Saturday, June 22, 2024

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ သိုပ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ႁွတ်ႈထိုင်ဝႆႉ တီႈမိူင်းၵႅတ်ႇ  

Must read

ဝၢႆးဢွၵ်ႇဝႃႇသႃယဝ်ႉ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ သိုပ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ၵႂႃႇတိုဝ်းၵမ်သိလ် တီႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ ဝၢႆးၼၼ်ႉတေမီးၽႅၼ်ၵၢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်သႃႇသၼႃ တၢင်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 14/10/2022 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ သိုပ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ၵႂႃႇ တိုဝ်းၵမ်သိလ်တီႈထမ်ႈလူင် မိူင်းၵႅတ်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း တေႃႇထိုင်ယၢမ်း လဵဝ် မီးၶၢဝ်းတၢင်း 5-6 ဝၼ်းယဝ်ႉ။  

- Subscription -

ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ဝဵင်းမိူင်းပဵင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၶူးဝႃးပေႃႈႁဝ်းၶႃႈ ၵႂႃႇၵျၢင်ႉၵမ် တီႈ မိူင်းၵႅတ်ႇ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 5-6 ဝၼ်းသေ တေပွၵ်ႈမႃး ၶိုၼ်းတၢင်းမိူင်းပူးဢွၼ်ႇၼႆႉ တေမႃးဝႄႉတီႈၸဝ်ႈဝုၼ်းဝူင်း ဝတ်ႉဝၢၼ်ႈ ၸၢၼ်းသေ ယဝ်ႉၵေႃႈ တေသိုပ်ႇၵႂႃႇပိုၼ်ၽႄႈၵၢၼ် သႃႇသၼႃႇ တၢင်းပွတ်းႁွင်ႇၼႆၶႃႈဢေႃႈ။ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ၶူးဝႃးႁဝ်းၶႃႈ တိုၵ်ႉမီးဝႆႉတီႈ မိူင်းၵႅတ်ႇၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး တီႈမိူင်းၵႅတ်ႇ ၽိတ်ႈပၢင်းဝႆႉ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ ႁႂ်ႈလိုဝ်ႈႁိူဝ်ႉၽၵ်းၽွၼ်ႇ ယွၼ်ႇၸႂ်ဝႆႉ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 1 လိူၼ် ဝႃႈၼႆ။

“ၶၢဝ်းတၢင်း ၸဝ်ႈၶူးဝႃးႁဝ်းၶႃႈသမ်ႉ လၢမ်းယၢပ်ႇဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ။ ပေႃးဝႃႈၵႂႃႇၼႆၵေႃႈ ၵႂႃႇၵမ်းလဵဝ် ပေႃးဝႃႈ ဢမ်ႇပႆႇၵႂႃႇၼႆၵေႃႈ ပႆႇၵႂႃႇ ႁဵတ်းၼႆၶႃႈၼႄႈ။ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ တၵ်ႉၵႃႇတီႈမိူင်းၵႅတ်ႇၶဝ် ၽိတ်းပၢင်းဝႆႉ ႁႂ်ႈၸဝ်ႈႁဝ်း ၽၵ်းၽွၼ်ႇတီႈမိူင်းၵႅတ်ႇဝႆႉ တႃႇ ၶၢဝ်းတၢင်း 1 လိူၼ်ၼႆယူႇၶႃႈ”- ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ဝဵင်းမိူင်းပဵင်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢတိတ်ႉထၢၼ်ႇ တိုဝ်းၵမ်သိလ် တီႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ 3 ပီ 3 လိူၼ် 3 ဝၼ်း တဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်း တီႈ 28/4/2019 ၼၼ်ႉသေ ဝၼ်းတီႈ 1/8/2022 ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢွၵ်ႇထမ်ႈ ႁူပ်ႉတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး မဵတ်ႉတႃႇတြႃးမႃး ။ တင်ႈတႄႇဝၼ်းတီႈ 4/8/2022  ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း မဵတ်ႉတႃႇတြႃးလႄႈ တၢင်ႇထီးထၢတ်ႈ တၢင်းမိူင်းသၢတ်ႇ၊ မိူင်းတူၼ်၊ မိူင်းပၼ်ႇ၊ လၢင်းၶိူဝ်း၊ မိူင်းၼၢႆး လႄႈ ၵဵင်းတွင်း။

Photo: Inkham Olo Murngket/ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ ႁွတ်ႈထိုင်မိူင်းၵႅတ်ႇ

ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၼၢဝ်ၼူၵ်ႉသေ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ လႆႈၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃ လူင် ၵုင်းထဵပ်ႈ (မိူင်းၵွၵ်ႇ) ၸိုင်ႈထႆး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/8/2022 ပူၼ်ႉမႃးသေ တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 18 ၸင်ႇ လူင်းႁူင်းယႃ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 13/10/2022 မႃး ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း လုၵ်ႉဢဝ်တီႈ မိူင်းၽူင်း ဝဵင်းတႃႈ ၶီႈလဵၵ်း သိုပ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း မႃးတၢင်း မိူင်းၽျၢၵ်ႈ – ၵဵင်းတုင်- မိူင်းပဵင်းသေ ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 14 ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်း ၸုမ်ႉ သိုပ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ၵႂႃႇသူႇၸႂ်း တီႈၵျွင်းၸၢဝ်းဢိတ်ႉသ်လမ်း တီႈဝၢၼ်ႈပႅၵ်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းပူးဢွၼ်ႇသေ ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ငိုၼ်းတႃႇ လုမ်းလႃးဝတ်ႉပလီႇ ၸၢဝ်းဢိတ်းသ်လမ်း 10 သႅၼ်ပျႃးသေ သိုပ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ႁွတ်ႈထိုင် တီႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ  ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း