႃး ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း။

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ႁွတ်ႈထိုင် မိူင်းလႃး
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၽွင်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးမုၼ်ႁွတ်ႈထိုင်မိူင်းလႃး

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1-10/3/2023 ၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်း ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးမုၼ် ႁွတ်ႈထိုင် ၼႃႈလိၼ် ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မၢႆ (4) ဝဵင်းမိူင်းလႃး (NDAA) လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းသေ မႃးသူႇၸႂ်းမဵတ်ႇတႃႇထမ်းတြႃး ပၼ်တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးလႄႈ တၢင်ႇထီးၵွင်းမူး တႄႇၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းလႃး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉမႃး ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ဢိူင်ႇၽိသဵတ်ႇ မၢႆ (4) ႁဝ်း ၶႃႈ ပွၵ်ႈၼႆႉ ၶႂ်ႈဝႃႈႁွတ်ႈထိုင်ၸွတ်ႈတူဝ်ႈမူတ်းယဝ်ႉၶႃႈ။ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်းၼႆႉ။ ၸဝ်ႈလႆႈမႃးမဵတ်ႉတႃႇတြႃးပၼ် တၵ့်ၵႃႇ သတ်ႉထႃး ယဝ်ႉသေဢမ်ႇၵႃး လိူဝ်ၼၼ်ႉ တၢင်ႇထီးထၢတ်ႈထႅင်ႈ လၢႆလၢႆသူႇသေ ၸင်ႇယေႃးမုၼ် ပွၵ်ႈၶိုၼ်းတၢင်းၵဵၵ်ႉတႃႈပိင်း – ၵဵင်းတုင်ၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢၼ်တီႈလႆႈမႃးတၢင်ႇထီးထၢတ်ႈ ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ 4 ၼႆႉသမ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ထၢတ်ႈဝၢၼ်ႈပႃႇၶႃး၊ ထၢတ်ႈလွႆမွၼ်ႈၸၢင်ႉလႄႈ ထၢတ်ႈမွၼ်ႈပၢင်ၼၢဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ဢိင်ၼိူဝ် ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃမုၼ်ႁွတ်ႈထိုင်မႃး ၼႂ်းၼႃႈလိၼ် ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မၢႆ (4) ၼႆႉ ယူႇတီႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် မိူင်းလႃး ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ၵႂႃႇပၢင်းၸဝ်ႈမႃးတၢင်းဝဵင်းမိူင်းယွင်း မိူဝ်ႈဝၼ်း တီႈ 28/2/2023 ၼၼ်ႉ ၵူၺ်းၵႃႈ တၢင်းသၢႆၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇပၼ်လတ်းၽၢၼ်ႇလႄႈ ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ လႆႈၵိင်းတီႈ ထၢတ်ႈ လူင်မိူင်းယွင်း ၶိုၼ်းၼိုင်ႈသေ ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 1/3/2023 ၸဝ်ႇၸင်ႇယေႃးမုၼ် ပွၵ်ႈမႃးတၢင်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ – ၵဵင်း တုင်ယဝ်ႉ ၸဝ်ႇၶဝ်ႈမႃးတၢင်းမိူင်းလႃးၼႆႉ။

ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 10/3/2023 ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၸင်ႇယေႃးမုၼ် တီႈၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မၢႆ (4) မိူင်းလႃးၼႆႉသေ ပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းတၢင်းၵဵၵ်ႉတႃႈပိင်း – ၵဵင်းတုင်ၶိုၼ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း